ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nickered

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nickered-, *nickered*, nicker, nickere
English-Thai: Longdo Dictionary
knickers(n, pl) กางเกงชั้นใน, See also: women's undergarments, Syn. panties

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
knicker(sl) หนึ่งปอนด์สเตอริง
snicker(vi) หัวเราะคิกคัก, Syn. giggle, chuckle, titter, Ant. roar
snicker(vt) หัวเราะเยาะ
snicker(n) การหัวเราะคิกคัก, See also: เสียงหัวเราะคิกคัก, Syn. cackle, giggle, laugh
knickers(n) กางเกงทรงหลวมๆ ยาวแค่เข่า, Syn. knickerbockers
knickers(sl) คำอุทานแสดงความรำคาญ
camiknickers(n) ชุดชั้นในที่ประกอบด้วยชุดท่อนบนและกางเกงใน (มักทำด้วยผ้าไหม)
Knickerbocker(n) ชาวนิวยอร์ก, Syn. New Yorker
Knickerbocker(n) ผู้ที่สืบเชื้อสายจากชาวดัตช์ที่มาตั้งรกรากที่นิวยอร์กในยุคแรกๆ
knickerbockers(n) กางเกงทรงหลวมๆ ยาวแค่เข่า, Syn. knickers
cream one's knickers(sl) ตื่นเต้นมากๆ, Syn. cream one's jeans, cream one's pants

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
knickers(นิค'เคิร์ซ) n. เรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ,ของเล็ก ๆ น้อย ๆ
snicker(สนิค'เคอะ) vi.,vt.,n. (การ) หัวเราะในใจ,ยิ้มในใจ,หัวเราะคิก ๆ , (ม้า) ร้อง., See also: snickeringly adv., Syn. giggle, snigger, snort

English-Thai: Nontri Dictionary
snicker(n) การหัวเราะคิกๆ
snicker(vi) หัวเราะคิกๆ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
nicker(n) เสียงร้องฮี้ ฮี้ ของม้า

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nickerI couldn't keep from snickering.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขำ(v) laugh, See also: amuse, giggle, snicker, snigger, titter, Syn. ตลก, ขบขัน, หัวเราะ, ขำขัน, Example: เธอจะขำอะไรมากมายขนาดนั้น ลดเสียงหัวเราะลงมาบ้าง, Thai Definition: ชวนให้ขบขันนึกอยากหัวเราะขึ้นมา
คิกๆ(adv) gigglingly, See also: titteringly, sniggeringly, snickeringly, Syn. คิกคัก, คิกๆ คักๆ, Example: หลานคนเล็กสุดซบลงที่ตักแล้วหัวเราะคิกๆ, Thai Definition: ลักษณะที่หัวเราะเบาๆ
คิกคัก(adv) gigglingly, See also: titteringly, sniggeringly, snickeringly, Syn. คิกๆ, คิกๆ คักๆ, Example: พวกเขาพากันหัวเราะคิกคักนึกขำในสภาพของชายหนุ่มคู่นี้, Thai Definition: ลักษณะที่หัวเราะเบาๆ
คิกคัก(adj) giggly, See also: tittering, sniggering, snickering, Syn. คิกๆ, คิกๆ คักๆ, Example: เสียงหัวเราะคิกคักและคำพูดขับเย้าต่างๆ นานาหาได้ทำให้คุณลุงหวั่นไหวแต่อย่างใด, Thai Definition: ลักษณะที่หัวเราะเบาๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กางเกงในสตรี[kāngkēng nai satrī] (n, exp) EN: knickers ; panties (am.)  FR: culotte de femme [f] ; slip de femme [m]
ขำ[kham] (v) EN: laugh ; be amused ; amuse ; giggle ; snicker ; snigger ; titter  FR: rire ; s'amuser
สวาด[sawāt] (x) EN: sawat ; nickernut ; grey nickers

CMU English Pronouncing Dictionary
KNICKER N IH1 K ER0
SNICKER S N IH1 K ER0
SNICKERS S N IH1 K ER0 Z
KNICKERS N IH1 K ER0 Z
SNICKERED S N IH1 K ER0 D
NICKERSON N IH1 K ER0 S AH0 N
SNICKERING S N IH1 K ER0 IH0 NG
KNICKERBOCKER N IH1 K ER0 B AA2 K ER0
KNICKERBOCKERS N IH1 K ER0 B AA2 K ER0 Z
KNICKERBOCKERED N IH1 K ER0 B AA2 K ER0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
snicker (v) snˈɪkər (s n i1 k @ r)
knickers (n) nˈɪkəz (n i1 k @ z)
snickers (v) snˈɪkəz (s n i1 k @ z)
picnicker (n) pˈɪknɪkər (p i1 k n i k @ r)
snickered (v) snˈɪkəd (s n i1 k @ d)
picnickers (n) pˈɪknɪkəz (p i1 k n i k @ z)
snickering (v) snˈɪkərɪŋ (s n i1 k @ r i ng)
knickerbockers (n) nˈɪkəbɒkəz (n i1 k @ b o k @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
暗笑[àn xiào, ㄢˋ ㄒㄧㄠˋ, ] laugh in (up) one's sleeve; snigger; snicker, #38,606 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Knicker {m}curmudgeons [Add to Longdo]
Knicker {m} | Knicker {pl}skinflint | skinflints [Add to Longdo]
Kniehose {f}; Kniehosen {pl}; Knickerbocker {pl}(a pair of) knickerbockers [Add to Longdo]
Knickerbocker {pl}plus fours [Add to Longdo]
Nickerchen {n}beauty sleep [Add to Longdo]
Nickerchen {n}catnap [Add to Longdo]
Palme {f} [bot.] | jdn. auf die Palme bringen [ugs.] | jdn. auf die Palme bringen [ugs.] | auf die Palme gehen [ugs.]palm; palm tree | to drive someone up the wall | to get someone's shirt out | to get one's knickers in a twist [Add to Longdo]
Schlüpfer {m}knickers [Br.] [Add to Longdo]
kichern | kichernd | gekichert | kichert | kicherteto snicker; to snigger | snickering; sniggering | snickered; sniggered | snickers; sniggers | snickered [Add to Longdo]
Er machte ein Nickerchen.He had forty winks. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ほくそ笑む;北叟笑む[ほくそえむ, hokusoemu] (v5m,vi) to chuckle; to snicker [Add to Longdo]
カミニッカーズ[kaminikka-zu] (n) cami-knickers [Add to Longdo]
ニッカ;ニッカー[nikka ; nikka-] (n) (abbr) (See ニッカーボッカー) knickerbockers [Add to Longdo]
ニッカーズ[nikka-zu] (n) knickers; (P) [Add to Longdo]
ニッカーズボン;ニッカズボン[nikka-zubon ; nikkazubon] (n) (abbr) (See ズボン,ニッカーボッカー) knickerbockers [Add to Longdo]
ニッカーボッカー;ニッカーボッカーズ[nikka-bokka-; nikka-bokka-zu] (n) knickerbockers [Add to Longdo]
パンツ[pantsu] (n) (1) underpants; pants; briefs; panties; shorts; knickers; (2) trousers (esp. women's); jodhpurs; breeches; pants; trunks (e.g. swimming); (P) [Add to Longdo]
忍び笑い[しのびわらい, shinobiwarai] (n) stifled laugh; chuckling; snickering [Add to Longdo]
半ズボン[はんズボン, han zubon] (n) short pants; shorts; breeches; knickerbockers [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top