ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lunge

L AH1 N JH   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lunge-, *lunge*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lunge(n) การแทง, See also: การทิ่ม, การเสียบ, Syn. stab, thrust
lunge(n) การพุ่งเข้าใส่, See also: การเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว, Syn. rush, charge, lurch
lunge(vi) แทง, See also: ทิ่ม, เสียบ, Syn. stab, thrust
lunge(vt) พุ่งไปข้างหน้า, See also: พุ่งใส่, Syn. plunge
lunge at(phrv) ทิ่มแทง, See also: แทง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lunge(ลันจฺ) {lunged,lunging,lunges} vi.,vt.,n. (การ) ทิ่ม,แทง,พุ่งใส่,ถลัน,เคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว, Syn. stab, plunge
plunge(พลันจฺ) vt.,vi.,n. (การ) จุ่ม,จุ้ม,จ้วง,โผ,พรวด,สอด,ทำให้ถลำเข้า,ผลัก,เป็นหนี้,สถานที่กระโดดน้ำ,สถานที่ว่ายน้ำ -Phr. (take the plunge ตัดสินใจกะทันหัน), Syn. immerse
plunger(พลัน'เจอะ) n. ผู้กระโดดน้ำ,เครื่องสูบ,คนบ้าระห่ำ,คนไม่ยั้งคิด

English-Thai: Nontri Dictionary
plunge(n) การจุ่ม,การจ้วง,การถลา,การโผ,การกระโดด
plunge(vi, vt) ดำลง,จุ้ม,จ้วง,ถลา,โผ,กระโดดลง
plunger(n) ผู้กระโดดน้ำ,ลูกสูบ,เครื่องดัน,คนเสี่ยงโชค,คนบ้าระห่ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จิ้ม[jim] (v) EN: dip ; plunge ; dunk  FR: plonger ; tremper
ปัก[pak] (v) EN: plant ; pitch ; stap down ; plunge down ; thrust ; put in  FR: planter ; enfoncer ; ficher
ต่ำ[tam] (v) EN: go down ; depreciate ; fall ; drop ; plunge ; sink ; dive  FR: plonger

CMU English Pronouncing Dictionary
LUNGE L AH1 N JH
LUNGED L AH1 N JH D
LUNGER L AH1 NG ER0
LUNGES L AH1 N JH IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lunge (v) lˈʌnʤ (l uh1 n jh)
lunged (v) lˈʌnʤd (l uh1 n jh d)
lunges (v) lˈʌnʤɪz (l uh1 n jh i z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Entwicklungen(n) |pl.|, See also: Entwicklung

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lunge {f} [anat.] | Lungen {pl} | eiserne Lunge {f}lungs | lungs | iron lung [Add to Longdo]
Lungen...pulmonary [Add to Longdo]
lungert herummooches [Add to Longdo]
lungerte herumbummed [Add to Longdo]
lungerte herummooched [Add to Longdo]
Lungenaufblähung {f} [med.]emphysema [Add to Longdo]
Lungenembolie {f} [med.]pulmonary embolism [Add to Longdo]
Lungenentzündung {f}; Pneumonie {f} [med.]pneumonia [Add to Longdo]
Lungenfibrose {f} [med.]fibrosis of the lungs; pulmonary fibrosis [Add to Longdo]
Lungenkrankheit {f} [med.] | chronische Lungenkrankheit | eine Lungenkrankheit der Bergarbeiter [med.]lung disease; pulmonary disease | chronic lung disease: chronic pulmonary disease | pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis [Add to Longdo]
Lungenhochdruck {m} [med.]pulmonary hypertension [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピストン[pisuton] (n) piston; plunger; (P) [Add to Longdo]
プランジャー[puranja-] (n) plunger [Add to Longdo]
プランジャーポンプ[puranja-ponpu] (n) plunger pump [Add to Longdo]
ラバーカップ[raba-kappu] (n) (1) plunger (for unblocking sinks, toilets, etc.); (2) rubber cup [Add to Longdo]
逆飛び込み[さかとびこみ, sakatobikomi] (n,vs) headlong dive; header; plunge [Add to Longdo]
繰り出す(P);繰出す[くりだす, kuridasu] (v5s,vt) (1) to draw (a thread); to let out (e.g. a rope); (2) to sally forth; (3) to send out; to dispatch; (4) to lunge; to unleash; (P) [Add to Longdo]
込む(P);混む(P);籠む;篭む[こむ, komu] (v5m,vi) (1) to be crowded; to be packed; (2) (See 手の込んだ) to be complex; (aux-v) (3) (込む only) to go into; to put into; to remain (seated); to be plunged into (silence); to do thoroughly; (4) (込む only) to do intently; (5) (込む only) to continue in the same state; (P) [Add to Longdo]
清水の舞台から飛び降りる[きよみずのぶたいからとびおりる, kiyomizunobutaikaratobioriru] (exp,v1) to make a leap into the dark; to take the plunge; to jump in at the deep end [Add to Longdo]
天地晦冥[てんちかいめい, tenchikaimei] (exp) The world is covered in darkness; All is plunged into darkness [Add to Longdo]
踏み切る[ふみきる, fumikiru] (v5r,vt) to make a bold start; to take a plunge; to take off; (P) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[はい, hai] LUNGE [Add to Longdo]
肺がん[はいがん, haigan] Lungenkrebs [Add to Longdo]
肺活量[はいかつりょう, haikatsuryou] Lungenkapazitaet [Add to Longdo]
肺炎[はいえん, haien] Lungenentzuendung [Add to Longdo]
肺病[はいびょう, haibyou] Lungenkrankheit, Schwindsucht [Add to Longdo]
肺肝[はいかん, haikan] Lunge_und_Leber, Herzensgrund [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lunge
   n 1: the act of moving forward suddenly [syn: {lurch}, {lunge}]
   2: (fencing) an attacking thrust made with one foot forward and
     the back leg straight and with the sword arm outstretched
     forward [syn: {lunge}, {straight thrust}, {passado}]
   v 1: make a thrusting forward movement [syn: {lunge}, {hurl},
      {hurtle}, {thrust}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top