ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

oi

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oi-, *oi*
Possible hiragana form: おい
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Oil and gas(name) น้ำมันและก๊าซ

English-Thai: Longdo Dictionary
oil cake(n, jargon) กากทะลายปาล์มที่เกิดขึ้นหลังจากการหีบน้ำมันปาล์มแล้ว, กากของเมล็ดฝ้ายที่ผ่านการบีบเอาน้ำมันออกไปแล้ว
joint venture(n) การร่วมทุน หรือการลงทุนร่วม
joint chief executive(n) ผู้บริหารที่มีตำแหน่งสูงเท่ากัน เช่น The management changes are thought to have been prompted by personal differences between the current joint chief executives.
food poisoning(n) อาหารเป็นพิษ
noiseจุดสีรบกวน, จุดสีไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในภาพ
Loi Krathong(n) เทศกาลลอยกระทงของไทยในเดือนพฤศจิกายน โดยจะลอยกระทง (banana-leaf cup) ไปตามน้ำ
bourgeoisieชนชั้นกระฎุมพี, ชนชั้นกลาง
Bioinformatics(n) ชีวสารสนเทศศาสตร์
coincide with(v) เกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกัน
mineral oil(n, phrase) ขี้ผึ้งหรือแวกซ์เหลวที่เหลือจากการกลั่นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oi(int) คำอุทานแสดงความไม่พอใจ
oik(n) คนน่ารังเกียจ (คำสแลง)
oil(n) น้ำมัน, See also: น้ำมันปิโตรเลียม, น้ำมันพืช, น้ำมันดิบ, Syn. petroleum
oil(vt) หยอดน้ำมันเพื่อทำให้ลื่น, Syn. lubricate, grease
oily(adj) เหมือนกับน้ำมัน, Syn. greasy
oily(adj) ู่เป็นมัน, See also: เยิ้มไปด้วยน้ำมัน, Syn. greasy, fatty
oily(adj) ัที่ประจบประแจงง, Syn. unctuous, oleaginous
oily(sl) บุหรี่, Syn. oily rag
oink(n) เสียงหมู
oiled(adj) ซึ่งมีน้ำมัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oil(ออยลฺ) n. น้ำมัน
oiliness(ออย'ลิเนส) n. การทาด้วยน้ำมัน,การมีน้ำมันเจือปน,ลักษณะที่เป็นน้ำมัน,ความเยิ้มไปด้วยน้ำมัน,การเอาอกเอาใจ,การประจบ,ความราบรื่น,ความกลมกล่อม
oily(ออย'ลี) adj.,adv. เป็นมัน,ซึ่งมีน้ำมัน,เอาอกเอาใจ,ราบรื่น,กลมกล่อม., See also: oiliness n., Syn. polished
ointment(ออยทฺ'เมินทฺ) n. ครีม,ยาขี้ผึ้ง,ยาที่เป็นครีม
abattoir(แอ็บ' บะทวา) n. โรงฆ่าสัตว์
aberrant goiterต่อมธัยรอยด์โต
acanthoid(อะแคน' ธอยด) adj. ซึ่งเป็นหนาม
acaroid(แอค' รอยด) adj. ซึ่งคล้ายตัวเห็บหรือหมัด (resembling a mite or tick)
acaroid resinยางไม้สีแดงหรือเหลืองที่ใช้ในการทำยาขัดหรือ Lacquers (accroides gum)
actinoid(แอค' ทินอยด์) adj. ซึ่งคล้ายรังสี

English-Thai: Nontri Dictionary
oil(n) น้ำมัน
oil(vi) ละลายเป็นน้ำมัน,กลายเป็นน้ำมัน
oil(vt) หยอดน้ำมัน,ใส่น้ำมัน,ทำให้คล่อง,ทาน้ำมัน
OIL oil painting(n) ภาพสีน้ำมัน
OIL oil well(n) บ่อน้ำมัน
oilcloth(n) ผ้าน้ำมัน
oilskin(n) ผ้าน้ำมัน
oily(adj) ลื่น,เป็นน้ำมัน,เหมือนน้ำมัน,ช่างประจบ,เอาอกเอาใจ
ointment(n) ครีม,ขี้ผึ้ง,น้ำมันนวดตัว
adjoin(vi, vt) ใกล้กัน,ประชิดกับ,ชิดกัน,ติดกับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
oidiophoreใยรากำเนิดโออิเดียม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
oidisation; oidizationการรวมโออิเดียม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
oidiumโออิเดียม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
oidization; oidisationการรวมโออิเดียม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
oil๑. น้ำมันหล่อลื่น [มีความหมายเหมือนกับ lube oil; lubricating oil]๒. น้ำมันเครื่อง๓. น้ำมันเชื้อเพลิง [ใช้กับเครื่องยนต์ดีเซล] [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
oilน้ำมัน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
oilน้ำมัน, ปิโตรเลียม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
oil chargeปริมาณน้ำมันประจุ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
oil clearanceระยะห่างน้ำมันหล่อลื่น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
oil colourสีน้ำมัน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
oilน้ำมัน, เอสเทอร์ชนิดหนึ่งที่เกิดจากกรดไขมันกับกลีเซอรอล  มีสถานะเป็นของเหลวที่อุณหภูมิห้อง เป็นสารอาหารที่จำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตจำพวกสัตว์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Oil - for - Foodโครงการน้ำมันเพื่ออาหาร " เป็นโครงการภายใต้ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ 986 (พ.ศ. 2538) ซึ่งอนุญาตให้อิรักนำรายได้จากการขายน้ำมันดิบไปซื้อสินค้าทางด้านมนุษยธรรม เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนอิรัก " [การทูต]
Oil industriesอุตสาหกรรมน้ำมันพืชและสัตว์ [TU Subject Heading]
Oil Initial in Placeปริมาณของน้ำมันดิบทั้งหมดที่มีอยู่ในแหล่งกักเก็บใต้ดิน, Example: เป็นตัวเลขที่มากกว่าตัวเลขปริมาณสำรอง (reserves) เพราะปริมาณน้ำมันที่มีอยู่นั้นไม่สามารถที่จะนำขึ้นมาได้หมด [ปิโตรเลี่ยม]
Oil palmปาล์มน้ำมัน [TU Subject Heading]
Oil pollution of the seaมลพิษของน้ำมันในทะเล [TU Subject Heading]
Oil pollution of waterมลพิษของน้ำมันในน้ำ [TU Subject Heading]
Oil Recovery Factorความสามารถในการนำน้ำมันขึ้นมา, Example: ขึ้นอยู่กับสภาพของชั้นหินกักเก็บและคุณสมบัติของปิโตรเลียมเองแล้ว ยังขึ้นกับวิธีการผลิตอีกด้วย [ปิโตรเลี่ยม]
Oil removalการกำจัดน้ำมัน [TU Subject Heading]
Oil separatorsเครื่องแยกน้ำมัน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Oiligo(uniq) ลักษณะของเผ่าพันธ์ Orc ในตำนานเทพนิยายโบราณ Pond-tai chan คือชื่อที่แท้จริง, Syn. Orgy
Oilproof[ออยลฺพรูฟ] (n) ป้องกันน้ำมัน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
oi400,000 gallons of oil have spilled out of the pipeline.
oi4. Heat the sesame oil in the wok and melt the butter.
oiA man who angers easily should learn to count to ten - it calms trouble like pouring oil on troubled waters.
oiAmerica abounds in oil.
oiA new oil tanker was launched.
oiArabia abounds in oil.
oiA ship which conveys oil is called an oil tanker.
oiA tanker is a ship carrying oil.
oiBecause of fighting in the region, the oil supply was temporarily cut off.
oiCould you fill it up and take a look at the oil, too?
oiCrude oil has been falling in price.
oiDo you run the trains on oil?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การกลั่นน้ำมัน(n) oil refinery
ข้าวมัน(n) rice cooked with coconut milk, See also: oily rice, Example: เสียดายไม่มีข้าวมันมากินกับส้มตำ จะได้เพิ่มรสชาติให้อร่อยยิ่งขึ้น, Thai Definition: ข้าวที่หุงด้วยกะทิให้สุก
มันแผลบ(adj) oily, See also: greasy, Syn. มัน, Example: เช็ดปากที่มันแผลบของเธอซะก่อนเถอะ แล้วค่อยเติมลิปสติก, Thai Definition: เป็นมัน
ภาพสีน้ำมัน(n) oil painting, Example: จิตรกรเขียนภาพสีน้ำมันขนาดใหญ่ เพื่อประดับตกแต่งห้องพระกระยาหาร บนพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์, Count Unit: ภาพ, Thai Definition: รูปภาพที่ใช้สีน้ำมันวาดหรือเขียน
โรงกลั่นน้ำมัน(n) oil refinery, Example: ในปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีโรงกลั่นน้ำมันที่ทันสมัย ประกอบด้วยถังมหึมา และหอสูงจำนวนมาก
เลี่ยน(adj) oily, See also: greasy, rich, Syn. มัน, มันๆ, Example: ร้านนี้มีแต่อาหารเลี่ยนๆ ทั้งนั้นเลย
น้ำมัน(n) oil, See also: gasoline, Syn. น้ำมันรถ, น้ำมันเชื้อเพลิง, Example: พรุ่งนี้น้ำมันลงอีกลิตรละ 20 สตางค์, Thai Definition: ของเหลวที่สกัดออกจากพืช เปลวสัตว์ ไม้ แร่บางชนิด เช่น ถ่านหิน หรือที่สูบขึ้นมาจากแหล่งกำเนิด
ความมัน(n) oiliness, See also: greasiness, Syn. คราบมัน, Example: จานกองนี้ล้างแล้วแต่ยังมีความมันหลงเหลืออยู่
หินน้ำมัน(n) oil shale, Syn. หินติดไฟ, Example: บริเวณนี้มีหินน้ำมันมากพอที่จะขุดเจาะขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้, Thai Definition: หินดินดานชนิดหนึ่ง สีน้ำตาลอ่อน มีสารอินทรีย์ที่เรียกว่า เคโรเจน (kerogen) ซึ่งเป็นสารน้ำมันอุ้มอยู่ในเนื้อหิน ใช้ประโยชน์นำมากลั่นเอาน้ำมันเชื้อเพลิง
สีน้ำมัน(n) oil color, Example: การเขียนภาพจิตรกรรมโดยใช้สีน้ำมันเขียนบนไม้หรือผ้าใบ ค้นพบหลักฐานสมัยรัชกาลที่ 6, Count Unit: สี, Thai Definition: สีที่ผสมกับน้ำมันชักแห้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อดีต[adīt] (adj) EN: former ; past ; gone by   FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[aēp-aēp søn-søn] (adv) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily  FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
แอ๊บแบ๊ว[aēp-baēo] (v) EN: make oneself look younger ; present an innocent demeanour  FR: vouloir paraître jeune ; se donner des allures d'adolescent
แอบขวา[aēp khwā] (v, exp) FR: serrer à droite
อาหารจีน[āhān Jīn] (n, exp) EN: Chinese food ; Chinese cuisine  FR: cuisine chinoise [f] ; nourriture chinoise [f]
อาหารกระป๋อง[āhān krapǿng] (n, exp) EN: canned food ; tinned foods  FR: nourriture en conserve [f] ; nourriture en boîte [f]
อาหารท้องถิ่น[āhān thøngthin] (n, exp) EN: local dishes  FR: plat du terroir [m] ; cuisine du terroir [f]
ไอพิษ[ai phit] (n, exp) EN: poison gas  FR: gaz toxique [m]
อาจาด[ājāt] (n) EN: cucumber slices and onions in vinegar ; pickles  FR: achards [mpl] ; concombre et oignon macérés dans du vinaigre
อาการดีขึ้น[ākān dī kheun] (v, exp) EN: be in better condition ; feel better ; get better  FR: avoir un état de santé qui s'améliore ; se sentir mieux

CMU English Pronouncing Dictionary
OI OY1
OIE OY1
OIL OY1 L
OIEN AA1 IY0 N
OILS OY1 L Z
OILY OY1 L IY0
OILER OY1 L ER0
OILED OY1 L D
OIL'S OY1 L Z
OISHI OW0 IY1 SH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
oil (v) ˈɔɪl (oi1 l)
oils (v) ˈɔɪlz (oi1 l z)
oily (j) ˈɔɪliː (oi1 l ii)
oiled (v) ˈɔɪld (oi1 l d)
oiler (n) ˈɔɪlər (oi1 l @ r)
oilcan (n) ˈɔɪlkæn (oi1 l k a n)
oilers (n) ˈɔɪləz (oi1 l @ z)
oilier (j) ˈɔɪlɪəʳr (oi1 l i@ r)
oiling (v) ˈɔɪlɪŋ (oi1 l i ng)
oyster (n) ˈɔɪstər (oi1 s t @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yóu, ㄧㄡˊ, ] oil; sly, #799 [Add to Longdo]
石油[shí yóu, ㄕˊ ㄧㄡˊ, ] oil; petroleum, #1,849 [Add to Longdo]
[gāo, ㄍㄠ, ] ointment; paste, #7,354 [Add to Longdo]
油田[yóu tián, ㄧㄡˊ ㄊㄧㄢˊ, ] oil field, #8,560 [Add to Longdo]
油菜[yóu cài, ㄧㄡˊ ㄘㄞˋ, ] oilseed rape (Brassica campestris), #9,363 [Add to Longdo]
油画[yóu huà, ㄧㄡˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] oil painting, #10,904 [Add to Longdo]
油气[yóu qì, ㄧㄡˊ ㄑㄧˋ, / ] oil and gas, #13,331 [Add to Longdo]
油漆[yóu qī, ㄧㄡˊ ㄑㄧ, ] oil paints; lacquer; to paint, #14,090 [Add to Longdo]
炼油[liàn yóu, ㄌㄧㄢˋ ㄧㄡˊ, / ] oil refinery, #18,186 [Add to Longdo]
油料[yóu liào, ㄧㄡˊ ㄌㄧㄠˋ, ] oil producer; vegetable material that can be pressed to extract oil, #18,713 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
美味しい[おいしい, oishii] (adj) อร่อย
お祝い[おいわい, oiwai] (n) การแสดงความยินดี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
美味しい[おいしい, oishii] (adj) อร่อย
追番[おいばん, oiban] (n) เลขเรียงลำดับ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
追いかける[おいかける, oikakeru] TH: วิ่งไล่  EN: to run after
追いかける[おいかける, oikakeru] TH: ไล่ตาม  EN: to pursue
追いかける[おいかける, oikakeru] TH: ไล่กวด  EN: to chase
生立ち[おいたち, oitachi] TH: การเจริญเติบโตในวัยเด็กของบุคคล (?)
追い込む[おいこむ, oikomu] TH: ต้อน  EN: to herd
追い込む[おいこむ, oikomu] TH: ต้อนให้จนมุม  EN: to corner
追い込む[おいこむ, oikomu] TH: ผลักดัน

German-Thai: Longdo Dictionary
große Toilette machen(vt) อุจจาระ (เป็นภาษาพูดเพื่อหลีกเลี่ยงคำว่า อุจจาระ) เช่น Wann haben Sie zum letzten Mal die große Toilette gemacht? คุณอึครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่
Bioinformatik(n) |die| ชีวสารสนเทศศาสตร์

French-Thai: Longdo Dictionary
oie(n) |m| ห่าน
avoir faim(vi) หิวข้าว แปลตรงตัว คือ มีอาการหิว
avoir(vt) |j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont| 1. มี เช่น J'ai soif. ผมมีอาการกระหายน้ำ หรือ ผมหิวน้ำ 2. avoir ยังเป็นกิริยาช่วยในประโยคที่อยู่ในรูปอดีต (Passé composé) เช่น Hier j'ai eu trés soif dans la classe de français. เมื่อวานนี้ดิฉันหิวน้ำมากเลยค่ะในชั่วโมงภาษาฝรั่งเศส
Bonsoir!สวัสดี ใช้ตอนเย็นถึงดึก
danois(adj) |-oise| ที่เกี่ยวกับประเทศเดนมาร์ก
au revoir!(phrase) แล้วพบกันใหม่ (เวลาจากกันควรพูดคำลา ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่ฝรั่งเศส)
loisir(n) |m| งานอดิเรก, กิจกรรมยามว่าง
aller en voitureขับรถ,ไปด้วยรถยนต์, See also: aller
aller chez le coiffeurไปร้านตัดผม, See also: aller, Syn. aller au coiffeur
aller voir qnไปเยี่ยม (บุคคล), See also: aller

Japanese-English: EDICT Dictionary
璆鏘;きゅう鏘[きゅうそう, kyuusou] (adj-t,adv-to) (arch) echoing beautifully (of the sound produced by striking together jewels or metals); beautiful (of a melody, etc.) [Add to Longdo]
蕓薹;うん薹[うんだい;うんたい;ウンダイ;ウンタイ, undai ; untai ; undai ; untai] (n) (See 油菜) rape (seed oil plant, Brassica campestris); Chinese colza; yuntai [Add to Longdo]
蝲蛄(oK)[ざりがに;ザリガニ(P), zarigani ; zarigani (P)] (n) (uk) crayfish (esp. Japanese crayfish, Cambaroides japonicus); (P) [Add to Longdo]
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
ヾ;くりかえし[; kurikaeshi] (n) voiced repetition mark in katakana [Add to Longdo]
ゞ;くりかえし[; kurikaeshi] (n) voiced repetition mark in hiragana [Add to Longdo]
[くりかえし;おなじ;おなじく;のま;どうのじてん, kurikaeshi ; onaji ; onajiku ; noma ; dounojiten] (n) repetition of kanji (sometimes voiced) [Add to Longdo]
〆粕;搾滓;搾め糟;搾めかす;搾め滓;乄粕[しめかす, shimekasu] (n) oil cake; scrap cake [Add to Longdo]
10個1組;十個一組[じっこひとくみ;じっこいちくみ, jikkohitokumi ; jikkoichikumi] (n) {comp} decade [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
10進小数点[10しんしょうすうてん, 10 shinshousuuten] decimal point [Add to Longdo]
32ビットの広い[さんじゅうにビットのひろい, sanjuuni bitto nohiroi] 32 bits wide [Add to Longdo]
アクセスポイント[あくせすぽいんと, akusesupointo] access point [Add to Longdo]
アクセス制御一覧[アクセスせいぎょいちらん, akusesu seigyoichiran] access control list [Add to Longdo]
アクセス点[アクセスてん, akusesu ten] access point [Add to Longdo]
アタッチメントユニットインタフェース[あたっちめんとゆにっといんたふぇーす, atacchimentoyunittointafe-su] attachment unit interface (AUI) [Add to Longdo]
アドレス可能点[アドレスかのうてん, adoresu kanouten] addressable point [Add to Longdo]
インフレアドインタフェース[いんふれあどいんたふぇーす, infureadointafe-su] infrared interface [Add to Longdo]
エントリポイント[えんとりぽいんと, entoripointo] entry point [Add to Longdo]
エンドポイント[えんどぽいんと, endopointo] endpoint [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
老いる[おいる, oiru] alt_werden, altern [Add to Longdo]
追い越す[おいこす, oikosu] ueberholen [Add to Longdo]
追い風[おいかぜ, oikaze] Rueckenwind [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top