ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

medicate

M EH1 D IH0 K EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -medicate-, *medicate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
medicate(vt) รักษาด้วยยา, See also: ให้ยารักษา, Syn. heal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
medicate(เมด'คะเคท) vt. รักษาด้วยยา,ให้ยา

English-Thai: Nontri Dictionary
medicate(vt) รักษา,วางยา,ให้ยา,บำบัดโรค

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหล้าดองยา[lao døngyā] (n, exp) EN: medicinal liquor ; herbal liquor ; medicated spirits ; medicinal substances steeped in spirits
เหล้ายาดอง[lao yā døng] (n, exp) EN: medicinal liquor ; herbal liquor ; medicated spirits ; medicinal substances steeped in spirits
ยาดอง[yā døng] (n) EN: herbal liquor ; medicated spirits ; medicinal substances steeped in spirits ; infusion ; pickled traditional medication ; folk medication  FR: infusion

CMU English Pronouncing Dictionary
MEDICATE M EH1 D IH0 K EY2 T
MEDICATED M EH1 D IH0 K EY2 T IH0 D
MEDICATES M EH1 D IH0 K EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
medicate (v) mˈɛdɪkɛɪt (m e1 d i k ei t)
medicated (v) mˈɛdɪkɛɪtɪd (m e1 d i k ei t i d)
medicates (v) mˈɛdɪkɛɪts (m e1 d i k ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
薬湯[やくとう;くすりゆ;やくゆ(ik), yakutou ; kusuriyu ; yakuyu (ik)] (n) medicated bath [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 medicate
   v 1: impregnate with a medicinal substance
   2: treat medicinally, treat with medicine [syn: {medicate},
     {medicine}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top