ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mudguard

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mudguard-, *mudguard*, mudguar
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mudguard(n) บังโคลนรถ, Syn. splashguard

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mudguard(มัด'การ์ด) n. ที่บังโคลนของรถ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Mudguards front, mudguards back. - Right.กันโคลนหน้า กันโคลนหลัง ใช่สิ De Marathon (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บังโคลน[bangkhlōn] (n) EN: mudguard ; fender (Am.) ; wing  FR: garde-boue [m]
บังโคลนหน้า[bangkhlōn nā] (n, exp) EN: front mudguard ; front fender (Am.)  FR: garde-boue avant [m]
บังโคลนหลัง[bangkhlōn lang] (n, exp) EN: rear mudguard ; rear fender (Am.)  FR: garde-boue arrière [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mudguard (n) mˈʌdgaːd (m uh1 d g aa d)
mudguards (n) mˈʌdgaːdz (m uh1 d g aa d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
泥除け;泥よけ[どろよけ, doroyoke] (n) fender; mudguard; wing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mudguard
   n 1: a curved piece above the wheel of a bicycle or motorcycle
      to protect the rider from water or mud thrown up by the
      wheels [syn: {mudguard}, {splash guard}, {splash-guard}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top