ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

leasehold

L IY1 S HH OW2 L D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -leasehold-, *leasehold*, leasehol
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
leasehold(adj) ได้จากการเช่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
leaseholdลีส'โฮลดฺ) n. ทรัพย์สินครอบครองที่ได้จากการเช่า. adj. ได้จากการเช่า
leaseholder(ลีส'โฮลเดอะ) n. ผู้เช่า,ผู้อยู่อาศัยที่เป็นผู้เช่า, Syn. tenant

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
leaseholdสิทธิในที่ดิน (ที่มีกำหนดเวลา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้เช่าที่ดิน[phūchao thīdin] (n, exp) EN: leaseholder ; tenant

CMU English Pronouncing Dictionary
LEASEHOLD L IY1 S HH OW2 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
leasehold (n) lˈiːshould (l ii1 s h ou l d)
leaseholds (n) lˈiːshouldz (l ii1 s h ou l d z)
leaseholder (n) lˈiːshouldər (l ii1 s h ou l d @ r)
leaseholders (n) lˈiːshouldəz (l ii1 s h ou l d @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
租借[zū jiè, ㄗㄨ ㄐㄧㄝˋ, ] leasehold, #16,503 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
借地権[しゃくちけん, shakuchiken] (n) lease; leasehold [Add to Longdo]
租借地[そしゃくち, soshakuchi] (n) leasehold land [Add to Longdo]
地権者[ちけんしゃ, chikensha] (n) land owner; leaseholder [Add to Longdo]
賃借人[ちんしゃくにん, chinshakunin] (n) hirer; lessee; leaseholder [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  leasehold
      n 1: land or property held under a lease

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top