ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

meg

M EH1 G   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -meg-, *meg*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
meg(prf) ใหญ่
mega(adj) ยิ่งใหญ่ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ดีเลิศ
mega(prf) หนึ่งล้าน (สัญลักษณ์ย่อคือ M), See also: สิบยกกำลังหก, เมกกะ
mega(prf) ใหญ่มาก
mega(prf) ใหญ่
megalo(prf) ใหญ่โต
megalo(prf) ใหญ่
megaton(n) หน่วยวัดพลังนิวเคลียร์
megabyte(n) เมกะไบต์, See also: หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ มีค่าเท่ากับ 1, 048, 576 ไบต์, Syn. meg
megalith(n) หินขนาดใหญ่มาก, Syn. stonehenge, monument

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
meg(เมก) ใช้ตัวย่อว่า M เป็นคำเรียกสั้น ๆ ของเมกะไบต์ (megabyte) หมายถึง จำนวน 1 ล้านไบต์โดยประมาณ จริง ๆ แล้ว 1 เมกะไบต์จะเท่ากับ 1,024 กิโลไบต์ หรือเท่ากับ 1,048,576 ไบต์ คิดคร่าว ๆ เท่ากับ 1ล้านไบต์ (กฎหมายของอเมริกามีกำหนดไว้ชัดเจนว่า 1 เมกะไบต์ เท่ากับ 1 ล้านไบต์เท่านั้น)
mega-Pref. ="ใหญ่,"โต
megabyte(เมก' กะไบท์) n. 220 ไบต์หรือ 1,048,576 ไบต์ : ย่อว่า MB, ใช้ตัวย่อว่า MB (เอ็มบี) เท่ากับหนึ่งบ้านไบต์ ใช้บอกขนาดของหน่วยความจำ เช่น คอมพิวเตอร์ ขนาด 16 เมกะไบต์ หมายความว่า มีขนาดหน่วยความจำ 16 ล้านไบต์ หรือบอกความจุของสื่อ เช่น จานแม่เหล็ก หรือจานบันทึก ว่ามีความจุ 1.2 เมกะไบต์ ก็หมายความว่า เก็บข้อมูลได้ 1.2 ล้านตัวอักษร เป็นต้น
megacurie(เมก'กะคิวรี่) n. หนึ่งล้านคูรี่,MCi,Mc
megacycle(เมก`กะไซเคล) n. หนึ่งล้านไซเกิลต่อวินาที
megahertz(เมก' กะเฮิรตซ์) n. เมกกะเฮิรตซ์ , เท่ากับหนึ่งล้านรอบต่อวินาที เป็นหน่วยวัดความถี่ มีความหมายเหมือน megacycle
megalith(เมกกะลิธ) n. หินขนาดใหญ่
megalo-Pref. ใหญ่,โต
megalopolis(เมกกะลอพ'พะลิส) n. มหานคร,
megaton(เมก'กะเทิน) n. หนึ่งล้านตัน

English-Thai: Nontri Dictionary
megaphone(n) โทรโข่ง,แตรปากใหญ่
megascope(n) เครื่องฉายภาพขยาย
nutmeg(n) ลูกจันทน์
omega(n) ตอนปลาย,ตอนจบ,อวสาน
pomegranate(n) ต้นทับทิม,ผลทับทิม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mega-เมกะ- [220, 106] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
megacephalyหัวโตเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
megacolonภาวะลำไส้ใหญ่พอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
megagametophyte; female gametophyteแกมีโทไฟต์เพศเมีย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
megalencephalonสมองโตเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
megalomania; grandiosity(จิตเวช.) ภาวะหลงผิดตนเขื่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
megalomeliaแขนขาโตเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
megalophthalmos; megalophthalmusตาโตเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
megalophthalmus; megalophthalmosตาโตเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
megalopolisอภิมหานคร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Megaเมกะ [คอมพิวเตอร์]
Megabyteเมกะไบต์ [คอมพิวเตอร์]
Megacolonลำไส้ใหญ่โต; เมกะโคลอน; เมกะโคล็อน; ลำไส้ใหญ่, การขยาย; เมกกะโคลอน; ลำไส้ใหญ่โป่งพอง; โคล่อนมีขนาดโตขึ้น; เมกาโคลอน [การแพทย์]
Megadoseการใช้ขนาดมากๆ [การแพทย์]
Megakaryocytesเมกาคาริโอไซท์, เมกาคาริโอซัยท์ [การแพทย์]
Megakaryocythemiaเมกาคาริโอซัยธีเมีย [การแพทย์]
megaloblastic anemiaเมกะโลบลาสติกแอนีเมีย, โรคโลหิตจางชนิดหนึ่ง เกิดขึ้นเนื่องจากร่างกายขาดกรดโฟลิก ทำให้เม็ดเลือดแดงมีขนาดโตขึ้นผิดปกติ ผู้ป่วยจะมีอาการลิ้นอักเสบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Megaloblastsเซลล์ที่มีนิวเคลียส [การแพทย์]
Megalomaniaความรู้สึกว่าตัวเองมีอำนาจหรือมีความสำคัญ [การแพทย์]
Megaovalocytesเม็ดเลือดรูปรีขนาดใหญ่ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
mega tsunami(n) คลื่นซึนามิขนาดใหญ่ ที่นักวิทยาศาสตร์คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งคลื่น mega tsunami อาจมีความสูงหลายร้อยเมตร มีอำนาจการทำลายล้างมากกว่า Tsunami หลายสิบเท่า
meglomoniac(vt) บ้าอำนาจ, อาการที่คิดว่าตัวเองมีพลังอำนาจมากที่สุดในโลก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Meg masters.เม็กตัวจริง Are You There, God? It's Me, Dean Winchester (2008)
My name is Jack White.. and this is my big sister, Meg White, on the drums.ผม แจ็ค ไวท์ และนั่นพี่สาวผม เม็ก ไวท์ ตำแหน่งกลอง It Might Get Loud (2008)
Meg and I don't even talk about what the first song's gonna be.เม็กกับผมไม่ได้คุยกันเลยด้วยซ้ำ ว่าจะเอายังไงกับเพลงแรก It Might Get Loud (2008)
Meg didn't really want to do it.ตอนนั้น "เม็ก" ไม่อยากเอาด้วย It Might Get Loud (2008)
When Meg told you to kill Dean, you didn't.ตอนที่เมกสั่งคุณให้ฆ่าดีน คุณไม่ได้ทำ The Devil You Know (2010)
Meg and her little posse are dead the second we're done.เม็ก และเหล่าสมุนน้อยต้องตาย Caged Heat (2010)
But getting on the wrong side of Meg is on top of my "don't" list.แต่ การอยู่ผิดข้างของแมก อยู่เหนือคำว่า" ไม่ "ของผม Consumed (2010)
I don't think Meg liked him needing it.ฉันไม่คิดว่าเมก เหมือนเขาที่ต้องการมัน Consumed (2010)
- You think Meg would do this?- คุณคิดว่า แมกเป็นคนทำ มั้ย Consumed (2010)
I think I'm gonna go talk to Meg and Bill again.ฉันคิดว่า เราจะต้องไปคุยกับ เมกและบิล อีกครั้ง Consumed (2010)
So it's just like When Harry Met Sally, but I get to play Meg Ryan.เอ่อ... ตอนจบเขาไม่ได้เป็นคู่กันใช่มั๊ย? Silly Love Songs (2011)
Meg Butler, president of Amtech.เม็ก บัทเลอร์ ประธานบริษัทแอมเท็ค The Lies Ill-Concealed (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
megAh, sorry. Megumi, could you get me the conditioner?
megAt first Meg was homesick.
megBoth Ken and Meg are my friends.
megDuring the orgy Megumi ran naked round the lawn.
megHello, Meg, how have you been?
megHe runs a company in Meguro.
megHis words wounded Meg.
megHow about inviting Meg to the party?
megI'll get Meg to do my work during my absence.
megI met Meg, who told me the news.
megLawyers make mega bucks when they win cases.
megLinda can dance as well as Meg.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เมกะเฮิรตซ์(n) megahertz, See also: MHz, Thai Definition: หน่วยวัดความถี่ ใช้สัญลักษณ์ MHz 1 เมกะเฮิรตซ์ มีค่าเท่ากับ 1 ล้านเฮิรตซ์ หรือ เท่ากับ 1 ล้านไซเกิลต่อวินาที
ดาวเด่น(n) star, See also: mega star, Syn. ตัวเด่น, ตัวนำ, ตัวเอก, Example: ผู้สมัคร ส.ส.หญิงคนนี้เป็นดาวเด่นของพรรคที่กำลังมาแรง, Count Unit: คน, Thai Definition: ู้บุคคลที่มีความสามารถหรือคุณสมบัติต่างๆ ที่โดดเด่นกว่าคนอื่นๆ
ลำโพง(n) loudspeaker, See also: megaphone, Syn. เครื่องขยายเสียง, Example: ห้องอัดเสียงที่สร้างใหม่ของผมสั่งซื้อแต่ลำโพงคุณภาพดีๆ ทั้งนั้น, Count Unit: ตัว
ตาเหลือก(n) Megalops cyprinoides (Elopidae), See also: Pellona dussumieri (Clupcidae), giant herring, Syn. ปลาตาเหลือก, ปุด, อีปุด, ตาตุ่ม, Example: ตาเหลือกมีหลายชนิด ทั้งชนิดอาศัยในน้ำเค็มชนิดอาศัยในน้ำกร่อย และชนิดอาศัยในน้ำจืด, Count Unit: ตัว,ชนิด, Thai Definition: ชื่อปลาที่มีตาโตคลุมด้วยเยื่อใส เกล็ดเรียบ หลายชนิด หลายสกุล
ตีทอง(n) Megalaima haemacephala, See also: barbets, Example: สาเหตุที่เรียกว่านกตีทองเพราะมันร้องดัง โป๊ง-โป๊ง คล้ายค้อนตีทองของพวกช่างทอง, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อนกชนิด Megalaima haemacephala ในวงศ์ Megalaimidae เป็นนกโพระดกที่เล็กที่สุด ตัวเขียว คอเหลือง อกแดง หน้าผากแดง ขอบตาเหลือง ทำรังในโพรงไม้ กินผลไม้ ชอบเกาะบนต้นไม้สูง ร้องเสียง ป๊กๆ เป็นจังหวะสม่ำเสมอ
แตรฝรั่ง(n) megaphone-shaped trumpet, See also: clarion, Syn. แตรลำโพง, Count Unit: ตัว, Thai Definition: แตรที่มีปลายบานอย่างดอกลำโพง เป็นเครื่องดนตรีที่ดัดแปลงมาจากของฝรั่ง
ดอกลำโพง(n) loudspeaker, See also: megaphone, Syn. ลำโพง, Count Unit: ดอก, Thai Definition: เครื่องช่วยในการขยายเสียง รูปเหมือนดอกลำโพง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉลาดสุด ๆ[chalāt sut-sut] (adj) EN: mega clever  FR: super intelligent
หักขา[hak khā] (v, exp) EN: fracture one's leg ; break one's lmeg  FR: se fracturer la jambe
จันทน์เทศ[jan thēt] (n) EN: nutmeg  FR: muscade [f]
ก้นบุหรี่[kon burī] (n, exp) EN: cigarette butt ; cigarette stub  FR: mégot [m]
กรุง[krung] (n) EN: capital ; city ; metropolis  FR: capitale [f] ; métropole [f] ; cité [f] ; mégalopole [f]
ลำโพง[lamphōng] (n) EN: speakers ; loudspeaker ; megaphone  FR: haut-parleur [m] ; enceinte acoustique [f] ; baffle [m]
ล้านพิกเซล[lān phiksēl] (n) EN: megapixel  FR: mégapixel [m]
ลูกจันทน์เทศ[lūk jan thēt] (n) EN: nutmeg  FR: muscade [f]
นกหางนาค[nok hāng nāk] (n, exp) EN: Striated Grassbird  FR: Mégalure des marais ; Rousserolle à tête striée [f] ; Grande Fauvette des marais [f]
นกโพระดก[nok phōradok] (n) EN: Megalaimidae

CMU English Pronouncing Dictionary
MEG M EH1 G
MEGA M EH1 G AH0
MEGAN M EY1 G AH0 N
MEGGS M EH1 G Z
MEGEE M EH1 JH IY0
MEGNA M EH1 G N AH0
MEGER M EH1 G ER0
MEGNER M EH1 G N ER0
MEGHAN M EH1 G AH0 N
MEGILL M EH1 JH AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Meg (n) mˈɛg (m e1 g)
megrim (n) mˈiːgrɪm (m ii1 g r i m)
megaton (n) mˈɛgətʌn (m e1 g @ t uh n)
megrims (n) mˈiːgrɪmz (m ii1 g r i m z)
megalith (n) mˈɛgəlɪθ (m e1 g @ l i th)
megatons (n) mˈɛgətʌnz (m e1 g @ t uh n z)
megacycle (n) mˈɛgəsaɪkl (m e1 g @ s ai k l)
megadeath (n) mˈɛgədɛθ (m e1 g @ d e th)
megaliths (n) mˈɛgəlɪθs (m e1 g @ l i th s)
megaphone (n) mˈɛgəfoun (m e1 g @ f ou n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
兆赫[zhào hè, ㄓㄠˋ ㄏㄜˋ, ] mega-Hertz (mHz, radio frequency), #22,777 [Add to Longdo]
扩音器[kuò yīn qì, ㄎㄨㄛˋ ㄧㄣ ㄑㄧˋ, / ] megaphone; microphone, #43,849 [Add to Longdo]
自大狂[zì dài kuáng, ㄗˋ ㄉㄞˋ ㄎㄨㄤˊ, ] megalomania; egomania; delusions of grandeur, #98,741 [Add to Longdo]
兆字节[zhào zì jié, ㄓㄠˋ ㄗˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] megabyte (10^20 or approximately a million bytes), #124,653 [Add to Longdo]
兆瓦[zhào wǎ, ㄓㄠˋ ㄨㄚˇ, ] megawatt [Add to Longdo]
兆电子伏[zhào diàn zǐ fú, ㄓㄠˋ ㄉㄧㄢˋ ㄗˇ ㄈㄨˊ, / ] mega electron volt MeV (unit of energy equal to 1.6 x 10-13 Joules) [Add to Longdo]
百万吨[bǎi wàn dūn, ㄅㄞˇ ㄨㄢˋ ㄉㄨㄣ, / ] megawatt [Add to Longdo]
百万吨级核武器[bǎi wàn dūn jí hé wǔ qì, ㄅㄞˇ ㄨㄢˋ ㄉㄨㄣ ㄐㄧˊ ㄏㄜˊ ㄨˇ ㄑㄧˋ, / ] megaton weapon [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
目薬[めぐすり, megusuri] TH: นำ้ยาล้างตา  EN: eyewash
巡る[めぐる, meguru] TH: ตระเวนไปทั่ว  EN: to go around

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Megabyte {n} [comp.]megabyte [Add to Longdo]
Megahertz {n}megahertz [Add to Longdo]
Megahertz {n}megacycle [Add to Longdo]
Megalithgrab {n}; Großsteingrab {n} [hist.]megalithic tomb [Add to Longdo]
Megaphon {n}; Megafon {n}megaphone; bullhorn [Am.] [Add to Longdo]
Megatonne {f} | Megatonnen {pl}megaton | megatons [Add to Longdo]
megamega [Add to Longdo]
Megakolon {m}; Weitstellung des Dickdarms [med.]megacolon; colon enlargement [Add to Longdo]
megaloblastisch {adj} [med.]megaloblastic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[エム, emu] (n) (1) (abbr) letter 'M'; (2) Mega; (3) (col) (ant [Add to Longdo]
お眼鏡;御眼鏡[おめがね, omegane] (n) (See 眼鏡にかなう) (your) judgment; discernment [Add to Longdo]
まとめ買い;纏め買い[まとめがい, matomegai] (n,vs) collecting together and buying; doing a big shop [Add to Longdo]
むらさめ型護衛艦[むらさめがたごえいかん, murasamegatagoeikan] (n) Murasame class destroyer [Add to Longdo]
めげる[megeru] (v1,vi) to be discouraged; to shrink from [Add to Longdo]
め組[めぐみ, megumi] (n) (arch) fire brigade (in Edo) [Add to Longdo]
め組の頭[めぐみのかしら, meguminokashira] (n) (arch) fire brigade chief (in Edo); chief fireman [Add to Longdo]
やもめ暮らし;寡婦暮らし;寡暮らし;寡暮し;鰥暮らし;鰥暮し[やもめぐらし, yamomegurashi] (n) widowhood; widowerhood; viduity [Add to Longdo]
を巡って;を廻って;を回って[をめぐって, womegutte] (exp) in regard to; concerning (usu. of disputes) [Add to Longdo]
アクロメガリー[akuromegari-] (n) (See 末端肥大症) acromegaly [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
メガ[めが, mega] mega-, 10**6, M [Add to Longdo]
メガバイト[めがばいと, megabaito] MegaByte [Add to Longdo]
メガヘルツ[めがへるつ, megaherutsu] megahertz, MHz [Add to Longdo]
丸め誤差[まるめごさ, marumegosa] rounding error [Add to Longdo]
メガフロップス[めがふろっぷす, megafuroppusu] MFLOPS [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
巡る[めぐる, meguru] herumreisen, herumfahren [Add to Longdo]
恵む[めぐむ, megumu] segnen, Almosen_spenden [Add to Longdo]
眼鏡[めがね, megane] Brille [Add to Longdo]
眼鏡[めがね, megane] Brille [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  meg
      n 1: the number that is represented as a one followed by 6 zeros
           [syn: {million}, {1000000}, {one thousand thousand}, {meg}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top