ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nae

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nae-, *nae*
Possible hiragana form: なえ
หรือคุณหมายถึง ?
English-Thai: Longdo Dictionary
anaesthetist(n) วิสัญญีแพทย์, แพทย์ผู้ชำนาญการวางยาชาหรือยาสลบ เช่น The anaesthetist's major role lies in providing anaesthesia during surgery., See also: anesthesiologist, Syn. anesthetist

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nae(det) ไม่มี, See also: ไม่มีเลย, Syn. no

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anaemia(อะนี' เมีย) n. = anemia.
anaerobe(แอนแอ' โรบ ,แอน' นะโรบ) n. สิ่งมีชีวิต (โดยเฉพาะแบคทีเรีย) ที่ไม่ต้องการอากาศหรือออกซิเจนในการหายใจ (not requiring air)
anaerobic(แอนแอโร' บิค) adj. ซึ่งดำรงชีพได้โดยปราศจากอากาศหรือออกซิเจน
anaesthesia(แอนเอสธี' เซีย) n. การไร้ความรู้สึก, การทำให้ชา, ภาวะชา. -anesthetic adj.,-n. anesthetist (loss of sensation)
anaesthetize(อะเนส' ธีไทซ) vt. ทำใ้ห้ชา, ทำให้หมดความรู้สึก -anaesthetization n.,, Syn. anesthetise anesthetise
athenaeum(แอธธินี'อัม) n. สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้, ห้องสมุด., Syn. atheneum
gynaeceumn. ที่อยู่อาศัยของผู้หญิง,เกสรตัวเมียของดอกไม้ -pl. gynaecea
gynaecologist(ไกนิคอล'ละจิสทฺ) n. นรีแพทย์,แพทย์ผู้ชำนาญโรคสตรี
gynaecology(ไกนิคอล'ละจี) n. นรีเวชวิทยา,วิชาโรคเฉพาะสตรีทางระบบสืบพันธุ์., See also: gynecologic al adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
anaemia(n) โรคโลหิตจาง
anaesthesia(n) การหมดความรู้สึก,การชา
anaesthetic(adj) ซึ่งหมดความรู้สึก
anaesthetic(n) ยาชา,ยาสลบ
anaesthetic(n) ยาสลบ,ยาชา
DRAMATIS dramatis personae(n) รายชื่อตัวละคร,ตัวละคร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
naevus; nevus๑. ไฝ [มีความหมายเหมือนกับ mole ๑]๒. ปาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Nae Gwan Sir.Nae Gwan ครับ Princess Hours (2006)
Nae Gwan Sir.Nae Gwan ครับ Princess Hours (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชา[chā] (v) EN: feel numb ; feel senseless ; feel anaesthetized ; become blunted  FR: rester sans réaction ; être engourdi
โลหิตจาง[lohit jāng] (n) EN: anaemia = anemia (Am.)  FR: anémie [f]
แนวหน้า[Naēonā] (tm) EN: Naewna  FR: Naewna
ศิษย์เก่าหญิง[sitkao ying] (n, exp) EN: alumna (Am.) ; alumnae (Am.) [pl]  FR: ancienne élève [f] ; ancienne étudiante [f]
ตะเข็บ[takep] (n) EN: Penaeopsis ; kind of small and flat shrimp
ยาสลบ[yāsalop] (n) EN: anaesthetic = anesthetic (Am.)  FR: anesthésique [m] ; anesthésiant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
NAEF N IY1 F
NAEVE N IY1 V
NAEGER N EH1 G ER0
NAEGELE N EH1 G AH0 L
NAEGELI N EH1 G IH0 L IY0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
冷面[lěng miàn, ㄌㄥˇ ㄇㄧㄢˋ, / ] naengmyeon (Korean dish based on cold noodles in soup), #29,864 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鱮;鰱[たなご;タナゴ, tanago ; tanago] (n) (uk) bitterling (any fish of subfamily Acheilognathinae, esp. species Acheilognathus melanogaster) [Add to Longdo]
Hな映画;エッチな映画[エッチなえいが, ecchi naeiga] (n) pornographic film; salacious film [Add to Longdo]
あぶな絵;危な絵;危絵(io)[あぶなえ, abunae] (n) suggestive or indecent picture [Add to Longdo]
しびれ薬;痺れ薬[しびれぐすり, shibiregusuri] (n) (obsc) anesthetic; anaesthetic [Add to Longdo]
なえ;なえに;なへに;なべに[nae ; naeni ; naheni ; nabeni] (adv) (arch) accompanying; at the same time as; together with [Add to Longdo]
アウロノカラエテルヴァイナエ[auronokaraeteruvainae] (n) Chitande aulonocara (species of peacock cichlid, Aulonocara ethelwynnae); Northern Aulonocara [Add to Longdo]
アネアロビクス[anearobikusu] (n) anaerobics [Add to Longdo]
アネスセチック;アネスセティック[anesusechikku ; anesuseteikku] (n) anesthetic; anaesthetic [Add to Longdo]
アロワナ[arowana] (n) arowana (any fish of subfamily Osteoglossinae); bonytongue [Add to Longdo]
カスリモヨウベニハゼ[kasurimoyoubenihaze] (n) Griffiths' pygmy-goby (Trimma griffithsi, found in the Indo-West Pacific); princess pygmy goby (Trimma marinae, found in Japan, New Guinea and Palau) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
付近[ふきん, fukin] Naehe, Nachbarschaft, Umgebung [Add to Longdo]
培養液[ばいようえき, baiyoueki] Naehrfluessigkeit [Add to Longdo]
夜襲[やしゅう, yashuu] naechtlicher_Angriff [Add to Longdo]
寄せる[よせる, yoseru] naeher_bringen, beiseite_ruecken, beiseite_legen, sammeln, senden [Add to Longdo]
慈善[じぜん, jizen] Naechstenliebe, Philantropie [Add to Longdo]
明くる[あくる, akuru] naechst, folgend [Add to Longdo]
来月[らいげつ, raigetsu] naechsten_Monat [Add to Longdo]
来週[らいしゅう, raishuu] naechste_Woche [Add to Longdo]
[つぎ, tsugi] naechst [Add to Longdo]
滋養分[じようぶん, jiyoubun] Naehrstoff, Nahrungsstoff [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top