ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

metalworking

M EH1 T AH0 L W ER2 K IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -metalworking-, *metalworking*, metalwork
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
metalworking(n) การทำเครื่องใช้โลหะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
metalworking(เมท'เทิลเวิร์คคิง) n. การทำหรือเทคนิคการทำเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ที่เป็นโลหะ

CMU English Pronouncing Dictionary
METALWORKING M EH1 T AH0 L W ER2 K IH0 NG

Japanese-English: EDICT Dictionary
金属加工[きんぞくかこう, kinzokukakou] (n) metalworking [Add to Longdo]
金属工業[きんぞくこうぎょう, kinzokukougyou] (n) metalworking industry [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  metalworking
      n 1: the activity of making things out of metal in a skillful
           manner [syn: {metalworking}, {metalwork}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top