ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

naff

N AE1 F   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -naff-, *naff*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
naff(adj) ซึ่งขาดรสนิยมหรือคุณภาพ
naff(sl) ราคาถูกและมีคุณภาพแย่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
snaffle(สแนฟ'เฟิล) n. สายห่วงเหล็กขวางปากม้า. vt. ใส่สายห่วงเหล็กขวางปากม้า,ควบคุมสายห่วงเหล็กดังกล่าว
unaffected(อันอะเฟค'ทิด) adj. ไม่มีผลกระทบ,แท้จริง,ไม่เสแสร้ง,โดยธรรมชาติ,ง่าย ๆ ,ไม่มีอิทธิพลต่อ,ไม่เปลี่ยนแปลง,ไม่สะทกสะท้าน, Syn. sincere

CMU English Pronouncing Dictionary
NAFF N AE1 F
NAFFZIGER N AE1 F Z IH0 G ER0

Japanese-English: EDICT Dictionary
おめおめ[omeome] (adv-to) (1) (on-mim) shamelessly; acting brazenly unaffected; (2) being resigned to (disgrace) [Add to Longdo]
ちょろまかす[choromakasu] (v5s,vt) to pilfer; to filch; to snaffle; to pocket [Add to Longdo]
スナッフ[sunaffu] (n) snuff [Add to Longdo]
スナッフボトル[sunaffubotoru] (n) snuff bottle [Add to Longdo]
ノンセクション[nonsekushon] (n) unaffiliated (wasei [Add to Longdo]
簡明率直[かんめいそっちょく, kanmeisocchoku] (n,adj-na) simple, plain, and artless; clear, concise, and unaffected [Add to Longdo]
豪放[ごうほう, gouhou] (adj-na,n) largehearted; frank; unaffected [Add to Longdo]
質実剛健[しつじつごうけん, shitsujitsugouken] (n,adj-na) unaffected and sincere, with fortitude and vigor (vigour) [Add to Longdo]
柔婉[じゅうえん, juuen] (adj-na) simple; plain; honest; unaffected; frank; unpretentious [Add to Longdo]
峻酷;峻刻[しゅんこく, shunkoku] (n) severe (personality); unaffected by love [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top