ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

moonstone

M UW1 N S T OW2 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -moonstone-, *moonstone*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
moonstone(n) พลอยสีน้ำเงิน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
moonstone๑. พลอยจันทรกานต์๒. หินอัฒจันทร์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โมรา(n) moonstone, See also: quartz, chalcedony, agate, Thai Definition: หินลายชนิดหนึ่ง นับเข้าในพวกหินมีค่า

CMU English Pronouncing Dictionary
MOONSTONE M UW1 N S T OW2 N
MOONSTONES M UW1 N S T OW2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
moonstone (n) mˈuːnstoun (m uu1 n s t ou n)
moonstones (n) mˈuːnstounz (m uu1 n s t ou n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
月光石[yuè guāng shí, ㄩㄝˋ ㄍㄨㄤ ㄕˊ, ] moonstone [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ムーンストーン[mu-nsuto-n] (n) (See 月長石) moonstone [Add to Longdo]
月長石[げっちょうせき, gecchouseki] (n) moonstone [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 moonstone
   n 1: a transparent or translucent gemstone with a pearly luster;
      some specimens are orthoclase feldspar and others are
      plagioclase feldspar

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top