ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

midwifing

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -midwifing-, *midwifing*, midwif
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
midwife(n) นางพยาบาลผดุงครรภ์, See also: หมอตำแย, Syn. nurse, obstetrician
midwife(vt) ช่วยทำคลอด, Syn. deliver
midwifery(n) การผดุงครรภ์, See also: วิชาผดุงครรภ์, Syn. delivery, obstetrics

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
midwife(มิด'ไวฟฺ) n. หมอตำแย,นางพยาบาลผดุงครรภ์,สิ่งหรือผู้ที่ช่วยในการสร้างสรรค์ pl. -wives
midwifery(มิด'ไวฟะรี,มิดวิฟ'เฟอรี) n. การผดุงครรภ์,การคลอดลูกกลางบ้าน

English-Thai: Nontri Dictionary
midwife(n) พยาบาลผดุงครรภ์,หมอตำแย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
midwife(นาง)ผดุงครรภ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
midwifeนางผดุงครรภ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
midwiferyการผดุงครรภ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Midwiferyการผดุงครรภ์ [TU Subject Heading]
Midwiferyสูติศาสตร์, วิชาผดุงครรภ์, การผดุงครรภ์ [การแพทย์]
Midwifery, Preventionการป้องกันในด้านผดุงครรภ์ [การแพทย์]
Midwifery, Treatis onคัมภีร์ครรภรักษา [การแพทย์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผดุงครรภ์(n) midwife, See also: obstetrician, Syn. หมอตำแย, Example: หัวนมแตกมักจะเกิดจากการดูดนมไม่ถูกต้องควรจะปรึกษาแพทย์หรือผดุงครรภ์, Thai Definition: ผู้ทําการคลอดบุตรแผนปัจจุบัน
หมอตำแย(n) midwife, See also: granny, Example: หมอตำแยคนนี้ทำคลอดให้เด็กๆ ทั้งหมู่บ้าน, Count Unit: คน, Thai Definition: หญิงที่ทำหน้าที่คลอดลูกตามแผนโบราณ
ตำแย(adj) midwife, Syn. หมอตำแย, Example: คุณยายคนนั้นเป็นหมอตำแยประจำหมู่บ้าน, Thai Definition: เรียกหญิงผู้ทำคลอดตามแผนโบราณ
นางผดุงครรภ์(n) midwife, See also: accoucheur, obstetrician, Syn. ผดุงครรภ์, Example: พยาบาลที่สถานีอนามัยเป็นนางผดุงครรภ์รับทำคลอดที่บ้านด้วย, Count Unit: คน, Thai Definition: สตรีผู้ได้รับการฝึกเพื่อช่วยทำคลอด, ผู้ทําการคลอดบุตรแผนปัจจุบัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมอตำแย[mø tamyaē] (n) EN: midwife  FR: sage-femme [f] ; accoucheuse [f] ; médecdin accoucheur [m] ; accoucheur [m] ; maïeuticien [m]
สูติกรรม[sūtikam] (n) EN: childbirth ; delivery ; midwifery ; obstetrics  FR: naissance [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MIDWIFE M IH1 D W AY2 F
MIDWIFERY M IH1 D W AY2 F ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
midwife (n) mˈɪdwaɪf (m i1 d w ai f)
midwifery (n) mˈɪdwɪfriː (m i1 d w i f r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
产婆[chǎn pó, ㄔㄢˇ ㄆㄛˊ, / ] midwife, #126,140 [Add to Longdo]
催生婆[cuī shēng pó, ㄘㄨㄟ ㄕㄥ ㄆㄛˊ, ] midwife who induces labor [Add to Longdo]
稳婆[wěn pó, ㄨㄣˇ ㄆㄛˊ, / ] midwife (old term) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geburtshilfe {f}midwifery [Add to Longdo]
Hebamme {f}; Geburtshelferin {f} | Hebammen {pl}; Geburtshelferinnen {pl}midwife | midwives [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
熊手婆[くまでばば, kumadebaba] (n) (arch) (derog) midwife [Add to Longdo]
産婆[さんば, sanba] (n) (obs) (See 助産婦) midwife [Add to Longdo]
取り上げ;取上げ[とりあげ, toriage] (n) (1) adoption; acceptance; confiscation; (2) midwifery; midwife [Add to Longdo]
助産[じょさん, josan] (n) midwifery [Add to Longdo]
助産師[じょさんし, josanshi] (n) (See 助産婦) midwife [Add to Longdo]
助産婦[じょさんぷ, josanpu] (n) (See 助産師) midwife; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top