ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

misanthropy

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -misanthropy-, *misanthropy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
misanthropy(n) ความไม่ไว้ใจมนุษย์, See also: ความเกลียดชังมนุษย์, Syn. cynicism

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
misanthropy(มิสแอน'ธระพี) n. ความเกลียดชังมนุษย์,ความไม่ชอบหรือไม่ไว้วางใจมนุษย์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
misanthropy; misantropiaอาการเกลียดมนุษย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
misanthropy (n) mˈɪsˈænθrəpiː (m i1 s a1 n th r @ p ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
厭人[えんじん, enjin] (n) misanthropy [Add to Longdo]
人間嫌い[にんげんぎらい, ningengirai] (n) misanthropy; misanthropist [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  misanthropy
      n 1: hatred of mankind
      2: a disposition to dislike and mistrust other people

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top