ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

managing

M AE1 N AH0 JH IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -managing-, *managing*, manag
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
managing(adj) เกี่ยวกับการจัดการ, See also: เกี่ยวกับงานของผู้จัดการ, ซึ่งมีลักษณะของการจัดการ, Syn. managerial
managing editor(n) บรรณาธิการบริหาร
managing director(n) กรรมการผู้จัดการ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
managing directorn. ผู้อำนวยการ ผู้จัดการ
managing editorn. บรรณาธิการผู้จัดการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
managing directorกรรมการผู้จัดการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Managing your bossการจัดการผู้บังคับบัญชา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
managingAs head of the sales team she reports only to the managing director.
managingGuess what the managing director started off the meeting by saying. The first thing out of his mouth was an announcement of some major restructuring.
managingHe is managing the business for his father.
managingI'm managing scraping along on a small salary.
managingI was delighted to hear of your promotion to Senior Managing Director.
managingI was quite pleased with myself for managing a joke.
managingMimura Yasuyuki (Konichika LTD, Managing Director) died of heart attack on the third, age 45.
managingOur managing director is incompatible with the president.
managingYou will be interested to know that we have just introduced our new Managing Director, Mr Masaru Ezaki.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เอ็มดี(n) Managing Director, See also: MD, Syn. กรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ(n) managing director, See also: manager of the board, Example: กรรมการผู้จัดการใหญ่มีนโยบายให้พนักงานทุกคนช่วยกันลดค่าใช้จ่ายของบริษัท โดยการเปิดและปิดเครื่องปรับอากาศในระหว่างเวลา 8.30-17.30 เท่านั้น, Count Unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนวยการ[amnūaykān] (v) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise  FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager
เอ็มดี[Em.Dī.] (x) EN: Managing Director
กรรมการผู้จัดการ[kammakān phūjatkān] (n, exp) EN: managing director (M.D.) ; manager of the board ; chief executive officer (CEO) ; president

CMU English Pronouncing Dictionary
MANAGING M AE1 N AH0 JH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
managing (v) mˈænɪʤɪŋ (m a1 n i jh i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geschäftsführer {m}; Geschäftsleiter {m} (einer GmbH)managing director [Add to Longdo]
Vorstandsvorsitzende {m,f}; Vorstandsvorsitzender [econ.]managing director [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
やっとの事で[やっとのことで, yattonokotode] (exp) just managing; with great difficulty [Add to Longdo]
やり繰り(P);遣り繰り[やりくり, yarikuri] (n,vs) (uk) making do; getting by (somehow); managing; (P) [Add to Longdo]
会社経営[かいしゃけいえい, kaishakeiei] (n) company management; managing a company [Add to Longdo]
管理システム[かんりシステム, kanri shisutemu] (n) {comp} managing system [Add to Longdo]
管理開放型システム[かんりかいほうがたシステム, kanrikaihougata shisutemu] (n) {comp} managing open system [Add to Longdo]
遣り繰り算段[やりくりさんだん, yarikurisandan] (n,vs) managing to get by [Add to Longdo]
国会運営[こっかいうんえい, kokkaiun'ei] (n) business in the Diet; managing Diet affairs [Add to Longdo]
算段[さんだん, sandan] (n,vs) contriving; managing; raising (money) [Add to Longdo]
主幹[しゅかん, shukan] (n) (1) chief editor; managing editor; (2) manager; person in charge; (P) [Add to Longdo]
取締役社長[とりしまりやくしゃちょう, torishimariyakushachou] (n) managing director; president of a company (US) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
管理システム[かんりシステム, kanri shisutemu] managing system [Add to Longdo]
管理開放型システム[かんりかいほうがたシステム, kanrikaihougata shisutemu] managing open system [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top