ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

misanthrope

M IH1 S AH0 N TH R OW2 P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -misanthrope-, *misanthrope*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
misanthrope(n) คนเกลียดคนด้วยกัน, See also: ผู้เกลียดชังคนอื่น, Syn. misanthropist, misogynist

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
misanthrope(มิส'เซินโธรพ) n. ผู้เกลียดมนุษย์, See also: misanthropic adj. misanthropical adj., Syn. misanthropist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
misanthrope(n) คนเกลียดมนุษย์

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
misanthropeThe misanthrope enjoys his solitude.
misanthropeYou are a thoroughgoing misanthrope.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คนเกลียดมนุษย์[khon klīet manut] (n, exp) FR: misanthrope [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MISANTHROPE M IH1 S AH0 N TH R OW2 P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
misanthrope (n) mˈɪsnθroup (m i1 s n th r ou p)
misanthropes (n) mˈɪsnθroups (m i1 s n th r ou p s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Menschenfeind {m} | Menschenfeinde {pl}misanthrope | misanthropes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ミザントロープ[mizantoro-pu] (n) misanthrope [Add to Longdo]
厭人者[えんじんしゃ, enjinsha] (n) misanthrope [Add to Longdo]
拗ね者[すねもの, sunemono] (n) perverse individual; cynic; misanthrope [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  misanthrope
      n 1: someone who dislikes people in general [syn: {misanthrope},
           {misanthropist}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top