ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mineralogy

M IH2 N ER0 AA1 L AH0 JH IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mineralogy-, *mineralogy*
English-Thai: Nontri Dictionary
mineralogy(n) แร่วิทยา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mineralogyวิทยาแร่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mineralogyแร่วิทยา [TU Subject Heading]

CMU English Pronouncing Dictionary
MINERALOGY M IH2 N ER0 AA1 L AH0 JH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mineralogy (n) mˌɪnərˈæləʤiː (m i2 n @ r a1 l @ jh ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
矿物学[kuàng wù xué, ㄎㄨㄤˋ ㄨˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] mineralogy, #85,957 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
鉱物学[こうぶつがく, koubutsugaku] (n) mineralogy [Add to Longdo]
地学;地球科学[ちがく(地学);ちきゅうかがく(地球科学), chigaku ( chigaku ); chikyuukagaku ( chikyuukagaku )] (n) earth sciences (geology, mineralogy, petrology, geophysics, geochemistry, seismology, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mineralogy
   n 1: the branch of geology that studies minerals: their
      structure and properties and the ways of distinguishing
      them

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top