ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nozzle

N AA1 Z AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nozzle-, *nozzle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nozzle(n) หัวฉีด, Syn. spout, outlet, hose end

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nozzle(นอซ'เซิล) n. ปลายท่อ,หัวฉีด,ปากกระบอกฉีด,พวย

English-Thai: Nontri Dictionary
nozzle(n) หัวสูบ,พวย,หัวฉีด,ปลายท่อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nozzle๑. หัวฉีด, หัวพ่น๒. หัวตัด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
nozzle๑. ปากท่อ๒. หัวฉีด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
nozzle mixing blowpipeคันเชื่อมแก๊สผสมที่หัวฉีด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
nozzle skirtปลอกหัวตัด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
nozzle-constricted arcอาร์กหัวฉีดจำกัด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nozzle Aeratorเครื่องเติมอากาศแบบหัวฉีด, Example: เครื่องเติมอากาศแบบมีหัวฉีดพ่นน้ำไปในอากาศ [สิ่งแวดล้อม]
Nozzlesหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จมูกวัว(n) pipe, See also: nozzle, Thai Definition: ท่อที่ต่อจากสูบให้เปลวไฟไปลงเบ้า
นมหนู(n) jet nipple, See also: nozzle, jet, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ส่วนของเครื่องใช้เป็นปุ่มมีรูเพื่อให้ฉีดน้ำมันออกมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พวย[phūay] (n) EN: spout ; nozzle  FR: bec verseur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
NOZZLE N AA1 Z AH0 L
NOZZLES N AA1 Z AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nozzle (n) nˈɒzl (n o1 z l)
nozzles (n) nˈɒzlz (n o1 z l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
喷头[pēn tóu, ㄆㄣ ㄊㄡˊ, / ] nozzle; spray-head, #39,544 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Düsenströmung {f}nozzle flow [Add to Longdo]
Stutzen {m}; Endstück {n} [techn.] | Stutzen auf Mantel | Stutzen auf Vorkammernozzle | shell nozzle | channel nozzle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ノズル[nozuru] (n) nozzle; (P) [Add to Longdo]
[くち, kuchi] (n) (1) mouth; (2) opening; hole; gap; orifice; (3) mouth (of a bottle); spout; nozzle; mouthpiece; (4) gate; door; entrance; exit; (5) (See 口を利く・1) speaking; speech; talk (i.e. gossip); (6) (See 口に合う) taste; palate; (7) mouth (to feed); (8) opening (i.e. vacancy); available position; (9) (See 口がかかる) invitation; summons; (10) kind; sort; type; (11) opening (i.e. beginning); (suf,ctr) (12) counter for mouthfuls, shares (of money), and swords; (P) [Add to Longdo]
消雪パイプ[しょうせつパイプ, shousetsu paipu] (n) pipe buried under a road with nozzles that spray liquid to melt snow [Add to Longdo]
吹き出し口;吹出口;吹出し口[ふきだしぐち, fukidashiguchi] (n) nozzle; jet [Add to Longdo]
先(P);前;先き(io)[さき, saki] (n,adj-no,n-suf,pref) (1) previous; prior; former; some time ago; preceding; (2) point (e.g. pencil); tip; end; nozzle; (3) head (of a line); front; (4) ahead; the other side; (5) the future; hereafter; (6) destination; (7) the other party; (P) [Add to Longdo]
筒先[つつさき, tsutsusaki] (n) nozzle; muzzle; gunpoint [Add to Longdo]
噴射ノズル[ふんしゃノズル, funsha nozuru] (n) injection nozzle; spray nozzle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nozzle
   n 1: a projecting spout from which a fluid is discharged [syn:
      {nozzle}, {nose}]
   2: informal terms for the nose [syn: {beak}, {honker}, {hooter},
     {nozzle}, {snoot}, {snout}, {schnozzle}, {schnoz}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top