ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mans

M AE1 N Z   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mans-, *mans*, man
English-Thai: Longdo Dictionary
mansplaining(n, slang) การกระทำที่ผู้พูด (มักเป็นผู้ชาย) อธิบายหรือแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งต่างๆ ให้แก่ผู้ฟัง (มักเป็นผู้หญิง) ในลักษณะที่ทำตัวเหนือกว่า, คิดว่าฝ่ายผู้ฟังไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆ หรือ ใช้คำอธิบายในลักษณะที่ทำให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายจนเกินสมควรเช่นเหมือนอธิบายเด็ก ดูคำอธิบายเพิ่มเติม https://dict.longdo.com/blog/word-of-the-day-mansplaining/
sportmanship(n) น้ำใจนักกีฬา เช่น If your team won a Sportmanship award, and were not there to receive it, they will be mailed to you from the State Office.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
manse(n) ที่อยู่ของพระ, Syn. rectory, vicarage
mansard(n) หลังคาสองชั้น, Syn. mansard roof
mansion(n) คฤหาสน์, See also: บ้านหลังใหญ่มาก, Syn. edifice
manservant(n) คนใช้ผู้ชาย, See also: บริกรชาย, Syn. valet, steward
mansuetude(n) ความสุภาพ (คำโบราณ)
manservants(n) คำนามพหูพจน์ของ manservant
mansard roof(n) หลังคาสองชั้น, Syn. mansard
manslaughter(n) การฆ่าคนโดยไม่ไตร่ตรองไว้ก่อน, See also: การฆ่าคนตายโดยประมาท, Syn. killing, homicide, assassination

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
manse(แมนซฺ) n. บ้านและที่ดินอันเป็นที่อยู่อาศัยของพระ,บ้านในระบบ manorialism (ดู)
manservant(แมน'เซอเวินทฺ) n. คนใช้ชาย pl. menservants
mansion(แมน'เชิน) n. คฤหาสน์,บ้านใหญ่โตมากที่น่าประทับใจ
manslaughter(แมน'สลอเทอะ) n. การฆ่าคน,ฆาตกรรม,การฆ่าคนโดยไม่ได้ไตร่ตรองมาก่อน
mansuetude(แมน'สวิทูด) n. ความอ่อนโยน,ความสุภาพ
brinkmanshipn. เทคนิคหรือนโยบายการแก้ไขสถานการณ์ที่เป็นวิกฤติการณ์จนเกือบจะหายนะ
brinksmanshipn. เทคนิคหรือนโยบายการแก้ไขสถานการณ์ที่เป็นวิกฤติการณ์จนเกือบจะหายนะ
chairmanship n.ตำแหน่งหรือประธาน
gamesmanship(เกมซฺ'มันชิพ) n. วิธีการเอาชนะคู่ต่อสู้ หรือฝ่ายตรงข้ามโดยไม่ผิดกติกา
lunar mansionsดาวทั้ง28ดวง

English-Thai: Nontri Dictionary
mansion(n) คฤหาสน์
manslaughter(n) การฆาตกรรม
chairmanship(n) ตำแหน่งประธาน
horsemanship(n) ฝีมือในการขี่ม้า,ความชำนาญในการขี่ม้า
penmanship(n) การคัดลายมือ,การคัดหนังสือ,การเขียนหนังสือ
salesmanship(n) เทคนิคการขาย,การค้า
seamanship(n) ความสามารถในการเดินเรือ
sportsmanship(n) ความเป็นนักกีฬา,น้ำใจนักกีฬา
statesmanship(n) ความเป็นรัฐบุรุษ
workmanship(n) ฝีมือ,ความชำนาญ,ความเชี่ยวชาญ,ผลงาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mansard roofหลังคาแบบแมนซาร์ด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mansion-houseเคหสถาน [ดู dwelling] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
manslaughterการทำให้คนตายโดยไม่เจตนา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
manslaughterการทำให้คนตายโดยไม่เจตนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
manslaughterการทำให้คนตายโดยไม่เจตนาฆ่า [ดู homicide และ murder ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mansonelliasisแมนโซเนลลิเอซิส [การแพทย์]
Mansoniaยุงลายเสือ, ยุงแมนโซเนีย [การแพทย์]
Mansoniaลูกน้ำยุงเสือ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
mansplainingการกระทำที่ผู้พูด อธิบายหรือแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งต่างๆ ให้แก่ผู้ฟังในลักษณะที่ทำตัวเหนือกว่า, คิดว่าฝ่ายผู้ฟังไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆ หรือ ใช้คำอธิบายในลักษณะที่ทำให้ผู้ฟังเข้าใจง่ายจนเกินสมควรเช่นเหมือนอธิบายเด็ก ดูคำอธิบายเพิ่มเติม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mansA government official's stately mansion was looted.
mansFor all mans sins damned we shall be.
mansHe lives in that stately mansion.
mansHe was very rich, and therefore could buy a mansion.
mansIf my house were a mansion, I would invite everyone I know to my birthday party.
mansIn addition to a mansion, he owns a Bentley.
mansIt is not real mansion.
mansI wonder what she mans by those words?
mansKeisuke has always studied in this mansion. That style known as 'home schooling', right?
mansShe lives in quite a big mansion.
mansThe cat burglar must have entered the mansion from the roof.
mansThere are no fewer than a dozen bedrooms in this mansion.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คฤหาสน์(n) mansion, See also: residence, villa, home, fine house, Syn. บ้าน, ที่อยู่, นิวาสสถาน, เรือน, Example: คนรวยบางคนบางครั้งมีความทุกข์แสนสาหัสในคฤหาสน์อันมโหฬารของเขา, Count Unit: หลัง, Thai Definition: ที่อยู่, โดยมากหมายถึงเรือนอันสง่าผ่าเผย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝีมือ[fīmeū] (n) EN: skill ; manual skill ; ability ; craftsmanship ; proficiency ; knack  FR: adresse [f] ; habileté [f] ; maîtrise [f] ; exécution [f]
หัดยิง[hat ying] (v, exp) EN: practise marksmanship ; do target practice
จุฬาราชมนตรี[julārātchmontrī] (n) EN: chief of the Muslim in Thailand  FR: chef des musulmans de Thaïlande [m]
การทูต[kānthūt] (n) EN: diplomacy ; statecraft ; statesmanship ; foreign affairs ; external affairs  FR: diplomatie [f]
ฆาตกรรม[khāttakam] (n) EN: manslaughter ; homicide  FR: meurtre [m] ; homicide [m] ; assassinat [m]
เลอ ม็องส์[Loē Mǿng] (tm) EN: Le Mans  FR: Le Mans
มีน้ำใจนักกีฬา[mī namjai nakkīlā] (n) EN: sportmanship  FR: sportivité [f] ; esprit sportif [m]
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย[Rōngrīen Suan Kulāp Witthayālai] (org) EN: Suankularb Wittayalai School ; Suankularb ; Rose Garden Mansion School
ตำแหน่งประธาน[tamnaeng prathān] (n, exp) EN: chairmanship
ทักษะการขาย[thaksa kān khāi] (n, exp) EN: salesmanship  FR: esprit commercial [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MANS M AE1 N Z
MANSO M AE1 N S OW0
MANSEL M AE1 N S AH0 L
MANSUR M AE1 N S ER0
MANSER M AE1 N S ER0
MANSON M AE1 N S AH0 N
MANSKE M AE1 N S K
MANSEAU M AH0 N S OW1
MANSHIP M AE1 N SH IH2 P
MANSION M AE1 N SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mans (v) mˈænz (m a1 n z)
manse (n) mˈæns (m a1 n s)
manses (n) mˈænsɪz (m a1 n s i z)
mansard (n) mˈænsaːd (m a1 n s aa d)
mansion (n) mˈænʃən (m a1 n sh @ n)
mansards (n) mˈænsaːdz (m a1 n s aa d z)
mansions (n) mˈænʃənz (m a1 n sh @ n z)
Mansfield (n) mˈænsfiːld (m a1 n s f ii l d)
manservant (n) mˈænsɜːʳvənt (m a1 n s @@ v @ n t)
manservants (n) mˈænsɜːʳvənts (m a1 n s @@ v @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
府第[fǔ dì, ㄈㄨˇ ㄉㄧˋ, ] mansion house; official residence, #53,540 [Add to Longdo]
府邸[fǔ dǐ, ㄈㄨˇ ㄉㄧˇ, ] mansion house; official residence [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mansarde {f}attic (room); mansard [Add to Longdo]
Manschette {f} | Manschetten {pl}cuff | cuffs [Add to Longdo]
Manschette {f}sleeve [Add to Longdo]
Manschette {f} | Manschetten {pl}wristband | wristbands [Add to Longdo]
Manschettenknopf {m} | Manschettenknöpfe {pl}cuff link | cuff links [Add to Longdo]
Manschette {f} (Reparatur)blow-out patch [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[てい, tei] (n) (1) Di (ancient Chinese ethnic group); (2) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
氐宿;とも星[ともぼし, tomoboshi] (n) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
うるき星;女宿[うるきぼし, urukiboshi] (n) (See 女・じょ) Chinese "Girl" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
お手;御手[おて, ote] (n) (1) (pol) (See 手・1) hand; arm; (2) (hon) handwriting; penmanship; (int) (3) (See お代わり・2) 'shake' (command to have a dog place its paw in your hand) [Add to Longdo]
たたら星;婁宿[たたらぼし, tataraboshi] (n) (See 婁) Chinese "Bond" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
ちちり星;井宿[ちちりぼし, chichiriboshi] (n) (See 井・せい) Chinese "Well" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
ちりこ星;張星;張宿[ちりこぼし, chirikoboshi] (n) (See 張) Chinese "Extended Net" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
とみて星;虚宿[とみてぼし, tomiteboshi] (n) (See 虚・きょ・3) Chinese "Emptiness" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
なまめ星;壁宿[なまめぼし, namameboshi] (n) (See 壁) Chinese "Wall" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
ぬりこ星;柳宿[ぬりこぼし, nurikoboshi] (n) (See 柳・りゅう) Chinese "Willow" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ハイパフォーマンス[はいぱふぉーまんす, haipafo-mansu] high performance [Add to Longdo]
パフォーマンス向上[パフォーマンスこうじゅう, pafo-mansu koujuu] performance improvement [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
慢性[まんせい, mansei] chronisch [Add to Longdo]
満席[まんせき, manseki] voll_besetzt, besetzt, ausverkauft [Add to Longdo]
満載[まんさい, mansai] volladen, vollbeladen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top