ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mediocrity

M IY2 D IY0 AA1 K R AH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mediocrity-, *mediocrity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mediocrity(n) ความธรรมดา, See also: สามัญ, Syn. commonplaceness
mediocrity(n) คนธรรมดา, Syn. upstart, cipher

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mediocrity(มีดีออค'ริที) n. คุณภาพที่ปานกลาง,ความสามัญ,ความไม่ดีไม่เลว,ความเกือบไม่พอ

English-Thai: Nontri Dictionary
mediocrity(n) ความสามัญ,คุณภาพปานกลาง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Based on the mediocrity of your performance on that front thus far,บนความสามรถเท่าที่คนอย่างคุณจะทำได้ ที่ด้านหน้าป่านนี้, The Mother Lode (2009)
Ms. July said that she does not want to teach today because she can't stand to be in the same room as your mediocrity again.มิสจูลายบอกว่าไม่อยากสอนวันนี้ เพราะเขาไม่สามารถยืนอยู่ในห้องๆเดิมได้ เป็นธรรมดาของคุณอีกครั้ง Thanksgiving (2012)
First, I'm gonna cut off the Sam-sized tumour on her heart, and then we can begin the long, slow process of cleaning the stink of your mediocrity off of her.ฉันจะตัดเนื้องอก "แซม" ออกจากหัวใจเธอ และจากนั้นเราจะมาเริ่มกระบวนการ ทำความสะอาดสิ่งปกปรกเน่าเฟะที่นายทิ้งไว้ออกจากเธอ Diva (2013)
- Two words guaranteed to repel any manner of mediocrity masquerading as conventional wisdom.สองคำที่การันตีได้ว่าเป็นการปฎิเสธการสวมหน้ากาก อย่างสามัญชนแบบภูมิปัญญาดั้งเดิม A Whiff of Sulfur (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
MEDIOCRITY M IY2 D IY0 AA1 K R AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mediocrity (n) mˌiːdɪˈɒkrɪtiː (m ii2 d i o1 k r i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
庸才[yōng cái, ㄩㄥ ㄘㄞˊ, ] mediocrity, #67,767 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
十人並;十人並み[じゅうにんなみ, juuninnami] (adj-na,n) being average (capacity, looks) (as good as anyone); mediocrity [Add to Longdo]
中位[ちゅうくらい;ちゅうぐらい, chuukurai ; chuugurai] (n) medium; mediocrity; average [Add to Longdo]
[ぼん(P);はん, bon (P); han] (adj-na,n) mediocrity; (P) [Add to Longdo]
凡俗[ぼんぞく, bonzoku] (adj-na,n) mediocrity; the masses; ordinary run of men [Add to Longdo]
凡体[はんたい, hantai] (n) mediocrity; mediocre [Add to Longdo]
盆暗[ぼんくら, bonkura] (n) (1) stupidity; idiocy; (2) blockhead; idiot; dimwit; mediocrity [Add to Longdo]
庸愚[ようぐ, yougu] (adj-na,n) mediocrity; imbecility [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mediocrity
   n 1: ordinariness as a consequence of being average and not
      outstanding [syn: {averageness}, {mediocrity}]
   2: a person of second-rate ability or value; "a team of aging
     second-raters"; "shone among the mediocrities who surrounded
     him" [syn: {second-rater}, {mediocrity}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top