ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mitigate

M IH1 T AH0 G EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mitigate-, *mitigate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mitigate(vt) ทำให้ลดน้อยลง, See also: ทำให้ทุเลาลง, แบ่งเบา, บรรเทา, Syn. alleviate, lessen, moderate
mitigate(vi) บรรเทา, See also: ลดลง, อ่อนลง, Syn. relieve
mitigate(vi) ทำให้อ่อนโยนขึ้น, Syn. extenuate, palliate, Ant. exacerbate
mitigate against(phrv) ทำให้ยุ่งยาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mitigate(มิท'ทะเกท) v. ทำให้เบาบาง,ทำให้ลดน้อยลง,แบ่งเบา, See also: mitigable adj. mitigatedly adv. mitigation n. mitigator n. mitigative adj mitigatory adj., Syn. abate, Ant. intensify

English-Thai: Nontri Dictionary
mitigate(vt) ทำให้เบาบางลง,บรรเทา,แบ่งเบา,ทุเลา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลดโทษ(v) mitigate, See also: be commuted, Ant. เพิ่มโทษ, Example: มาเฟียออสเตรีย 2 คนถูกศาลตัดสินจำคุกคนละ 2 ปี แต่ศาลลดโทษให้เหลือแค่รอลงอาญา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่อยยังชั่ว[khǿiyangchūa] (v) EN: improve ; abate ; remit ; let up ; ease ; alleviate ; mitigate ; assuage  FR: aller mieux ; se remettre
ลดโทษ[lot thōt] (v, exp) EN: mitigate
ผ่อนหนักเป็นเบา[phǿnnakpenbao] (v) EN: mitigate a sentence
ทุเลา[thulao] (v) EN: abate ; diminish ; decrease ; reduce ; lighten ; relieve ; alleviate ; ease ; mitigate
ทุเลา[thulao] (v) EN: relieve ; abate ; lessen ; mitigate ; alleviate ; lighten ; ease ; reduce ; remit

CMU English Pronouncing Dictionary
MITIGATE M IH1 T AH0 G EY2 T
MITIGATED M IH1 T AH0 G EY2 T IH0 D
MITIGATES M IH1 T AH0 G EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mitigate (v) mˈɪtɪgɛɪt (m i1 t i g ei t)
mitigated (v) mˈɪtɪgɛɪtɪd (m i1 t i g ei t i d)
mitigates (v) mˈɪtɪgɛɪts (m i1 t i g ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
和らぐ[やわらぐ, yawaragu] (v5g,vi) to soften; to calm down; to be mitigated; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mitigate
   v 1: lessen or to try to lessen the seriousness or extent of;
      "The circumstances extenuate the crime" [syn: {extenuate},
      {palliate}, {mitigate}]
   2: make less severe or harsh; "mitigating circumstances"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top