ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

megalomania

M EH2 G AH0 L OW0 M EY1 N IY0 AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -megalomania-, *megalomania*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
megalomania(n) ความหลงเพ้อไปกับความร่ำรวย, See also: โรคทางจิตที่มีอาการหลงเพ้อถึงความร่ำรวย ความหรูหรา หรือความยิ่งใหญ่ต่างๆ, Syn. mental disorder, insanity, lust for power
megalomaniac(adj) เกี่ยวกับ megalomania
megalomaniacal(adj) เกี่ยวกับ megalomania, Syn. autocratic

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
megalomania; grandiosity(จิตเวช.) ภาวะหลงผิดตนเขื่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Megalomaniaความรู้สึกว่าตัวเองมีอำนาจหรือมีความสำคัญ [การแพทย์]

CMU English Pronouncing Dictionary
MEGALOMANIA M EH2 G AH0 L OW0 M EY1 N IY0 AH0
MEGALOMANIAC M EH2 G AH0 L OW0 M EY1 N IY0 AE2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
megalomania (n) mˌɛgələmˈɛɪnɪəʳ (m e2 g @ l @ m ei1 n i@)
megalomaniac (n) mˌɛgələmˈɛɪnɪæk (m e2 g @ l @ m ei1 n i a k)
megalomaniacs (n) mˌɛgələmˈɛɪnɪæks (m e2 g @ l @ m ei1 n i a k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自大狂[zì dài kuáng, ㄗˋ ㄉㄞˋ ㄎㄨㄤˊ, ] megalomania; egomania; delusions of grandeur, #98,741 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
誇大妄想[こだいもうそう, kodaimousou] (n,adj-no) megalomania [Add to Longdo]
誇大妄想狂[こだいもうそうきょう, kodaimousoukyou] (n) megalomania [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  megalomania
      n 1: a psychological state characterized by delusions of
           grandeur

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top