ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

missile

M IH1 S AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -missile-, *missile*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
missile(n) ขีปนาวุธ
missile(n) สิ่งที่ขว้าง ปา หรือยิงออกไป เช่น ก้อนหิน จรวด, Syn. projectile, cartride, rocket
missilery(n) การทำระเบิดปรมาณู, Syn. missilry

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
missile(มิส'เซิล,-ไซลฺ) n. ขีปนาวุธ,ขีปนาวุธนำวิถี adj. ใช้เป็นขีปนาวุธได้,ใช้ขับเคลื่อนขีปนาวุธ, Syn. projectile
missilery(มิส'เซิลรี) n. วิทยาศาสตร์การสร้างและใช้ขีปนาวุธ
antimissile(แอนทีมิส' เซิล) adj., n. ซึ่งต่อต้านจรวดนำวิถี, ขีปนาวุธที่ต่อต้านจรวดนำวิถี., Syn. anti-missile
antimissile missileขีปนาวุธที่ต่อต้านขีปนาวุธ
ballistic missilen. ขีปนาวุธ
guided missilen. ขีปนาวุธนำวิถี

English-Thai: Nontri Dictionary
missile(n) จรวด,ขีปนาวุธ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Missiles, High Velocityกระสุนปืนความเร็วสูง [การแพทย์]
Missiles, High Velocityวัตถุที่มีความเร็วสูง [การแพทย์]
Missiles, High-Velocityการยิง [การแพทย์]
Missiles, Low Velocityกระสุนปืนความเร็วต่ำ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
missileIt will be a push-button war of nuclear missiles.
missileThe angry crowd threw missiles at the police.
missileThe missile attack took a heavy toll of lives.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขีปนาวุธ(n) missile, See also: guided missile, Syn. อาวุธ, Example: การสู้รบรุนแรงไปจนถึงขั้นยิงขีปนาวุธเข้าใส่กันอย่างไม่ยั้ง, Thai Definition: อาวุธที่ใช้ในการทำสงคราม โดยมีการบังคับวิถีในตัวเองเพื่อนำไปสู่เป้าหมาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จรวด[jarūat] (n) EN: rocket ; missile ; space vehicle  FR: fusée [f] ; missile [m] ; roquette [f] ; lanceur [m]
จรวดนำวิถี[jarūat nam withī] (n, exp) EN: guided missile  FR: missile téléguidé [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MISSILE M IH1 S AH0 L
MISSILES M IH1 S AH0 L Z
MISSILE'S M IH1 S AH0 L Z
MISSILES' M IH1 S AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
missile (n) mˈɪsaɪl (m i1 s ai l)
missiles (n) mˈɪsaɪlz (m i1 s ai l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弹道导弹[dàn dào dǎo dàn, ㄉㄢˋ ㄉㄠˋ ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ, / ] missile, #21,017 [Add to Longdo]
飞弹[fēi dàn, ㄈㄟ ㄉㄢˋ, / ] missile, #49,049 [Add to Longdo]
导弹武器技术控制制度[dǎo dàn wǔ qì jì shù kòng zhì zhì dù, ㄉㄠˇ ㄉㄢˋ ㄨˇ ㄑㄧˋ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ ㄎㄨㄥˋ ㄓˋ ㄓˋ ㄉㄨˋ, / ] Missile Technology Control Regime (MTCR) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geschoss {n} | Geschosse {pl}missile | missiles [Add to Longdo]
Raketenstützpunkt {m}missile base [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ABM[エービーエム, e-bi-emu] (n) (1) antiballistic missile; ABM; (2) activity-based management; ABM [Add to Longdo]
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P) [Add to Longdo]
BMD[ビーエムディー, bi-emudei-] (n) ballistic missile defense; BMD [Add to Longdo]
GM[ジーエム, ji-emu] (n) (1) general manager; GM; (2) guided missile; (adj-f) (3) genetically modified; GM [Add to Longdo]
ICBM[アイシービーエム, aishi-bi-emu] (n) (See 大陸間弾道ミサイル) intercontinental ballistic missile; ICBM [Add to Longdo]
IRBM[アイアールビーエム, aia-rubi-emu] (n) (See 中距離弾道ミサイル) intermediate-range ballistic missile; IRBM [Add to Longdo]
MD[エムディー, emudei-] (n) (1) (See ミニディスク) minidisc; MD; (2) missile defense; MD; (3) magnetic disk; MD; (4) (See マーチャンダイジング) merchandising [Add to Longdo]
SLBM[エスエルビーエム, esuerubi-emu] (n) (See 潜水艦発射弾道ミサイル) submarine-launched ballistic missile; SLBM [Add to Longdo]
TMD[ティーエムディー, tei-emudei-] (n) theater missile defense; TMD [Add to Longdo]
イージス;エイジス[i-jisu ; eijisu] (n) (1) aegis (mythical shield); (2) (See イージスシステム) Aegis (system); Aegis (missile guidance system) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 missile
   n 1: a rocket carrying a warhead of conventional or nuclear
      explosives; may be ballistic or directed by remote control
   2: a weapon that is forcibly thrown or projected at a targets
     but is not self-propelled [syn: {projectile}, {missile}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top