ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

levitation

L EH2 V IH0 T EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -levitation-, *levitation*
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One of a wizard's most rudimentary skills is levitation or the ability to make objects fly.หนึ่งในความสามารถพื้นฐาน ของพ่อมดแม่มดคือวิชาตัวเบา หรือมีฝีมือที่ทำให้วัตถุ บิน Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
Uh, just... just to confirm, that levitation thing was just a special effect, right?แค่ ต้องยืนยัน ว่าที่ลอยได้ มันเป็นแค่เทคนิคพิเศษ ใช่มั๊ย How to Succeed in Bassness (2009)

CMU English Pronouncing Dictionary
LEVITATION L EH2 V IH0 T EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
levitation (n) lˌɛvɪtˈɛɪʃən (l e2 v i t ei1 sh @ n)
levitations (n) lˌɛvɪtˈɛɪʃənz (l e2 v i t ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
羽化[yǔ huà, ㄩˇ ㄏㄨㄚˋ, ] levitation (of Daoist immortal); to become as light as a feather and ascend to heaven, #49,309 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Levitation {f} | Levitationen {pl}levitation | levitations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
空中浮遊[くうちゅうふゆう, kuuchuufuyuu] (n) levitation [Add to Longdo]
空中浮揚[くうちゅうふよう, kuuchuufuyou] (n,adj-no) levitation [Add to Longdo]
磁気浮上[じきふじょう, jikifujou] (n) maglev; magnetic levitation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 levitation
   n 1: the phenomenon of a person or thing rising into the air by
      apparently supernatural means
   2: movement upward in virtue of lightness [ant: {gravitation}]
   3: the act of raising (a body) from the ground by presumably
     spiritualistic means

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top