ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mung

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mung-, *mung*
English-Thai: Longdo Dictionary
mung bean(n) ถั่วเขียว (ถั่วชนิดหนึ่งที่เมล็ดมีสีเขียวนำมาเพาะเป็นถั่วงอก), See also: green bean, Syn. mungbean

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mungo(n) ผ้าขนสัตว์คุณภาพต่ำ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mung beanถั่วเขียว [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถั่วเขียว(n) green bean, See also: mung bean, Example: ถั่วเขียวเป็นพืชเสริมเพราะมันมีอายุสั้น, Count Unit: ต้น, Thai Definition: ถั่วชนิดหนึ่ง นำมาเพาะเป็นถั่วงอก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำเภอบางละมุง[Amphoē Bānglamung] (n, prop) EN: Amphoe Bang Lamung ; Bang Lamung  FR: Amphoe Bang Lamung ; Bang Lamung
บางละมุง[Bāng Lamung] (n, prop) EN: Banglamung ; Bang Lamung  FR: Banglamung ; Bang Lamung
ถั่วเขียว[thūa khīo] (n, exp) EN: mung bean ; mongo bean ; green bean ; green chick pea  FR: pois chiche vert [m]
ถั่วเขียวผิวดำ[thūa khīo phiu dam] (n, exp) EN: black matpe bean ; black gram ; black mung bean
ถั่วเขียวผิวมัน[thūa khīo phiu man] (n, exp) EN: mung bean
ถั่วงอก[thūa-ngøk] (n, exp) EN: bean sprouts ; sprout of mung bean  FR: soja [m] ; pousses de soja [fpl] ; germe de soja [m]
วุ้นเส้น[wunsen] (n, exp) EN: noodles made of green grams ; mung bean noodles ; vermicelli  FR: vermicelle de soja [m] ; vermicelle de mungo [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MUNGO M AH1 NG G OW0
MUNGER M AH1 NG ER0
MUNGIA M UW1 N JH AH0
MUNGIN M AH1 NG G IH0 N
MUNGLE M AH1 NG G AH0 L
MUNGUIA M UW1 N G W IY0 AH0

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
绿豆[lǜ dòu, ㄌㄩˋ ㄉㄡˋ, 绿 / ] mung bean, #13,298 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Überschwemmung(n) |die, nur Sg.| อุทุกขภัย, น้ำท่วม เช่น Überschwemmungsgebiet พื้นที่น้ำท่วมขัง

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mungo {m} (indische Schleichkatze) [zool.]mongoose [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
DIN[ヂン, din] (n) Deutsches Institut fuer Normung; DIN; German Institute for Standardization [Add to Longdo]
ドイツ工業規格[ドイツこうぎょうきかく, doitsu kougyoukikaku] (n) {comp} Deutsche Institut fuer Normung; DIN [Add to Longdo]
ヤエナリ[yaenari] (n) mung bean; green gram [Add to Longdo]
豆汁[とうじゅう, toujuu] (n) mung bean milk; douzhi [Add to Longdo]
緑豆[りょくとう, ryokutou] (n) mung bean; green gram [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mung
   n 1: erect bushy annual widely cultivated in warm regions of
      India and Indonesia and United States for forage and
      especially its edible seeds; chief source of bean sprouts
      used in Chinese cookery; sometimes placed in genus
      Phaseolus [syn: {mung}, {mung bean}, {green gram}, {golden
      gram}, {Vigna radiata}, {Phaseolus aureus}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top