ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

morphologies

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -morphologies-, *morphologies*, morphologie , morphology
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
morphologic(adj) เกี่ยวกับโครงสร้างของสัตว์และพืช
morphologist(n) ผู้ศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของสัตว์และพืช
morphological(adj) เกี่ยวกับโครงสร้างของสัตว์และพืช, Syn. biological, grammatical, linguistic
morphologically(adv) เกี่ยวกับโครงสร้างของสัตว์และพืช

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Diagnosis, Morphologicalการวินิจฉัยโดยอาศัยลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางรูปร่าง [การแพทย์]
Morphologic Studiesการศึกษาดูรูปร่างของอวัยวะที่เป็นโรค [การแพทย์]
Morphological Changeการเปลี่ยนแปลงทางรูปลักษณะ [การแพทย์]
Morphological Effectsการเปลี่ยนกายรูปวิทยา [การแพทย์]
Morphological Unitหน่วยมอร์โฟโลจิคอล [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
morphological(adj) (adj.) เิชิงสัณฐานวิทยา เช่น (Mathematical) morphological Operation การปฎิบัติการเิชิงสัณฐานวิทยา(ทางคณิตศาสตร์), See also: morphology

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลักษณะทางกายภาพ[laksana thāng kāiyaphāp] (n, exp) FR: caractéristique physique [f] ; caractéristique morphologique [f]
ระบบคำ[rabop kham] (n, exp) EN: morphology  FR: morphologie [f] (ling.)

CMU English Pronouncing Dictionary
MORPHOLOGICAL M AO2 R F AH0 L AA1 JH IH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
morphological (j) mˌɔːfəlˈɒʤɪkl (m oo2 f @ l o1 jh i k l)
morphologically (a) mˌɔːfəlˈɒʤɪkliː (m oo2 f @ l o1 jh i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
构词法意识[gòu cí fǎ yì shí, ㄍㄡˋ ㄘˊ ㄈㄚˇ ㄧˋ ㄕˊ, / ] morphological awareness [Add to Longdo]
词素结构[cí sù jié gòu, ㄘˊ ㄙㄨˋ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄡˋ, / ] morphological structure [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Morphologie(n) |die, nur Sg.| สัณฐานวิทยา, Syn. Formenlehre
morphologisch(adj) เิชิงสัณฐานวิทยา เช่น (Mathematische) morphologische Operation การปฎิบัติการเิชิงสัณฐานวิทยา(ทางคณิตศาสตร์), See also: morphologie

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Morphologie {f}; Wortbildungslehre {f}morphology [Add to Longdo]
morphologischmorphologic [Add to Longdo]
morphologisch {adv}morphologically [Add to Longdo]
morphologischermorphological [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
形態素解析[けいたいそかいせき, keitaisokaiseki] (n) {ling} morphological analysis [Add to Longdo]
形態素解析器[けいたいそかいせきき, keitaisokaisekiki] (n) {ling} morphological analyzer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top