ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mane

M EY1 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mane-, *mane*
Possible hiragana form: まね
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mane(n) แผงขนบนคอสัตว์, See also: แผงคอของสิงโตหรือม้า, แผงคอสัตว์, Syn. fleece, fur, ruff
mane(n) ผมยาวดกและหนา (คน), Syn. hair
manes(n) วิญญาณ
Manes(n) วิญญาณ
manege(n) ศิลปะการฝึกม้า
maneless(adj) ซึ่งมีแผงขนบนคอสัตว์
maneuver(n) การซ้อมรบ, See also: การจัดทัพ, Syn. sham battle, war game
maneuver(n) การยักย้าย, See also: การหลบหลีก
maneuver(n) กลยุทธ์, See also: กลอุบาย, แผนการ, Syn. stratagem, procedure
maneuverer(n) ผู้ซักซ้อม, See also: ผู้ยักย้าย, ผู้หลบหลีก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mane(เมน) n. แผงคอสัตว์ (เช่นม้า,สิงโต), See also: maned adj.
manege(แมนีซ',-เนซ') n. ศิลปการฝึกและขี่ม้า
manes(เม'นิซ) n. วิญญาณของผู้ตาย,ดวงวิญญาณเงา, Syn. Manes
maneuver(มะนู'เวอะ) n. การซ้อมรบ, (วิธี) การยักย้ายหรือหลบหลีก,อุบาย,แผนการ v. ซ้อมรบ,ยักย้าย,หลบหลีก,วางแผน, See also: maneuverable adj. maneuverability n. maneuverer n., Syn. stratagem, plan
chemanesian. การสูญเสียความจำเนื่องจากยา
germane(เจอเมน') adj. ซึ่งเกี่ยวข้องกัน, Syn. relevant, apt, fit
humane(ฮิว เมน') adj. มีมนุษยธรรม,เห็นอกเห็นใจ,มีเมตตากรุณา,เกี่ยวกับมนุษยวิทยา., See also: humanely adj. humaneness n., Syn. compassionate, kind
immanent(อิม'มะเนินทฺ) adj. อยู่ภายใน,ดำรงอยู่ภายใน,ซึ่งมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง,อยู่ภายในจิต, See also: immanence, immanency n., Syn. inherent
impermanent(อิมเพอ' มะเนินทฺ) adj. ไม่ถาวร, ชั่วคราว., See also: impermanance, impermanency n. impermanently adv., Syn. transitory
inhumane(อินฮิวเมน') adj. ขาดมนุษยธรรม,ขาดความกรุณาปรานี,ผิดมนุษย์,ทารุณ,โหดร้าย., See also: inhumanely adv., Syn. inhuman

English-Thai: Nontri Dictionary
mane(n) แผงคอสัตว์
humane(adj) มีเมตตากรุณา,มีน้ำใจ,มีมนุษยธรรม
immanent(adj) อยู่ข้างใน,มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง
permanence(n) ความคงทน,ความถาวร,ความยืนยง
permanent(adj) คงทน,ถาวร,ยืนยง

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Manebมาเน็บ [การแพทย์]
Maneurer, Two Stageการแยงท่อระบายน้ำตาทำเป็น 2 จังหวะ [การแพทย์]
Maneuver, Firstขั้นตอนที่ 1, วิธีทำขั้นที่ 1 [การแพทย์]
Maneuver, Secondวิธีทำขั้นที่ 2 [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
maneHe was maneuvered out of office.
maneThey are maneuvering behind the scene.
maneUntil Manet painted this picture his female nudes were limited to goddesses.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สร้อย(n) mane, See also: ruff, Thai Definition: ขนคอสัตว์
จนตรอก(v) be cornered, See also: maneuver, be checkmated, be stalled, be at bay, Syn. จนมุม, จนแต้ม, หมดหนทาง, สุดทางหนี, Example: ถึงอย่างไรก็จะสู้จนกว่าจะจนตรอกนั่นแหล่ะ
จนแต้ม(v) be cornered, See also: maneuver, be checkmated, be stalled, be at bay, Syn. จนมุม, จนตรอก, หมดทางสู้, หมดทางหนี, Example: อย่าไปเซ้าซี้เขานักเลย ท่าทางเขาจะจนแต้มแล้วล่ะ
แผงคอ(n) mane, Example: พนักงานประจำโรงม้ามีหน้าที่อาบน้ำ และหวีขนที่แผงคอให้ม้าแต่ละตัวทุกวัน, Count Unit: แผง, Thai Definition: ผมที่สันคอม้า
แผงคอ(n) mane, See also: decoration attached to the collar, Example: พนักงานประจำโรงม้าต้องแปรงขนที่แผงคอของม้าทุกตัวหลังอาบน้ำม้าเสร็จ, Count Unit: แผง, Thai Definition: ผมที่สันคอม้า
ประลองยุทธ์(v) maneuver, See also: hold maneuvers, Syn. ต่อสู้, ประลองกำลัง, ซ้อมรบ, ฝึกซ้อม, ฝึกรบ, Example: ในสมัยก่อนอัศวินที่ถูกหมิ่นเกียรติจะประลองยุทธ์กับผู้ที่ดูถูกตนเพื่อกู้หน้า
ประลอง(v) test, See also: maneuver, exercise, contest, try out, Syn. ทดสอบ, ทดลอง, ลองเชิง, ชิงชัย, ต่อสู้, แข่งขัน, Example: คนขับรถบรรทุกประลองความเร็วกันบนถนนหลวง, Thai Definition: ทดสอบความรู้ความสามารถด้วยการต่อสู้หรือแข่งขันกัน
ซ้อมรบ(v) maneuver, See also: engage in military exercise, Example: ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 6 ทรงซ้อมรบเสือป่าในบริเวณจังหวัดนครปฐม และจังหวัดใกล้เคียงอยู่เป็นประจำ, Thai Definition: ทดลองรบ
จนมุม(v) corner, See also: maneuver, checkmate, stall, be at bay, Syn. จนแต้ม, จนตรอก, หมดทางสู้, หมดทางหนี, Example: เกรียงไกร เตชะโม่งจนมุมตำรวจไทย, Thai Definition: ไม่มีทางหนีหรือหลีกเลี่ยง, Notes: (สำนวน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนิจจัง[anitjang] (adj) EN: impermanent
บ้าโกหก[bā kōhok] (adj) FR: mythomane
บรรจุงาน[banju ngān] (v, exp) EN: employ permanently
บรรพชิต[banphachit = bapphachit] (n) EN: priest ; bhiksu ; Buddhist monk ; bhiksuni ; Buddhist nun ; samanera ; male novice ; samanerika ; female novice  FR: religieux [m] ; religieuse [f] ; moine bouddhiste [m] ; moniale bouddhiste [f]
ดัดผม[dat phom] (v) EN: perm ; have one's hair waved ; have one's hair set ; get a permanent  FR: friser
ฟุ้ง[fung] (v) EN: spread ; diffuse ; blow (around) ; disseminate ; pervade ; rise in the air ; fly ; permeate ; pervade ; fill the air ; reek ; gas  FR: émaner ; se dégager ; se répandre ; s'exhaler ; se disperser au vent ; dégager ; répandre ; exhaler ; diffuser
หิน[hin] (adj) EN: cruel ; brutal ; callous ; inhumane ; ruthless ; heartless ; malevolent ; unkind ; vicious ; merciless  FR: cruel ; dur ; impitoyable ; sans merci ; sans pitié
จร[jøn] (adj) EN: temporary ; impermanent ; provisional  FR: temporaire ; occasionnel
คณะกรรมการถาวร[khanakammakān thāwøn] (n, exp) EN: standing committee  FR: comité permanent [m]
คงทน[khongthon] (v) EN: be durable ; be permanent ; be lasting ; last

CMU English Pronouncing Dictionary
MANE M EY1 N
MANET M AA0 N EY1
MANET M AE0 N EY1
MANES M EY1 N Z
MANER M EY1 N ER0
MANED M EY1 N D
MANEY M EY1 N IY0
MANERS M EY1 N ER0 Z
MANESS M AA1 N IH0 S
MANELLA M AH0 N EH1 L AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mane (n) mˈɛɪn (m ei1 n)
Manet (n) mænˈɛɪ (m a n ei1)
manes (n) mˈaːnɛɪz (m aa1 n ei z)
manes (n) mˈɛɪnz (m ei1 n z)
maneuver (n) mænˈuːvər (m a n uu1 v @ r)
maneuvers (n) mænˈuːvərz (m a n uu1 v @ r z)
maneuvered (n) mænˈuːvɜːʳd (m a n uu1 v @@ d)
maneuvering (n) mænˈuːvərɪŋ (m a n uu1 v @ r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鬃毛[zōng máo, ㄗㄨㄥ ㄇㄠˊ, ] mane (e.g. of lion), #74,073 [Add to Longdo]
巧计[qiǎo jì, ㄑㄧㄠˇ ㄐㄧˋ, / ] maneuver; scheme, #117,470 [Add to Longdo]
摩尼[Mó ní, ㄇㄛˊ ㄋㄧˊ, ] Manes (3rd century AD), Persian prophet and founder of Manichaeism, #173,961 [Add to Longdo]
迴旋[huí xuán, ㄏㄨㄟˊ ㄒㄩㄢˊ, ] maneuvering room; leeway [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
招く[まねく, maneku] TH: เชื้อเชิญ  EN: to invite
招く[まねく, maneku] TH: ก่อให้เกิด

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mähne {f} | Mähnen {pl}mane | manes [Add to Longdo]
Manege {f}manege [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
だんだん[dandan] (exp) thank you (dialect from the Izumo region of Shimane Prefecture) [Add to Longdo]
アイドルマネー[aidorumane-] (n) idle money [Add to Longdo]
アカウントマネージャ[akauntomane-ja] (n) account manager [Add to Longdo]
アシマネ[ashimane] (n) (abbr) assistant manager [Add to Longdo]
アセットマネージメント[asettomane-jimento] (n) asset management [Add to Longdo]
アピアランスマネー[apiaransumane-] (n) appearance money [Add to Longdo]
アングラマネー[anguramane-] (n) (abbr) underground money [Add to Longdo]
アンマネージコード[anmane-jiko-do] (n) {comp} unmanaged code [Add to Longdo]
アンマネージド[anmane-jido] (adj-no) {comp} unmanaged [Add to Longdo]
ウィンドウマネージャ[uindoumane-ja] (n) {comp} window manager [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
トラフィックマネジメント[とらふぃっくまねじめんと, torafikkumanejimento] traffic management [Add to Longdo]
ネットワークマネージャ[ねっとわーくまねーじゃ, nettowa-kumane-ja] network manager [Add to Longdo]
パーマネントバーチャルサーキット[ぱーまねんとばーちゃるさーきっと, pa-manentoba-charusa-kitto] permanent virtual circuit (PVC) [Add to Longdo]
ファイルマネージャ[ふぁいるまねーじゃ, fairumane-ja] file manager [Add to Longdo]
ボリュームマネージャ[ぼりゅーむまねーじゃ, boryu-mumane-ja] volume manager [Add to Longdo]
マネージャ[まねーじゃ, mane-ja] manager [Add to Longdo]
マネージャの役割[マネージャのやくわり, mane-ja noyakuwari] manager role [Add to Longdo]
永久記憶装置[えいきゅうきおくそうち, eikyuukiokusouchi] permanent storage [Add to Longdo]
永久変数[えんきゅうへんすう, enkyuuhensuu] permanent variable [Add to Longdo]
固定接続[こていせつぞく, koteisetsuzoku] permanent connection, fixed connection [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
招き猫[まねきねこ, manekineko] Porzellankatze_im_Schaufenster [Add to Longdo]
招く[まねく, maneku] winken, einladen, verursachen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mane
   n 1: long coarse hair growing from the crest of the animal's
      neck
   2: growth of hair covering the scalp of a human being [syn:
     {mane}, {head of hair}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top