ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mack

M AE1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mack-, *mack*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mack(n) เครื่องคอมพิวเตอร์แม็กอินทอช (คำไม่เป็นทางการ)
mackerel(n) ปลาทะเลแม็กเคอเร็ล
mackintosh(n) เสื้อกันฝน, Syn. raincoat
Mackinaw coat(n) เสื้อขนสัตว์หนา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mackerel(แมค'เคอเริล) n. ปลาว่ายเร็วชนิดหนึ่งที่มนุษย์นิยมกินเป็นอาหาร
mackintosh(แมค'คินทอช) n. เสื้อฝนชนิดหนึ่งที่ทำด้วยผ้ายาง,ผ้าดังกล่าว, Syn. macintosh.
mackle(แมค'เคิล) n. ความมัว,ส่วนที่มัว v. ทำให้มัว,ทำให้พร่า,กลายเป็นมัว,กลายเป็นพร่า.
smack(สแมค) n. รสชาติ,รส,กลิ่น,ปริมาณเล็กน้อย,จำนวนนิดหน่อย,ท่าทาง,ทำนอง,เรือจับปลา vi. มีรส,มีรสชาติ,เป็นนัย,มีท่าทาง vt.,vi.,n. (การ) ตี,ตบ,ตีผาง,จูบเสียงดัง,ดูดเสียงดัง,กระทบดัง,ตีดัง,ตบดัง adv. ฉับพลันและรุนแรง,โดยตรง
smacking(สแมค'คิง) adj. รุนแรง,คล่องแคล่ว

English-Thai: Nontri Dictionary
mackerel(n) ปลาแม็คเคอเร็ล
mackintosh(n) เสื้อฝน
smack(n) กลิ่น,รส,ทำนอง,ท่วงท่า
smack(n) การตี,การหวีดร้อง,การต่อยผาง,การจูบเสียงดัง
smack(vi) ตี,หวีดร้อง,ตบ,ต่อยผาง,จูบเสียงดัง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Johnny Mack Stoddard!จอห์นนี่ แม็ค สโต๊ดดาร์ด! The Education of Little Tree (1997)
Yeah, cause nothing says "casual" like inviting a hundred people over just to mack on one girl.อ่าหะ แต่มันจะสบายๆไปได้ไง ต้องชวนคนเป็นร้อยมา เพื่อจัดงานให้สาวคนเดียวเนี่ยนะ Purple Giraffe (2005)
Hey, Bellick, this is Mack in Cell Block.เฮ้เบลลิค นี่แม็คจากในห้องขังนะ Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
- Old Mack needs a rest. - Absolutely not.แม็คเก่าต้องการส่วนที่เหลือ ไม่อย่างแน่นอน Cars (2006)
Mack wait up!แม็ค ... ... รอขึ้น! Cars (2006)
Mack and Denise Rattray are just about to sit down in your section.แมค กับ เดนิส แรทเทรย์ มานั่งโซนเธอแน่ะ Strange Love (2008)
You can hop aboard the Mack expressเดี๋ยวพี่จะพาน้องนั่งบนกระสวยอวกาศ Strange Love (2008)
My name's Mack Rattray and this here's my wife, Denise.ผมชื่อแมค แรทเทรย์ และนี่เมียผม เดนิส Strange Love (2008)
If Mack freaks out on me again, I am so through with him.เผื่อไอ้แมคมันคลั่งอีก เบื่อมันจะตายอยู่แล้ว Strange Love (2008)
The only way she would sell him any weed was if he would drive Mack to the hospital in Monroe.แล้วไม่ยอมขายกัญชาให้ไอ้ฟอร์เท็นเบอร์รี่ด้วย ถ้าไม่ยอมพาไอ้แมคไปโรงพยาบาล Strange Love (2008)
Did Hoyt tell you that Mack came after me with a knife?ไอ้ฮอยท์มันเล่าให้พี่ฟังป่าวว่าอีนั่นมันเอามีดจ่อหน้าหนู Strange Love (2008)
I don't think so. Mack could have cut you up last night.ไม่งั้นมั้ง แมคน่าจะแทงเธอไปแล้วเมื่อคืน Strange Love (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mackIt's hot, so you'd better head back quickly. Mackerel goes off so fast that they coined 'fresh-looking rotten fish'.
mackToday's breakfast was dried mackerel and miso soup.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลาทู(n) mackerel, Example: คนไทยนิยมบริโภคปลาทูมากกว่าปลาชนิดอื่นๆ เนื่องจากหาซื้อง่าย และราคาค่อนข้างถูก, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อปลาทะเลชนิด Rastrelliger brachysoma ในวงศ์ Scombridae ตัวยาวเรียว แบนข้างเป็นรูปกระสวย คอดหางแคบ ปากกว้างเอียงขึ้นเล็กน้อย มีครีบหลัง 2 ตอน เกล็ดเล็กบาง ข้างหลังสีน้ำเงิน ข้างท้องสีขาวเงิน อาศัยรวมกันเป็นฝูงใหญ่ใกล้ผิวน้ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แมงดา[maēngdā] (n) EN: pimp ; procurer ; mackerel ; gigolo  FR: gigolo [m] ; souteneur [m] ; proxénète [m] ; maquereau [m] (très fam.)
เมี่ยงปลาทู[mīeng plā thū] (n, exp) EN: spicy fried mackerel
นกกินปลีคอสีทองแดง[nok kin plī khø sī thøng daēng] (n, exp) EN: Copper-throated Sunbird  FR: Souimanga de Macklot [m] ; Souimanga à gorge cuivrée [m] ; Souimanga cuivré [m]
เผียะ[phia] (x) EN: slapping sound ; slap ; smack
ปลาอินทรี[plā insī] (n) EN: Spanish mackerel  FR: maquereau [m]
ปลาอินทรี[plā insī] (n, exp) EN: Spanish mackerel
ปลาแมคเคอเรล[plā maēkkhoērēl] (n) EN: mackerel  FR: maquereau [m]
ปลาโอลาย[plā ō lāi] (n, exp) EN: mackerel tuna
ปลาทู[plā thū] (n) EN: mackerel  FR: maquereau [m]
ปลาทูสด[plā thū sot] (n, exp) EN: fresh mackerel  FR: maquereau frais [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MACK M AE1 K
MACKO M AE1 K OW0
MACKE M AE1 K
MACKS M AE1 K S
MACKAY M AH0 K EY1
MACK'S M AE1 K S
MACKEY M AE1 K IY0
MACKEN M AE1 K AH0 N
MACKIE M AE1 K IY0
MACKEL M AE1 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mackerel (n) mˈækrəl (m a1 k r @ l)
mackintosh (n) mˈækɪntɒʃ (m a1 k i n t o sh)
mackintoshes (n) mˈækɪntɒʃɪz (m a1 k i n t o sh i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
麦肯锡[mài kěn xī, ㄇㄞˋ ㄎㄣˇ ㄒㄧ, / ] MacKenzie; McKinsey, #57,982 [Add to Longdo]
[qīng, ㄑㄧㄥ, / ] mackerel; mullet, #92,910 [Add to Longdo]
[tái, ㄊㄞˊ, / ] mackerel; Pacific mackerel (Pneumatophorus japonicus), #161,707 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Geschmack(n) |der, nur Sg.| รสชาติ เช่น ein saurer Geschmack รสเปรี้ยว, Die Suppe hat einen seltsamen Geschmack. ซุปนี้มีรสชาติที่แปลก
Geschmack(n) |der, nur Sg.| รสนิยม
Geschmack(n) |der, pl. Geschmäcke| ความชอบส่วนบุคคล เช่น Mein Mann und ich haben in ein paar Dingen den unterschiedlichen Geschmack z.B. die Musik und die Filme. ฉันและสามีมีความชอบในสองสามสิ่งที่ต่างกัน เช่น ดนตรีและภาพยนตร์
Das ist nicht mein Geschmack.มันไม่ใช่รสนิยมของฉัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Macke {f}kink [Add to Longdo]
Mackinlaytaube {f} [ornith.]Mackinlay's Cuckoo Dove [Add to Longdo]
Mackinnonwürger {m} [ornith.]Mackinnon's Shrike [Add to Longdo]
Mackenzie River {m}Mackenzie River [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お仕置き;御仕置き[おしおき, oshioki] (n,vs) punishment; spanking; smacking; chastisement; scolding [Add to Longdo]
がましい[gamashii] (suf) look like; sound like; savor of; smack of [Add to Longdo]
くさや[kusaya] (n) horse mackerel dipped in salt water and dried in the sun [Add to Longdo]
どすっ[dosutsu] (adv-to) (See どすん) kerplunk; smack; bang [Add to Longdo]
ばしっと[bashitto] (adv) (on-mim) whack; smack [Add to Longdo]
ばちん[bachin] (adv-to) (on-mim) (with a) slap; smack [Add to Longdo]
ぺんぺん[penpen] (n,vs) smack; spanking [Add to Longdo]
ほっけ;ホッケ[hokke ; hokke] (n) Arabesque greenling (Pleurogrammus azonus); Okhostk Atka mackerel [Add to Longdo]
アイススマック[aisusumakku] (n) ice smack (ice cream, icecream) [Add to Longdo]
アオザメ属[アオザメぞく, aozame zoku] (n) Isurus (genus of mackerel sharks in the family Lamnidae commonly known as the mako sharks) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  mack
      n 1: a waterproof raincoat made of rubberized fabric [syn:
           {macintosh}, {mackintosh}, {mac}, {mack}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top