ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nail

N EY1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nail-, *nail*
English-Thai: Longdo Dictionary
nail cutter(n) กรรไกรตัดเล็บ เช่น Cutting your fingernails and toenails is easy. Just make sure you have a nice, sharp nail cutter and a wastebasket to collect the nails.
snail mail(n, jargon) จดหมายที่ถูกส่งทางไปรษณีย์ปกติ (เพื่อไม่ให้สับสนกับ E-mail ถ้าใช้คำว่า mail เฉยๆ ในยุคนี้อาจไม่ชัดเจนว่าเป็นอันไหน) snail แปลตามตัวคือหอยทาก ซึ่งเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ เป็นการบ่งชี้กลายๆ ว่า ไม่เร็วเหมือน E-mail
golden apple snail(n) หอยเชอรี่

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nail(n) เล็บ
nail(n) ตะปู, Syn. peg, hanger, support
nail(vt) ตอกตะปู, See also: ยึดด้วยตะปู, ตรึงด้วยตะปู, ตรึงไว้
nailed(sl) ถูกจับ, See also: โดนจับกุม
nailer(n) ที่ตอกตะปู
nail to(phrv) ตอกตะปูกับ, See also: ตอกติดกับ, Syn. nail onto
nail up(phrv) ยึดหรือตอกไว้ในที่สูง (เพื่อสาธารณชน)
nail back(phrv) ตอกตะปูกลับ
nail down(phrv) ตอกตะปูลง, Syn. peg down, pin down
nail down(phrv) บังคับให้ (ตัดสินใจ, ตั้งใจ, กระทำ ฯลฯ) เด็ดขาด, Syn. peg down, pin down, tie down to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nail(เนล) n. ตะปู -Id. (hit the nail on the head พูดถูกจุด,ทำถูกจุด) vt. ยืดด้วยตะปู,ตรึง,
nail enamelยาทาเล็บ
nail fileตะไบเล็ก ๆ สำหรับขัดเล็บ
nail polishยาทาเล็บ
nailbrush(เนล'บรัช) n. แปรงขัดเล็บ
agnail(แอก' เนท) n., adj. ภาวะด้านข้างของเล็กแทงเพข้าไปในเนื้อ (hangnail, whitlow)
canaille(คะแนล') n. คนชั้นต่ำ,คนไร้ค่าของสังคม, Syn. riffraff
fingernailn. เล็บ
screw nailตะปูควง
snail(สเนล) n. หอยทากหรือหอยโข่ง (Gastropoda) ,คนขี้เกียจ,คนที่กระทำอะไรช้า ๆ ,ขนมปังยัดไส้รูปคล้ายหอยโข่ง,สัตว์ที่เคลื่อนตัวได้ช้า, See also: snaillike adj., Syn. sluggard

English-Thai: Nontri Dictionary
nail(n) เล็บ,ตะปู
nail(vt) ตอกตะปู,ตรึง,ติด,จับ,ตี
canaille(n) ไพร่,คนชั้นต่ำ,คนสารเลว,คนต่ำช้า
hobnail(n) ตะปูตัวโต
snail(n) หอยโข่ง,หอยทาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nail๑. เล็บ๒. หมุด, ตะปู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nail bedเนื้อใต้เล็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nail extractionการถอดเล็บ [มีความหมายเหมือนกับ onycholysis; onychoschizia ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nail to nailตะปูถึงตะปู [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
nail, ingrowing; nail, ingrown; onyxisเล็บขบ, เล็บคุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nail, ingrown; nail, ingrowing; onyxisเล็บขบ, เล็บคุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nail, spoon; koilonychiaสภาพเล็บรูปช้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nail art (Manicuring)ศิลปกรรมเล็บ (การตกแต่งเล็บ) [TU Subject Heading]
Nailsเล็บ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nailA nail penetrated the car tyre.
nailA nail that sticks up is hammered down.
nailDon't bite your nails.
nailDrive the nail into the board.
nailHe drove a nail into the board.
nailHe drove in a nail with his hammer.
nailHe hammered nails into the plank.
nailHe has a habit of scratching his back and biting his nails.
nailHe managed to cure himself of his habit of nibbling his nails.
nailHe scratched his arm with the nail.
nailI caught my sweater on that nail.
nailI'm looking for a lipstick to go with this nail polish.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยาทาเล็บ(n) nail varnish, See also: nail polish
ขี้เล็บ(n) nail dirt, Example: ถ้าลบยาทาเล็บออกก็สามารถมองเห็นขี้เล็บได้ทันที, Thai Definition: สิ่งสกปรกเกรอะกรังตามซอกเล็บ, Notes: (ปาก)
เล็บ(n) nail, See also: claw, talon, Example: เดี๋ยวนี้โรงเรียนเสริมความงามมีการสอนวาดลวดลายลงบนเล็บให้กับนักเรียนด้วย, Count Unit: เล็บ, Thai Definition: สิ่งซึ่งมีลักษณะแข็งอย่างเขาสัตว์อยู่ตอนปลายนิ้วสำหรับป้องกันส่วนของปลายนิ้ว
ตาปู(n) nail, See also: spike, Syn. ตะปู, Example: เขาถูกตาปูที่โผล่พ้นไม้ขึ้นมาตำเท้า, Count Unit: ตัว, Thai Definition: สิ่งทำด้วยโลหะ มีปลายแหลม หัวมนแบน ขนาดต่างๆ กัน สำหรับตรึงสิ่งอื่นให้แน่น โดยใช้ค้อนเป็นต้นตอกลงไป
ตะปู(n) nail, See also: spike, Syn. ตาปู, หมุด, เป็ก, Example: ช่างไม้ซื้อตะปูขนาด 1 นิ้ว มาครึ่งกิโล, Count Unit: ตัว, ดอก, Thai Definition: สิ่งทำด้วยโลหะ มีปลายแหลม หัวมนแบน ขนาดต่างๆ กัน สำหรับตรึงสิ่งอื่นให้แน่น โดยใช้ค้อนเป็นต้นตอกลงไป
ตอก(v) hammer, See also: nail, pound, drive, knock, Syn. ตี, Example: เขาตอกตะปูที่โผล่พ้นแผ่นไม้ขึ้นมา, Thai Definition: เอาค้อนหรือสิ่งอื่นตีตะปูหรือหลักให้เข้าไป
นขเลขา(n) nail-tinting, Syn. การทาเล็บ, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟอสซิลหอยทาก[føtsin høithāk] (n, exp) EN: snail fossil
หางเสือ[hāngseūa] (n) EN: helm ; rudder ; tiller  FR: gouvernail [m]
หอยขม[høi khom] (n, exp) EN: freshwater snail
หอยโข่ง[høikhōng] (n) EN: apple snail  FR: ormeau [m]
หอยทาก[høithāk] (n) EN: snail [m]  FR: escargot [m]
คีม[khīm] (n) EN: pliers ; pincers ; forceps ; tongs  FR: pince plate [f] ; tenailles [fpl]
โข่ง[khōng] (n) EN: apple snail  FR: escargot [m]
กุ๊ย[kui] (n) EN: ruffian ; bully ; scoundrel  FR: scélérat [m] ; vaurien [m] ; brute [f] ; canaille [f] ; gredin [m] ; crapule [f] ; fripouille [f]
เล็บ[lep] (n) EN: fingernail ; nail ; toenail  FR: ongle [m]
เล็บมือ[lepmeū] (n, exp) EN: fingernail

CMU English Pronouncing Dictionary
NAIL N EY1 L
NAILL N EY1 L
NAILS N EY1 L Z
NAILED N EY1 L D
NAILOR N EY1 L ER0
NAILING N EY1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nail (v) nˈɛɪl (n ei1 l)
nails (v) nˈɛɪlz (n ei1 l z)
nailed (v) nˈɛɪld (n ei1 l d)
Nailsea (n) nˈɛɪlziː (n ei1 l z ii)
nailing (v) nˈɛɪlɪŋ (n ei1 l i ng)
nailfile (n) nˈɛɪlfaɪl (n ei1 l f ai l)
nailbrush (n) nˈɛɪlbrʌʃ (n ei1 l b r uh sh)
nailfiles (n) nˈɛɪlfaɪlz (n ei1 l f ai l z)
nail-polish (n) nˈɛɪl-pɒlɪʃ (n ei1 l - p o l i sh)
nailbrushes (n) nˈɛɪlbrʌʃɪz (n ei1 l b r uh sh i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dīng, ㄉㄧㄥ, / ] nail, #6,921 [Add to Longdo]
指甲油[zhǐ jiǎ yóu, ㄓˇ ㄐㄧㄚˇ ㄧㄡˊ, ] nail polish, #20,513 [Add to Longdo]
钉子[dīng zi, ㄉㄧㄥ ㄗ˙, / ] nail; snag, #21,937 [Add to Longdo]
指甲刀[zhǐ jia dāo, ㄓˇ ㄐㄧㄚ˙ ㄉㄠ, ] nail clipper [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fingernagelmaniküre {f}nail cleaner [Add to Longdo]
Nagel {m} | Nägel {pl}nail | nails [Add to Longdo]
Nagelfeile {f}nail file [Add to Longdo]
Nagelbett {n}nail bed [Add to Longdo]
Nagelbürste {f}nail brush [Add to Longdo]
Nagellack {m}nail lacquer; nail polish [Am.]; nail varnish [Br.] [Add to Longdo]
Nagellackentferner {m}nail polish remover [Add to Longdo]
Nagelschere {f}nail scissors [Add to Longdo]
Nagelzange {f}nail clippers; nail puller [Add to Longdo]
Nagelloch {n}nail hole [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ささくれ[sasakure] (n) fine split; hangnail [Add to Longdo]
ででむし[dedemushi] (n) (arch) (See でんでんむし・1) snail [Add to Longdo]
ばい貝[ばいがい, baigai] (n) whelk; small water snails [Add to Longdo]
エスカルゴ[esukarugo] (n) (edible) snail (fre [Add to Longdo]
サムネ[samune] (n) (abbr) {comp} (See サムネイル) thumbnail [Add to Longdo]
サムネール;サムネイル[samune-ru ; samuneiru] (n) thumbnail (i.e. miniature image) [Add to Longdo]
スチールネールファイル[suchi-rune-rufairu] (n) steel nail file [Add to Longdo]
タマガイ科;玉貝科[タマガイか(タマガイ科);たまがいか(玉貝科), tamagai ka ( tamagai ka ); tamagaika ( tama kai ka )] (n) Naticidae (family of molluscs comprising the moon snails) [Add to Longdo]
ネイリスト[neirisuto] (n) nailist; someone whose occupation is to cut any type of nail, apply artificial nails (or "nail art") and care for nails [Add to Longdo]
ネイル(P);ネール(P)[neiru (P); ne-ru (P)] (n) nail; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nail
   n 1: horny plate covering and protecting part of the dorsal
      surface of the digits
   2: a thin pointed piece of metal that is hammered into materials
     as a fastener
   3: a former unit of length for cloth equal to 1/16 of a yard
   v 1: attach something somewhere by means of nails; "nail the
      board onto the wall"
   2: take into custody; "the police nabbed the suspected
     criminals" [syn: {collar}, {nail}, {apprehend}, {arrest},
     {pick up}, {nab}, {cop}]
   3: hit hard; "He smashed a 3-run homer" [syn: {smash}, {nail},
     {boom}, {blast}]
   4: succeed in obtaining a position; "He nailed down a spot at
     Harvard" [syn: {nail down}, {nail}, {peg}]
   5: succeed at easily; "She sailed through her exams"; "You will
     pass with flying colors"; "She nailed her astrophysics
     course" [syn: {breeze through}, {ace}, {pass with flying
     colors}, {sweep through}, {sail through}, {nail}]
   6: locate exactly; "can you pinpoint the position of the
     enemy?"; "The chemists could not nail the identity of the
     chromosome" [syn: {pinpoint}, {nail}]
   7: complete a pass [syn: {complete}, {nail}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top