ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nacre

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nacre-, *nacre*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nacre(n) ไข่มุก, Syn. pearl

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nacre wall; nacreous wallผนังหนาไร้ลิกนิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
nacreous wall; nacre wallผนังหนาไร้ลิกนิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nacreous cloudsเมฆสีมุก หรือเมฆเนครีอัส [อุตุนิยมวิทยา]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
nacreous(adj) resembling nacre

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มุก[muk] (n) EN: pearl ; pearl oyster; mother-of-pearl ; nacer  FR: perle [f] ; nacre [f]
เปลือกมุก[pleūak muk] (n, exp) FR: nacre [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nacre (n) nˈɛɪkər (n ei1 k @ r)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  nacre
      n 1: the iridescent internal layer of a mollusk shell [syn:
           {mother-of-pearl}, {nacre}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top