ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nigger

N IH1 G ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nigger-, *nigger*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nigger(n) คนนิโกร, See also: คนผิวดำ, นิโกร, Syn. coon, jigaboo, nigra, spade
nigger(sl) คนดำ
niggerbrown(n) สีน้ำตาลเข้ม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nigger(นิก'เกอะ) n. นิโกร,คนผิวดำที่เนื่องจากเชื้อชาติ, See also: niggerish adj. niggery adj.
snigger(สนิก'เกอะ) vi.,vt.,n. =snicker (ดู), See also: sniggerer n. sniggeringly adv.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวเราะ[hūarǿ] (v) EN: laugh ; chuckle ; chortle ; guffaw ; giggle ; titter ; be in stitches ; snigger  FR: rire ; rigoler
ขำ[kham] (v) EN: laugh ; be amused ; amuse ; giggle ; snicker ; snigger ; titter  FR: rire ; s'amuser
ผีเสื้อนิโกร[phīseūa nikrō] (n, exp) EN: Nigger

CMU English Pronouncing Dictionary
NIGGER N IH1 G ER0
NIGGERS N IH1 G ER0 Z
NIGGER'S N IH1 G ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nigger (n) nˈɪgər (n i1 g @ r)
niggers (n) nˈɪgəz (n i1 g @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Neger {m} (verächtlich) | Neger {pl} (verächtlich)nigger | niggers [Add to Longdo]
Nigger {m}nigger [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ニガー[niga-] (n) (sl) (vulg) (X) nigger [Add to Longdo]
失笑[しっしょう, shisshou] (n,vs) laughter at an inappropriate time; sarcastic laughter; snigger [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nigger
   n 1: (ethnic slur) extremely offensive name for a Black person;
      "only a Black can call another Black a nigga" [syn:
      {nigger}, {nigga}, {spade}, {coon}, {jigaboo}, {nigra}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top