ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

monaural

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -monaural-, *monaural*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
monaural(adj) ซึ่งได้ยินเสียงเดียว
monaurally(adv) โดยได้ยินเพียงเสียงเดียว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
monaural stethoscopeเครื่องฟังตรวจหูเดียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
monaural; uniaural-หูเดียว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Monauralเครื่องช่วยการได้ยินชนิดที่ใช้กับหูข้างเดียว [การแพทย์]
Monaural Channelช่องเดี่ยว [การแพทย์]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
monaural (j) mˌɒnˈɔːrəl (m o2 n oo1 r @ l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
モノラル(P);モノーラル[monoraru (P); mono-raru] (n,adj-no) monaural; (P) [Add to Longdo]
モノラルレコード[monorarureko-do] (n) monaural record [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  monaural
      adj 1: relating to or having or hearing with only one ear;
             "monaural deafness" [ant: {biaural}, {binaural}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top