ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ocker

AA1 K ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ocker-, *ocker*
English-Thai: Longdo Dictionary
mockery(n) การลบหลู่ เช่น He is making a mockery of both the law that protects service providers and basic common sense.; Dishonesty is making a mockery of the industry more than incompetence is.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cocker spanieln. สุนัขเล็กขนปุยหูยาวพันธุ์หนึ่งที่ใช้เก็บนกที่ยิงตก
cocker {cockeredn. ดูcocker-spaniel,นักชนไก่ vt. ตามใจ,เอาอกเอาใจ,ป้อยอ
cockereln. ไก่ตัวผู้ที่มีอายุไม่ถึงปี,วัยรุ่นที่ชอบหาเรื่อง
cockeringn. ดูcocker-spaniel,นักชนไก่ vt. ตามใจ,เอาอกเอาใจ,ป้อยอ
cockers}n. ดูcocker-spaniel,นักชนไก่ vt. ตามใจ,เอาอกเอาใจ,ป้อยอ
comstockery(คัม'สทอคดคอรี่) n. การตรวจเรื่องศิลปะและวรรณกรรมอย่างมากเกินไป
crockery(ครอค'เคอรี) n. เขม่า,เครื่องปั้นดินเผา,หม้อ, Syn. crocks, earthenware
docker(ดอค'เคอะ) n. กรรมการท่าเรือ,คนตัดหาง,เครื่องมือตัดหาง
knocker(นอค'เคอะ) n. ผู้ทำให้ล้มลง,สิ่งที่ทำให้ล้มลง,คนที่ชอบหาเรื่อง,เต้านมผู้หญิง. --Phr. (on theknocker ขายจากบ้านหนึ่งไปยังอีกบ้านหนึ่ง,เร่งขาย)
locker(ลอค'เคอะ) n. ตู้,ลิ้นชัก,ห้องเล็ก,ห้องเย็น,ผู้ใส่กุญแจ,อุปกรณ์ใส่กุญแจ, Syn. cabinet

English-Thai: Nontri Dictionary
clocker(n) คนจับเวลา
cockerel(n) ไก่อ่อน,ไก่กระทง,เด็กหนุ่ม
crockery(n) เครื่องปั้นดินเผา,เครื่องถ้วยชาม,หม้อไห
docker(n) กรรมกรท่าเรือ,จับกัง,กุลี
locker(n) หีบ,ตู้ใส่ของ,ล็อกเกอร์,ลิ้นชัก
mocker(n) ผู้เยาะเย้ย,ผู้ล้อเลียน,สิ่งจำลอง
mockery(n) การเยาะเย้ย,การล้อเลียน,การจำลอง
rocker(n) คันโยก,เครื่องร่อนแร่,คานกระเดื่อง,คนไกวเปล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชุด[chut] (n) EN: [classifier : sets of things (crockery, china, glassware ...); suits of clothing; teams ; menus]  FR: [classificateur : ensembles d'objets assortis ; ensembles vestimentaires (costumes ...); équipes sportives; menus]
กักเก็บ[kakkep] (v) EN: store ; reserve ; keep ; maintain  FR: stocker
เครื่องปั้นดินเผา[khreūangpandinphao] (n) EN: pottery ; earthenware ; crockery  FR: poterie [f] ; objet en terre cuite [m]
สั่งสม[sangsom] (v) EN: collect ; stock up ; save up ; accumulate  FR: emmagasiner ; accumuler ; stocker
ถ้วยชาม[thuay-chām] (n, exp) EN: crockery ; pottery ; dishes  FR: vaisselle [f]
ตุน[tun] (v) EN: store ; hoard ; corner ; put aside  FR: amasser ; stocker
ตุนข้าว[tun khāo] (v, exp) EN: hoard rice  FR: stocker du riz

CMU English Pronouncing Dictionary
OCKER AA1 K ER0
OCKERMAN AA1 K ER0 M AH0 N
OCKERBLOOM AA1 K ER0 B L UW0 M

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ocker {n}ocher [Add to Longdo]
ocker {adj}ochre; ocher [Am.]; dark yellow [Add to Longdo]
Ockerbauchtaube {f} [ornith.]Buff-bellied Dove [Add to Longdo]
Ockerbauchkauz {m} [ornith.]Ochre-bellied Hawk Owl [Add to Longdo]
Ockerbaucheremit {m} [ornith.]Buff-bellied Hermit [Add to Longdo]
Ockerkehl-Faulvogel {m} [ornith.]Black-streaked Puffbird [Add to Longdo]
Ockerzwergspecht {m} [ornith.]Ochraceous Piculet [Add to Longdo]
Ockerbrust-Blattspäher {m} [ornith.]Lichtenstein's Foliage-gleaner [Add to Longdo]
Ockerbrauen-Blattspäher {m} [ornith.]Buff-browed Foliage-gleaner [Add to Longdo]
Ockerbrauenschlüpfer {m} [ornith.]Ochre-browed Thistletail [Add to Longdo]
Ockerbrustschlüpfer {m} [ornith.]Ochre-breasted Spinetail [Add to Longdo]
Ockerkehlschlüpfer {m} [ornith.]Lesser Canastero [Add to Longdo]
Ockerbruststelzling {m} [ornith.]Ochre-chested Antpitta [Add to Longdo]
Ockerkappenstelzling {m} [ornith.]Ochre-fronted Antpitta [Add to Longdo]
Ockerbrusttyrann {m} [ornith.]Ochraceous Pewee [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こけこっこう;コケコッコー;こけっこう;こけこっこ[kokekokkou ; kokekokko-; kokekkou ; kokekokko] (adv) (1) cock-a-doodle-doo (sound made by cockerels, roosters); (n) (2) (sl) cockerel; rooster (childish term) [Add to Longdo]
コインロッカー[koinrokka-] (n) coin locker; (P) [Add to Longdo]
コッカースパニエル[kokka-supanieru] (n) Cocker spaniel [Add to Longdo]
ショッカー[shokka-] (n) shocker [Add to Longdo]
ストッカー[sutokka-] (n) stocker [Add to Longdo]
ニッカ;ニッカー[nikka ; nikka-] (n) (abbr) (See ニッカーボッカー) knickerbockers [Add to Longdo]
ニッカーズボン;ニッカズボン[nikka-zubon ; nikkazubon] (n) (abbr) (See ズボン,ニッカーボッカー) knickerbockers [Add to Longdo]
ニッカーボッカー;ニッカーボッカーズ[nikka-bokka-; nikka-bokka-zu] (n) knickerbockers [Add to Longdo]
ノッカー[nokka-] (n) knocker; (P) [Add to Longdo]
パンクロッカー[pankurokka-] (n) punk rocker [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top