ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

molten

M OW1 L T AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -molten-, *molten*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
molten(adj) ซึ่งหลอมละลาย, See also: ซึ่งหลอมเหลว, Syn. heated, melted, fused, Ant. cold, cool, solid

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
molten(โมล'เทิน) adj. หลอมเหลว

English-Thai: Nontri Dictionary
molten(vt pp ของ) melt

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
molten pool; weld poolแอ่งหลอมเหลว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Molten Salt Combustionการเผาไหม้ด้วยเกลือเหลว, Example: เทคนิคการเผาไหม้เพื่อกำจัดสารอินทรีย์โดยการ ฉีดพ่นในอ่างเกลือเหลว ณ อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียล เกลือที่ใช้ ได้แก่ โซเดียมหรือโพแทสเซียมคาร์บอเนต [สิ่งแวดล้อม]
Molten Slagกากเหลว, Example: กากเหลวที่เกิดจากการเผาที่อุณหภูมิสูงในเตา เผา มักจะไหลออกจากระบบเตาเผาพร้อม ๆ กับเถ้าถ่าน [สิ่งแวดล้อม]
Molten Slagขึ้โลหะเหลว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Into the black lake of my molten heartสู่ทะเลสาปอันมิดมิของฉัน จากใจที่ละลาย Nobody Knows (2004)
Molten Cheese!ยิ้มหน่อย! Swing Girls (2004)
Wow. Good. molten lava cake with a two-carat diamond ring filling.ลาวาเค้กสอดใส่แหวนเพชร 2 กะรัต Chuck Versus the Marlin (2008)
I've never once seen you work with molten sugar.ฉันไม่เคยเห็นเธอใช้สายไหมทำของหวานเลย You're Gonna Love Tomorrow (2008)
They offer a glimpse of what our Earth was like at its birth, molten rock surging from the depths, solidifying, cracking, blistering or spreading in a thin crust, before falling dormant for a time.พวกมันเป็นเสมือนภาพจำลอง จุดกำเนิดของโลก หินเหลวพุ่งขึ้นจากห้วงลึก แข็งตัว แตกร้าว ดันตัวสูงขึ้น และแผ่ขยายไปบนเปลือกโลกผืนบาง Home (2009)
But they thought that it was the mode of quenching the molten metal that hardened it.แ่ต่พวกเขาคิดว่านั่นเป็นวิธีหนึ่ง การทำให้เหล็กที่ หลอมเหลวอยู่เย็นตัวลงทันที ก็จะทำให้เหล็กแข็งแกร่งขึ้น A Night at the Bones Museum (2009)
The redheaded boy pees on the molten metal.ฉี่ของเด็กชายหัวแดง รดลงบนเหล็กร้อนแดง A Night at the Bones Museum (2009)
Then captain sweatpants, molten river.แล้วกัปตันกางเกงวอร์มจะใช้ แม่น้ำมอลตัน The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
I mean, if this star really is this Young, then that planet should still be a ball of molten rock.ผมหมายถึง ถ้าดาวดวงนี้จริง ๆ แล้วยังอายุน้อย มันน่าจะยังคงเป็นแค่ก้อนหินก้อนเล็ก Faith (2010)
OK, planet this size, two poles, your basic molten core...พวกมันต้องการระเบิดนิวเคลียร์ 40%. The Eleventh Hour (2010)
Molten steel, razor-sharp blades, lots of time to himself.หลอมเหล็ก ฝนดาบ และอื่นๆอีก How to Train Your Dragon (2010)
One more second, he was ready to pour molten wax directly into his ears.วินาทีต่อมา เขาคงพร้อมที่จะไปหยอดยาล้างขี้หูเลยหละ And Lots of Security... (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
moltenThe volcano poured molten rock.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เงินยวง[ngoenyūang] (adj) EN: molten silver colour ; silvery white
สีเงินยวง[sī ngoenyūang] (n, exp) EN: colour of molten silver

CMU English Pronouncing Dictionary
MOLTEN M OW1 L T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
molten (v) mˈoultən (m ou1 l t @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yáng, ㄧㄤˊ, ] molten; smelt, #26,490 [Add to Longdo]
[yáng, ㄧㄤˊ, / ] molten; smelt, #29,206 [Add to Longdo]
铁水[tiě shuǐ, ㄊㄧㄝˇ ㄕㄨㄟˇ, / ] molten iron, #36,146 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schmelze {f} (flüssiges Metall; Glas)molten metal; molten glass [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[タン, tan] (n) (1) (See 水・みず・1) hot water; (2) hot bath; hot spring; (3) molten iron; (P) [Add to Longdo]
溶銑;熔銑;鎔銑[ようせん, yousen] (n) molten iron [Add to Longdo]
溶滓;熔滓[ようさい;ようし, yousai ; youshi] (n) slag; molten slug (of metal) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  molten
      adj 1: reduced to liquid form by heating; "a mass of molten
             rock" [syn: {molten}, {liquefied}, {liquified}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top