ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lei

L EY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lei-, *lei*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lei(n) พวงมาลัย (ในฮาวาย ใช้สำหรับสวมรอบคอ)
leisure(adj) เกี่ยวกับเวลาว่าง, See also: ที่เป็นเวลาว่าง, Syn. free, unoccupied
leisure(adj) เพื่อความบันเทิง
leisure(n) เวลาว่าง, See also: การว่างจากงาน, Syn. free time, relaxation, freedom
leisurely(adj) ตามสบาย, See also: ที่ไม่รีบร้อน, ที่ไม่เร่งรีบ, Syn. slow, unhurried, Ant. hurried
leisurely(adv) อย่างไม่รีบร้อน, See also: ไปเรื่อยๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lei(เล'อี,เล) n. พวงมาลัย,พวงดอกไม้ ใบไม้และอื่น ๆ ,พหูพจน์ของ leu pl. leis, Syn. wreath
leisure(ลี'เชอะ,เลช'เชอะ) n. เวลาว่าง,การว่างจากงาน,ความสบายที่ไม่รีบร้อน adj. ว่าง,มีเวลาว่าง. -Phr. (at leisure อย่างสบายอย่างช้า ไม่มีงานทำ) ., See also: leisureless adj., Syn. ease
leisured(ลี'เชิร์ด,เลช'เชิร์ด) adj. มีเวลาว่าง,สบาย ๆ ,ไม่รีบร้อน, Syn. leisurely
leisurely(ลี'เชิอลี,เลช'เชิร์ด) adj. ไม่รีบร้อน,ไม่เร่งร้อน,สบาย ๆ, See also: leisureliness n.
acleistocardiaภาวะที่ foramen ovale ของหัวใจไม่สามารถปิดได้
acrolein(อะโคร' ลีอิน) n., chem. ของเหลวไวไฟชนิดหนึ่ง ใช้สังเคราะห์สีย้อมและยา
bobsleigh(บอบ'เสลด,-สเล) n. แคร่เลื่อนหิมะ,แคร่เลื่อนยาว vt. ขี่บนแคร่เลื่อนหิมะ, See also: bobsleder n. ผู้แคร่เลื่อนหิมะ bobsleigher n. ผู้แคร่เลื่อนหิมะ
brasileinสีย้อมแดงชนิดหนึ่ง
brazileinสีย้อมแดงชนิดหนึ่ง
cleisto-Pref. "ปิด"

English-Thai: Nontri Dictionary
leisure(adj) ไม่รีบร้อน,ตามสบาย,มีเวลาว่าง
leisure(n) เวลาว่าง
leisurely(adj) ไม่รีบร้อน,ตามสบาย,ไม่เร่งรีบ
leisurely(adv) อย่างไม่รีบร้อน,อย่างตามสบาย,อย่างไม่เร่งรีบ
bobsleigh(n) แคร่เลื่อนหิมะ
kaleidoscope(n) ภาพลานตา
sleigh(n) ตะเข้,เลื่อน,แคร่เลื่อนหิมะ
sleight(n) ความว่องไว,ความคล่องแคล่ว,เชาวน์,เล่ห์เหลี่ยม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
leisure classชั้นชนสุขสบาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
leitmotifแนวเรื่องนำ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Leica cameraกล้องไลก้า [TU Subject Heading]
Leigh's Diseaseโรคไลก์ซ, โรคของไลจ์, ความผิดปกติของเมตาบอลิสมของพัยรูเวต [การแพทย์]
Leiomyoblastomaไลโอไมโอบลาสโตมา [การแพทย์]
Leiomyomaไลโอไมโอมา [TU Subject Heading]
Leiomyomaไลโอมัยโอมา; ไลโอไมโอมา, เนื้องอก; เนื้องอกมดลูก; ก้อนทูมของกล้ามเนื้อเรียบ; เนื้องอกกล้ามเนื้อมดลูก; เนื้องอกกล้ามเนื้อเรียบ; ไลโอไมโอมา [การแพทย์]
Leiomyoma, Cellularไลโอไมโอมาชนิดเซลลูล่า [การแพทย์]
Leiomyoma, Clear Cellเคลียร์เซลล์ไลโอไมโอมา [การแพทย์]
Leiomyoma, Epitheloidเนื้องอกอิพิธิลอยด์ไลโอไมโอมา [การแพทย์]
Leiomyoma, Plexiformเพล็คซี่ฟอร์มไลโอไมโอมา [การแพทย์]
Leiomyoma, Submucousเนื้องอกไมโอมาชนิดอยู่ใต้เยื่อบุโพรงมดลูก [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
leisure(n) สันทนาการ
leisure driver(n) คนขับรถที่เดินทางมาพักผ่อน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
leiA friend to everybody is a friend to leisure.
leiAfter examining the bear at leisure, I made a rush on him.
leiAt one's leisure; in one's spare moments.
leiDo this at your leisure.
leiDuring the bubble people dreamed of a life of leisure.
leiFor one thing, I've no money, and for another, I've no leisure.
leiHe did it at his leisure.
leiHe enjoyed a life of leisure.
leiHe has no leisure for sport.
leiI am seldom at leisure.
leiI don't know what to do with my leisure.
leiI have no leisure for reading.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แป้น(n) Leiognathus splendens, Syn. ปลาแป้น, Example: ชาวประมงพบแป้นหลายตัวในบริเวณป่าชายเลน, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อปลาทะเลหรือปลาน้ำกร่อยในสกุล Leiognathus, Secutor และ Gazza วงศ์ Leiognathidae เป็นปลาขนาดเล็ก ลำตัวป้อม แบนข้างมาก มักมีสีเงินหรือสีเนื้อ
เรื่อยเฉื่อย(adv) unhurriedly, See also: leisurely, Example: เขาเดินเรื่อยเฉื่อยจนถึงหน้าซอย
ลอยชาย(adv) leisurely, Syn. กรีดกราย
เอ้อระเหย(adv) leisurely, Example: เขาไม่ชอบทำงาน ชอบแต่จะเดินเอ้อระเหยลอยชายไปเรื่อยๆ, Thai Definition: ปล่อยอารมณ์ตามสบาย
เอ้อเร้อเอ้อเต่อ(adv) leisurely, Syn. ยืดยาด, Example: รีบลุกขึ้นไวๆ อย่ามานั่งเอ้อเร้อเอ้อเต่ออย่างนี้, Thai Definition: ปล่อยอารมณ์ตามสบาย
เอื่อย(adv) slowly, See also: leisurely, unhurriedly, tardily, dilatorily, sluggishly, Syn. เอื่อยๆ, เฉื่อยๆ, เรื่อยๆ, Example: ในเกาะพะงันมีเสน่ห์แห่งความงามของสายลำธารที่ไหลเอื่อยจากเทือกเขาสูงสู่ทะเลถึง 14 สายด้วยกัน, Thai Definition: ตามสบายไม่รีบร้อน
เอื่อยๆ(adv) slowly, See also: leisurely, unhurriedly, tardily, dilatorily, sluggishly, Syn. เอื่อย, เรื่อยๆ, เฉื่อยๆ, Example: แม่กกเป็นกระแสน้ำที่ไหลเอื่อยๆ มาจากต้นน้ำบนเทือกเขาสูงในเมืองกก รัฐเชียงตุง ประเทศเมียนมาร์, Thai Definition: ตามสบายไม่รีบร้อน
ตามสบาย(adv) leisurely, See also: easily, comfortably, do as one pleases, do at one's own convenience, Example: เขากล่าวกับเพื่อนที่มารับประทานอาหารที่บ้านว่า ให้ทุกคนทำตัวตามสบายเหมือนเป็นบ้านตัวเอง, Thai Definition: อย่างไม่มีพิธีรีตรอง, อย่างเป็นกันเอง, อย่างธรรมดา
เวลาว่าง(n) free time, See also: leisure time, recreational time, Example: พ่อมักจะเปิดฟังเพลงเบาๆ ในเวลาว่าง, Thai Definition: เวลาที่ว่างจากการทำงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แออัด[aē-at] (x) EN: congested ; crowded  FR: bondé ; plein ; encombré ; surpeuplé
อาบแดด[āpdaēt] (v, exp) EN: sunbathe ; have a sunbath  FR: prendre un bain de soleil ; bronzer au soleil ; se chauffer au soleil
อาทิตย์[āthit] (n) EN: sun  FR: soleil [m]
บรรจุให้เต็ม[banju hai tem] (v, exp) FR: faire le plein
ช้า ๆ[chā-chā] (adv) EN: slowly ; unhurriedly ; leisurely ; tardily  FR: doucement ; lentement ; tranquillement
ชักช้า[chakchā] (adv) EN: slowly ; sluggishly ; unhurriedly ; at a leisurely pace  FR: lentement
แดด[daēt] (n) EN: sunlight ; sun ; sunshine  FR: soleil [m] ; lumière du soleil [f]
แดดจ้า[daēt jā] (n, exp) EN: glaring sun ; scorching sun ; bright sunlight  FR: soleil radieux [m]
แดดจัด[daēt jat] (adj) EN: sunny  FR: ensoleillé ; radieux
แดดแรง[daēt raēng] (n, exp) FR: ensoleillé ; éclatant

CMU English Pronouncing Dictionary
LEI L EY1
LEIS L EY1 Z
LEIN L IY1 N
LEIF L IY1 F
LEIB L IY1 B
LEIA L EY1 AA0
LEIGH L IY1
LEIVA L IY1 V AH0
LEICK L IY1 K
LEIER L AY1 ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lei (n) lˈɛɪiː (l ei1 ii)
Leix (n) lˈiːʃ (l ii1 sh)
leis (n) lˈɛɪiːz (l ei1 ii z)
Leigh (n) lˈiː (l ii1)
Leiden (n) lˈaɪdn (l ai1 d n)
Leipzig (n) lˈaɪpzɪg (l ai1 p z i g)
Leitrim (n) lˈiːtrɪm (l ii1 t r i m)
leisure (n) lˈɛʒər (l e1 zh @ r)
Leinster (n) lˈɛnstər (l e1 n s t @ r)
leisured (j) lˈɛʒəd (l e1 zh @ d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lèi, ㄌㄟˋ, / ] kind; type; class; category; similar; like; to resemble, #662 [Add to Longdo]
[lěi, ㄌㄟˇ, ] accumulate, #1,175 [Add to Longdo]
[lèi, ㄌㄟˋ, ] implicate; tired, #1,175 [Add to Longdo]
[léi, ㄌㄟˊ, / ] cumbersome, #1,175 [Add to Longdo]
[léi, ㄌㄟˊ, ] surname Lei; thunder, #1,944 [Add to Longdo]
类似[lèi sì, ㄌㄟˋ ㄙˋ, / ] similar; analogous, #2,319 [Add to Longdo]
类型[lèi xíng, ㄌㄟˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] type, #2,557 [Add to Longdo]
休闲[xiū xián, ㄒㄧㄡ ㄒㄧㄢˊ, / ] leisure; relaxation; not working; idle, #2,576 [Add to Longdo]
[sǎn, ㄙㄢˇ, ] leisurely; loosen; powdered medicine; to scatter; to come loose, #2,829 [Add to Longdo]
[lèi, ㄌㄟˋ, / ] tears, #3,049 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
leichtเบา
leicht verdaulich(adj) ง่ายต่อการเข้าใจ เช่น Das Buch ist leicht verdaulich. หนังสือเล่มนี้ง่ายต่อการเข้าใจ
Leid(n) |das, nur. Sg,| ความทุกข์, ความทรมาน, ความเสียใจ, ความเศร้าโศก, See also: Related: Qual
leiden(vt) |litt, hat gelitten| ฝืนทน เช่น Nicht leiden können ไม่สามารถทนได้, ไม่ชอบ, See also: ertragen
leiden an (+D)(vi) เจ็บป่วยด้วยโรค เช่น Seine Frau leidet an Krebs. ภรรยาของเขาป่วยด้วยโรคมะเร็ง
leiden unter (+D)(vi) อยู่ในสภาพที่แย่เนื่องจาก เช่น Er leidet immer unter Streß vor der Prüfung. เขามีอาการเครียดเสมอก่อนสอบ
leider(adv) น่าเสียดาย, เป็นที่โชคไม่ดี เช่น Leider konnte er nicht kommen. น่าเสียดายที่เขาไม่สามารถมาได้, See also: A. zum Glück
Leistung(n) |die, pl. Leistungen| ความสามารถ, ประสิทธิภาพ
Leiter(n) |der, pl. Leiter| ตัวนำไฟฟ้า, See also: A. der Widerstand
Leiter(n) |der, pl. Leiter| ผู้นำ, หัวหน้า

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Leistungsverzeichnis {n} für ausgeschriebene Bauleistungenใบประมาณราคา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
leistetrends [Add to Longdo]
Leichtsinn {m}levity [Add to Longdo]
Leipziger Allerlei {n} [cook.]Leipzig mixed vegetable [Add to Longdo]
leichter Brandschadensinge [Add to Longdo]
Leiter {m} der Finanzabteilung; Leiterin {f} der Finanzabteilungtreasurer [Add to Longdo]
Leichenvergiftung {f}cadaverous poisoning [Add to Longdo]
Leichentuch {n} | Leichentücher {pl}shroud | shrouds [Add to Longdo]
Leichtsinn {m}frivolousness [Add to Longdo]
Leib {m}body [Add to Longdo]
Leibchen {n}bodice [Add to Longdo]
Leibeigene {m,f}; Leibeigener | Leibeigenen {pl}serf; helot; villeign | serfs [Add to Longdo]
Leibeigene {m,f}; Leibeigener | Leibeigenen {pl}thrall | thralls [Add to Longdo]
Leibeigenschaft {f}peonage [Add to Longdo]
Leibeigenschaft {f}serfdom [Add to Longdo]
Leibesübungen {pl}physical exercise [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
chapeau de soleil(n) |m| หมวกกันแดด
soleil(n) |m| พระอาทิตย์ ดวงอาทิตย์
il y a du soleilพระอาทิตย์ส่องแสง, See also: il fait, il fait du soleil
soleil(n) |m| ดวงอาทิตย์, พระอาทิตย์, ตะวัน

Japanese-English: EDICT Dictionary
簎;矠[やす, yasu] (n) (uk) fish spear; leister; lance; trident [Add to Longdo]
DNA[ディーエヌエー, dei-enue-] (n) (See デオキシリボ核酸) deoxyribonucleic acid; DNA [Add to Longdo]
RNA[アールエヌエー, a-ruenue-] (n) (See リボ核酸) ribonucleic acid; RNA [Add to Longdo]
お暇;御暇[おいとま, oitoma] (n,vs) (1) (uk) (See 暇・いとま・5) leaving; going home; (2) quitting one's job; (3) free time; leisure; spare time [Add to Longdo]
だらだら[daradara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) in drops; dripping; trickling; streaming; flowing; (2) (on-mim) gently (sloping); (3) (on-mim) sluggishly; endlessly; lengthily; (4) (on-mim) leisurely; idly; slowly; slovenly; (P) [Add to Longdo]
のんどり[nondori] (n,adv,vs) tranquility; tranquillity; leisure [Add to Longdo]
のんびり[nonbiri] (adv,n,vs) carefree; at leisure; (P) [Add to Longdo]
ぶらぶら[burabura] (adj-na,adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) dangling heavily; swaying to and fro; swinging; (adv,adv-to,vs) (2) (on-mim) strolling; rambling; roaming; wandering; (3) (on-mim) idly; lazily; leisurely; aimlessly; (4) (on-mim) persisting (of an illness); (P) [Add to Longdo]
やおら[yaora] (adv) slowly; leisurely; deliberately [Add to Longdo]
アイスポッテッドパファー;テトラオドン・レイウルス[aisupotteddopafa-; tetoraodon . reiurusu] (n) Tetraodon leiurus (species of pufferfish) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
そよ風[そよかぜ, soyokaze] leichte_Brise [Add to Longdo]
体育[たいいく, taiiku] Leibeserziehung, Sport, Gymnastik [Add to Longdo]
侍医[じい, jii] Leibarzt, Hofarzt [Add to Longdo]
功業[こうぎょう, kougyou] Leistung, Verdienst [Add to Longdo]
司会者[しかいしゃ, shikaisha] Leiter, Vorsitzender [Add to Longdo]
好物[こうぶつ, koubutsu] Leibgericht, Lieblingsspeise [Add to Longdo]
容易[ようい, youi] leicht, einfach [Add to Longdo]
小雨[こさめ, kosame] leichter_Regen, feiner_Regen [Add to Longdo]
微熱[びねつ, binetsu] leichtes_Fieber [Add to Longdo]
情熱[じょうねつ, jounetsu] Leidenschaft [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lei
   n 1: flower arrangement consisting of a circular band of foliage
      or flowers for ornamental purposes [syn: {wreath},
      {garland}, {coronal}, {chaplet}, {lei}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top