ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

okra

OW1 K R AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -okra-, *okra*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
okra(n) กระเจี๊ยบ, Syn. gumbo

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bookrackที่ค้ำหนังสือที่เปิดอ้า

English-Thai: Nontri Dictionary
okra(n) ผักกระเจี๊ยบ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Okra ; Abelmoschus esculentusกระเจี๊ยบมอญ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
okraDo you know which of okra and natto are more gooey?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระเจี๊ยบเขียว[krajīep khīo] (n, exp) EN: Okra

CMU English Pronouncing Dictionary
OKRA OW1 K R AH0
OKRAY AA1 K R EY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
okra (n) ˈoukrə (ou1 k r @)

German-Thai: Longdo Dictionary
Christlich Demokratische Union Deutschlandsพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี
Sozialdemokratische Partei Deutschlandsชื่อพรรคการเมืองหนึ่งในเยอรมนี

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Okra {f}; essbarer Eibisch; Ladyfinger {m} [bot.]okra; lady's-finger [Add to Longdo]
Okraschote {f}okra [Add to Longdo]
Okraschote {f}; scharfe Suppe mit Okraschoten [cook.]gumbo [Am.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカネリ;アメリカねり[amerikaneri ; amerika neri] (n) (See オクラ) okra [Add to Longdo]
オクラ[okura] (n) okra (herb) (Abelmoschus esculentus); (P) [Add to Longdo]
ガンボ[ganbo] (n) gumbo; okra [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 okra
   n 1: long green edible beaked pods of the okra plant
   2: tall coarse annual of Old World tropics widely cultivated in
     southern United States and West Indies for its long
     mucilaginous green pods used as basis for soups and stews;
     sometimes placed in genus Hibiscus [syn: {okra}, {gumbo},
     {okra plant}, {lady's-finger}, {Abelmoschus esculentus},
     {Hibiscus esculentus}]
   3: long mucilaginous green pods; may be simmered or sauteed but
     used especially in soups and stews [syn: {gumbo}, {okra}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top