ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

om

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -om-, *om*
Possible hiragana form: おん
Longdo Dictionary ภาษา นอร์เวย์ (NO) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
omvei[อม-ไว] (n) ทางอ้อม (en)

English-Thai: Longdo Dictionary
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
CompactFlash memory(n, uniq) หรือ CF memory เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ที่พัฒนาโดยสมาคม CompactFlash (http://www.compactflash.org/) และผลิตจำหน่ายโดยผู้ผลิตหลายราย หลายยี่ห้อ, See also: flash memory, memory stick
lower abdomen(n) ท้องน้อย
Come off it!(phrase,, colloq) อย่าล้อเล่นน่า, เลิกพูดเล่นได้แล้ว, Syn. Don't be ridiculous!
promise(vi, vt, n) ให้สัญญา, คำสัญญา
come apart(vi) แยก, แตกออกเป็นส่วนๆ
computer-based learning(n) การเรียนรู้ที่ใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อหลัก
chatroom(n) ห้องคุย สนทนา บนอินเตอร์เนต
decommission(vt) ปลดประจำการ. ปลดออกจากตำแหน่ง
computer(n) คณิตกร (ศัพท์บัญญัติในภาษาไทย)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
omen(n) ลางบอกเหตุ, See also: เหตุบอกล่วงหน้า, Syn. foreboding, presage, augury
omen(vt) มีลางบอกเหตุ, See also: เป็นลาง, เป็นนิมิต, Syn. portend, forbode
omit(vt) ละเลยไป, See also: เว้นไว้, ข้ามไป, Syn. neglect, exclude, Ant. include, insert
omni(prf) ทั้งหมด
omega(n) อักษรตัวสุดท้ายในภาษากรีก
omega(n) การจบสิ้น, Syn. end
omelet(n) ไข่เจียว, Syn. omelette
ominous(adj) ที่เป็นลางร้าย, See also: ที่เป็นลางบอกเหตุ, Syn. foreboding, threatening
omnibus(n) หนังสือรวมเรื่อง
omnibus(n) รถเมล์, Syn. bus

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oman(โอมาน') n. ชื่อประเทศหนึ่งในอาราเบีย
omar khayyam(โอ'มาร์ ไคยาม',แยม,โอ'มาร์) n. นักกวีและนักคณิตศาสตร์ชาวเปอร์เซียสมัยโบราณ
omasum(โอเม'ซัม) n. กระเพาะที่สามของสัตว์เคี้ยวเอื้อง อยู่ระหว่าง reticulum กับ abomasum pl. omasa
ombo(คอม'โบ) n. วงดนตรีแจ๊สขนาดเล็ก
ombudsman(ออม'บูดซฺแมน) n. สมาชิกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่ทั่วไปของรัฐ
omega(โอมี'กะ) n. อักษรตัวที่24ของภาษากรีก,ตัวสุดท้าย,อันสุดท้าย,ขึ้นสุดท้าย
omega minusn. อนุภาคอะตอม (atomic particle) ที่สลายตัวเป็นอนุภาคเล็กลงไปอีกเมื่อกระทบกับpi meson
omelet(ออม'มะลิท) n. ไข่เจียว,ไข่ทอด
omelette(ออม'มะลิท) n. ไข่เจียว,ไข่ทอด
omen(โอ'เมิน) n. ลาง,ลางสังหรณ์,ลางนิมิต vt. เป็นล่าง,เป็นนิมิต,มีลางบอกเหตุ, Syn. augury

English-Thai: Nontri Dictionary
omega(n) ตอนปลาย,ตอนจบ,อวสาน
omelet(n) ไข่ทอด,ไข่เจียว
omelette(n) ไข่ทอด,ไข่เจียว
omen(n) นิมิต,ลางสังหรณ์,ลางบอกเหตุ
ominous(adj) เป็นลางไม่ดี,เป็นลางสังหรณ์
omission(n) การเว้น,การละเลย,การละเว้น,การคัดออก
omit(vt) ละเว้น,ละเลย,เว้น,เอาออก
omnibus(n) รถประจำทาง,รถโดยสาร
omnipotence(n) อำนาจโดยสมบูรณ์,ความสามารถทุกอย่าง
omnipotent(adj) มีอำนาจทุกอย่าง,สามารถทุกทาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
om(o)-ไหล่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
om(o)-ไหล่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
omalgia; omodynia; scapulodyniaอาการปวดไหล่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
omarthritisข้อไหล่อักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Ombudsmanผู้ตรวจการของรัฐสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Ombudsmanผู้ตรวจการของรัฐสภา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
OMC (operation and maintenance center)โอเอ็มซี (ศูนย์ปฏิบัติการและบำรุงรักษา) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
omental-โอเมนตัม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
omental bursa; sac, omentalถุงโอเมนตัม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
omental sac; bursa, omentalถุงโอเมนตัม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ombudsmanผู้ตรวจราชการแห่งรัฐสภา [TU Subject Heading]
Omega-3 fatty acidsกรดไขมัน โอเมกา-3 [TU Subject Heading]
Omensนิมิต [TU Subject Heading]
Omission, Criminalการละเว้นทางอาญา [TU Subject Heading]
omni - directional foreign policyนโยบายต่างประเทศรอบทิศทาง เป็นนโยบายต่างประเทศของไทยในช่วง ปี พ.ศ. 2523 - 2533 [การทูต]
Omnibus volumeปกิณกคดี [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
omnivoreผู้บริโภคทั้งพืชและสัตว์, สิ่งมีชีวิตดำรงชีพอยู่ได้โดยได้รับพลังงานจากการกินทั้งพืชและสัตว์ เช่น คน ไก่ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Ompokอ๊อมพ็อก [TU Subject Heading]
Ompok bimaculatus ; Two spots glsss catfish ; Ompok krattensisปลาชะโอน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
omni-shamblesวุ่นวาย ยุ่งเหยิง อย่างมาก
omnichannel(n) ช่องทางทั้งหมด, ทุกช่องทาง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
omMy name is omitted from the list.
omOmission is a perfectly good example of an expression technique, and is brought up in many grammar books.
omShe bought some meat and eggs so that she might make omelets.
omThe explanation of the event was omitted for lack of space.
omThe sky looks ominous. I wonder if it will rain?
omThe teacher omitted the exercise on page 21 of the book.
omTime is short and we must omit some of the speeches from the program.
omWe'll sing that song, omitting the last two verses.
omYou cannot make an omelet without breaking eggs.
omYou cannot make omelets without breaking eggs.
omYou can omit the last chapter of the book.
omYou can omit the preposition in this phrase.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี(n) The Office of the Maritime Promotion Commission, See also: OMPC
รถประจำทาง(n) bus, See also: omnibus, Syn. รถโดยสาร, รถโดยสารประจำทาง, รถยนต์โดยสารประจำทาง, รถเมล์, Example: รถประจำทางคันนั้นมีผู้โดยสารเต็มตลอดทุกที่นั่ง, Count Unit: คัน, สาย, Thai Definition: รถยนต์ขนาดใหญ่รับผู้โดยสารไปตามเส้นทางประจำ
เผลอ(v) forget, See also: omit, Syn. ลืม, หลงลืม, Example: เขาเผลอใช้คำแทนตัวว่าอาตมาทั้งๆ ที่สึกออกมาตั้งนานแล้ว, Thai Definition: หลงลืมไปชั่วขณะ
ไข่ทอด(n) omelette, See also: scramble egg, Example: วันไหนที่แม่ไม่อยู่ ลูกๆ ก็คงต้องกินไข่ทอดกันทุกที, Thai Definition: ไข่ที่ทำให้สุกด้วยความร้อนโดยใช้น้ำมัน
ไข่เจียว(n) omelet, See also: fried beaten egg, omelette, Example: ผมขอไข่เจียวโปะข้าวฟองนึงด้วย, Thai Definition: ไข่ที่ตีไข่แดงกับไข่ขาวให้เข้ากันแล้วทอดน้ำมัน
สัพพัญญู(n) omniscient, Syn. ผู้รู้, ปราชญ์, ผู้รู้ทั่ว, Example: พระองค์เป็นสัพพัญญูรู้แจ้งถึงสิ่งที่เห็นและสิ่งที่เร้นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่าง, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้รู้ทุกสิ่งทุกอย่าง, ผู้มีปัญญารอบรู้, Notes: (บาลี)
สัพพัญญู(n) omnipotence, See also: providence, Syn. พระพุทธเจ้า, Count Unit: องค์, Thai Definition: ผู้รู้ทั่วหมายถึง พระบรมศาสดาในพระพุทธศาสนาคือ พระพุทธเจ้า, Notes: (บาลี)
สิ่งละอันพันละน้อย(n) odds and ends, See also: omnium-gatherum, Syn. สิ่งละเล็กละน้อย, สิ่งเล็กสิ่งน้อย, Example: ผมไปเชียงใหม่คราวนั้นก็ได้สิ่งละอันพันละน้อยสะสมไว้เยอะทีเดียว, Thai Definition: สิ่งอย่างละเล็กละน้อยไม่ค่อยมีความสำคัญเท่าใดนัก
ทิพยญาณ(n) omniscience, See also: enlighten mind, spiritual enlightenment, Thai Definition: ความรู้เป็นทิพย์, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เนื้ออ่อน(n) Ompok bimaculatus, See also: Cryptoperus limpok, Syn. ปลาเนื้ออ่อน, ชะโอน, โอน, แดง, นาง, เกด, ปีกไก่, น้ำเงิน, หน้าสั้น, สยุมพร, Example: ปลาเนื้ออ่อนพบได้ตามแม่น้ำและแหล่งน้ำทั่วไป, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อปลาน้ำจืดหลายชนิดในวงศ์ Siluridae ไม่มีเกล็ด มีฟันเล็กแต่แหลมคม ลำตัวแบนข้างมากบ้างน้อยบ้าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แออัด[aē-at] (x) EN: congested ; crowded  FR: bondé ; plein ; encombré ; surpeuplé
แอ่น[aen] (adj) EN: bent ; curved  FR: courbé ; bombé
แอบอ้าง[aēp-āng] (v) EN: claim, pretend that something is true  FR: affirmer ; prétendre ; soutenir (que)
แอปเปิล[aeppoēn] (n) EN: apple  FR: pomme [f]
อาหารและที่พัก[āhān lae thīphak] (n, exp) EN: accommodation ; food and lodging  FR: repas et logement [mpl]
อโหสิกรรม[ahōsikam] (v) EN: be at peace ; be reconciled ; come to terms ; forgive
อาจาด[ājāt] (n) EN: cucumber slices and onions in vinegar ; pickles  FR: achards [mpl] ; concombre et oignon macérés dans du vinaigre
อาเจียน[ājīen] (v) EN: vomit ; be sick  FR: vomir ; rendre
อาการ[ākān] (n) EN: symptom ; syndrom ; indication  FR: symptôme [m] ; signe [m]
อากาศธาตุ[ākātsathāt] (n) EN: space ; room

CMU English Pronouncing Dictionary
OMA OW1 M AH0
OMIT OW0 M IH1 T
OMAN OW0 M AA1 N
OMEN OW1 M AH0 N
OMER OW1 M ER0
OMNI AA1 M N IY0
OMAR OW1 M AA0 R
OMARY AH0 M EH1 R IY0
OMEAD OW0 M IY1 D
OMAHA OW1 M AH0 HH AA2

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Omni (n) ˈɒmniː (o1 m n ii)
Oman (n) ˈoumˈaːn (ou1 m aa1 n)
Omsk (n) ˈɒmsk (o1 m s k)
omen (v) ˈoumɛn (ou1 m e n)
omit (v) ˈəmˈɪt (@1 m i1 t)
Omaha (n) ˈouməhə (ou1 m @ h @)
Omani (n) ˈoumˈaːniː (ou1 m aa1 n ii)
omega (n) ˈoumɪgə (ou1 m i g @)
omens (v) ˈoumɛnz (ou1 m e n z)
omits (v) ˈəmˈɪts (@1 m i1 t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiōng, ㄒㄩㄥ, ] ominous; inauspicious; famine; crop failure, #5,748 [Add to Longdo]
万能[wàn néng, ㄨㄢˋ ㄋㄥˊ, / ] omnipotent, #10,142 [Add to Longdo]
全能[quán néng, ㄑㄩㄢˊ ㄋㄥˊ, ] omnipotent; all-round; strong in every area, #12,417 [Add to Longdo]
全集[quán jí, ㄑㄩㄢˊ ㄐㄧˊ, ] omnibus; complete works (of a writer or artist), #15,787 [Add to Longdo]
征兆[zhēng zhào, ㄓㄥ ㄓㄠˋ, / ] omen; sign (that sth is about to happen); warning sign, #18,838 [Add to Longdo]
不祥[bù xiáng, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˊ, ] ominous; inauspicious, #28,573 [Add to Longdo]
预兆[yù zhào, ㄩˋ ㄓㄠˋ, / ] omen; (med.) prognosis, #29,925 [Add to Longdo]
阿曼[Ā màn, ㄚ ㄇㄢˋ, ] Oman, #30,199 [Add to Longdo]
无所不能[wú suǒ bù néng, ㄨˊ ㄙㄨㄛˇ ㄅㄨˋ ㄋㄥˊ, / ] omnipotent, #30,221 [Add to Longdo]
先兆[xiān zhào, ㄒㄧㄢ ㄓㄠˋ, ] omen, #32,985 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
お目出度う[おめでとう, omedetou] (phrase) ยินดีด้วย, お目出度うございますยินดีด้วยครับ/ค่ะ
お見舞い[おみまい, omimai] (n) การไปเยี่ยมคนป่วย
玩具[おもちゃ, omocha] (n) ของเล่น
重い[おもい, omoi] (adj) หนัก
思い出[おもいで, omoide] (n) ความทรงจำ, See also: 思い出す
面白い[おもしろい, omoshiroi] (adj) น่าสนใจ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
音韻論[おんいんろん, on'inron] (n) วิชาที่ว่าด้วยระบบเสียงของภาษา, See also: R. phonology
音響汚染[おんきょうおせい, onkyouosei] (n) มลภาวะทางเสียง
温厚[おんこう, onkou] อัธยาศัยดี
恩赦[おんしゃ, onsha] อภัยโทษ
温暖化現象[おんだんかげんしょう, ondankagenshou] (n) ภาวะเรือนกระจก
温暖化現象[おんだんかげんしょう, ondankagenshou] สภาวะเรือนกระจก
音痴[おんち, onchi] แยกแยะเสียงสูงต่ำของดนตรีไม่ได้
御中[おんちゅう, onchuu] คำต่อท้ายชื่อหน่วยงาน ในการจ่าหน้า ในกรณีที่ไม่ระบุชื่อบุคคล
女の子[おんなのこ, onnanoko] (n) เด็กผู้หญิง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
思う[おもう, omou] TH: คิด  EN: to think
思う[おもう, omou] TH: รู้สึก  EN: to feel
思える[おもえる, omoeru] TH: (ทำให้)คิดไปได้ว่า  EN: to be able to think
お前[おまえ, omae] TH: คำสรรพนามเรียกฝ่ายตรงข้าม ไม่สุภาพ  EN: you (sing,fam)
思い出す[おもいだす, omoidasu] TH: นึกขึ้นได้  EN: to recall
思い出す[おもいだす, omoidasu] TH: จำได้  EN: to remember
思われる[おもわれる, omowareru] TH: นึกว่า
思われる[おもわれる, omowareru] TH: ดูเหมือนว่า  EN: to appear

German-Thai: Longdo Dictionary
Oma(n) |die, pl. Omas| ย่า หรือ ยาย (ใช้เรียกสั้นๆ แบบกันเอง)
Er kommt erst heute nach seinem Urlaub.เขาเพิ่งจะมาวันนี้หลังจากที่หยุดพักร้อนมา, erst ใช้เสริมเหตุการณ์ที่ผู้พูดรู้สึกว่า เพิ่งเกิดขึ้น, ไม่นานมานี้
Er kommt wohl heute.เขาคงจะมาวันนี้, wohl ใช้เสริมในประโยคที่มีความเป็นไปได้, คาดว่า
Kilometer(n) |der| กิโลเมตร, หนึ่งพันเมตร
Roman(n) |der, pl. Romane| นิยาย
Sommer(n) |der| ฤดูร้อน
bekommen(vt) |bekam, hat bekommen| ได้รับ
kommenมา | kam, gekommen |
kommendที่กำลังจะมาถึง
kommtมา, See also: kommen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Oma {f} | Omas {pl}grandma; granny | grannies [Add to Longdo]
Ombudsmann {m}ombudsman [Add to Longdo]
Omelette {n} [cook.] | Omeletten {pl}omelet | omelets [Add to Longdo]
Omen {n}portent [Add to Longdo]
Omikron {n}omicron [Add to Longdo]
ominös {adv}ominously [Add to Longdo]
omnidirektional {adj}omnidirectional [Add to Longdo]
Omeihäherling {m} [ornith.]Mount Omei Liocichla [Add to Longdo]
Oman [geogr.]Oman (om) [Add to Longdo]
Omsk (Stadt in Russland)Omsk (city in Russia) [Add to Longdo]
Omnibus {m}motor coach (bus) [Add to Longdo]
Verdienstorden (bze. dessen Inhaber)OM : (member of the) Order of Merit [Add to Longdo]
OMG : Oh mein Gott!OMG : Oh my god! [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
OMS(abbrev) องค์การอนามัยโลก ย่อจาก l'Organization Mondiale de la Santé (ซึ่งตรงกับ World Health Organisation (WHO)ในภาษาอังกฤษ)
nom(n) |m| ชื่อ
maison de compagne(n) |f| บ้านชานเมือง, บ้านตามชนบท
comment allez-vous?((fig)) ท่าน/คุณเป็นอย่างไรบ้าง สบายดีไหม ?
comment vas-tu?((fig)) เธอเป็นอย่างไรบ้าง สบายดีไหม ?
homme(n) |m| ผู้ชาย เช่น Cet homme est mon mari. ผู้ชายคนนี้คือสามีของฉัน, Ant. femme
comprendre(vt) เข้าใจ เช่น Vous comprenez? คุณ (พวกคุณหรือพวกเธอ) เข้าใจไหมคะ, See also: prendre
commentอย่างไร (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Elle danse comment? = Comment est-ce qu'elle danse? หล่อนเต้นรำอย่างไร
du commencement à la fin(phrase) จากต้นจนจบ
combienเท่าไหร่ (คำขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น ça coûte combien? = Combien est-ce que ça coûte? นี่ราคาเท่าไหร่

Japanese-English: EDICT Dictionary
嘈囃;そう囃[そうざつ, souzatsu] (n,vs) (obsc) (嘈囃 is sometimes read むねやけ) (See 胸焼け) heartburn; sour stomach [Add to Longdo]
噯;噯気;噫気;噯木(iK)[おくび(噯;噯気);あいき(噯気;噫気;噯木), okubi ( tsutomu ; tsutomu ki ); aiki ( tsutomu ki ; ai ki ; tsutomu ki )] (n) (uk) belch; eructation; burp [Add to Longdo]
嬥歌[かがい, kagai] (n) (arch) (See 歌垣) ritual singing and dancing gathering of young men and women [Add to Longdo]
挵る(oK)[せせる, seseru] (v5r) (uk) to perform a small motion repetitively (i.e. picking or poking something) [Add to Longdo]
捥ぐ(oK)[もぐ, mogu] (v5g) (uk) to pluck (usually from a tree); to pick (e.g. apples); (P) [Add to Longdo]
捥げる[もげる, mogeru] (v1,vi) (uk) to be torn off; to come off [Add to Longdo]
栟音;併音(iK)[ぴんいん;ピンイン, pin'in ; pin'in] (n) PinYin (Chinese romanization system) (romanisation) (chi [Add to Longdo]
氐宿;とも星[ともぼし, tomoboshi] (n) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
[ずり, zuri] (n) earth removed from a mine (or tunnel, etc.) [Add to Longdo]
糝粉餅[しんこもち, shinkomochi] (n) rice flour dough [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
1対1の通信[いちたいいちのつうしん, ichitaiichinotsuushin] one to one communication [Add to Longdo]
2項式[2こうしき, 2 koushiki] binomial (a-no) [Add to Longdo]
2進データ同期通信[2しんデータどうきつうしん, 2 shin de-ta doukitsuushin] binary synchronous communication [Add to Longdo]
ITU勧告[ITUかんこく, ITU kankoku] ITU Recommendation [Add to Longdo]
アドミニストレーション[あどみにすとれーしょん, adominisutore-shon] administration [Add to Longdo]
アドモード[あどもーど, adomo-do] add mode [Add to Longdo]
アドレス計算[アドレスけいさん, adoresu keisan] address computation [Add to Longdo]
アドレス構成要素[アドレスこうせいようそ, adoresu kouseiyouso] address component [Add to Longdo]
アドレス指定可能な記憶域をもたない計算器[アドレスしていかのうなきおくいきをもたないけいさんき, adoresu shiteikanounakiokuikiwomotanaikeisanki] calculator without addressable storage [Add to Longdo]
アナコン[あなこん, anakon] analog computer (abbr) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
お召し物[おめしもの, omeshimono] Kleidung [Add to Longdo]
お見舞[おみまい, omimai] Erkundung, Besuch [Add to Longdo]
思いやり[おもいやり, omoiyari] Teilnahme, Ruecksicht [Add to Longdo]
思い上がった[おもいあがった, omoiagatta] eingebildet, arrogant [Add to Longdo]
思い出[おもいで, omoide] Erinnerung [Add to Longdo]
思い出す[おもいだす, omoidasu] sich_erinnern [Add to Longdo]
思い切って[おもいきって, omoikitte] entschlossen, entschieden [Add to Longdo]
思い浮かぶ[おもいうかぶ, omoiukabu] einfallen, sich_erinnern [Add to Longdo]
思う[おもう, omou] denken, glauben [Add to Longdo]
思惑[おもわく, omowaku] Meinung, Ansicht, Erwartung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top