ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nectarine

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nectarine-, *nectarine*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nectarine(n) ผลไม้สีเหลืองแดงผิวเรียบคล้ายลูกพีช

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nectarine (n) nˈɛktərɪn (n e1 k t @ r i n)
nectarines (n) nˈɛktərɪnz (n e1 k t @ r i n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
油桃[yóu táo, ㄧㄡˊ ㄊㄠˊ, ] nectarine [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ネクタリン[nekutarin] (n) nectarine [Add to Longdo]
ワッサー[wassa-] (n) peacherine; hybrid of a peach and a nectarine; cross between a peach and a nectarine [Add to Longdo]
椿桃;油桃;光桃[つばいもも(椿桃);づばいもも;ずばいもも;つばきもも;あぶらもも(油桃);ひかりもも(光桃);ズバイモモ;ツバイモモ, tsubaimomo ( tsubaki momo ); dubaimomo ; zubaimomo ; tsubakimomo ; aburamomo ( abur] (n) (obsc) (See ネクタリン) nectarine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nectarine
   n 1: variety or mutation of the peach bearing fruit with smooth
      skin and (usually) yellow flesh [syn: {nectarine},
      {nectarine tree}, {Prunus persica nectarina}]
   2: a variety or mutation of the peach that has a smooth skin

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top