ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lisle

L AY1 AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lisle-, *lisle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lisle(n) ด้ายฝ้ายชนิดหนึ่ง

CMU English Pronouncing Dictionary
LISLE L AY1 AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lisle (n) lˈaɪl (l ai1 l)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lisle
   n 1: a fabric woven with lisle thread
   2: a strong tightly twisted cotton thread (usually made of long-
     staple cotton) [syn: {lisle}, {lisle thread}]

  

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions