ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

oarlock

AO1 R L AA2 K   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oarlock-, *oarlock*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oarlock[N] เครื่องยึดพายที่ด้านข้างของเรือกรรเชียง, Syn. rowlock

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oarlock(ออร์'ลอค) n. ที่พาดไม้กรรเชียงเรือ

English-Thai: Nontri Dictionary
oarlock(n) หูพาย

CMU English Pronouncing Dictionary
OARLOCK    AO1 R L AA2 K

Japanese-English: EDICT Dictionary
入れ子;入れ籠[いれこ, ireko] (n) (1) nest (of boxes); nesting; (2) concealed information; (3) (入れ子 only) adopting a child after one's own has died; child adopted in this manner; (4) (See 櫓杭) cavity in an oar (fitted onto a peg as part of a traditional oarlock) [Add to Longdo]
櫓;艪[ろ, ro] (n) Japanese scull (oar attached to the rear of the boat by a traditional peg-in-hole oarlock) [Add to Longdo]
櫓杭;艪杭[ろぐい, rogui] (n) (See 入れ子) fulcrum peg (fitted into the cavity in an oar as part of a traditional oarlock) [Add to Longdo]
櫓臍;艪臍[ろべそ, robeso] (n) (obsc) (See 櫓杭) fulcrum peg (fitted into the cavity in an oar as part of a traditional oarlock) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 oarlock
   n 1: a holder attached to the gunwale of a boat that holds the
      oar in place and acts as a fulcrum for rowing [syn: {peg},
      {pin}, {thole}, {tholepin}, {rowlock}, {oarlock}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top