ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

lambkin

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lambkin-, *lambkin*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lambkin(n) บุคคลที่มีอายุน้อยและไร้เดียงสา
lambkin(n) ลูกแกะเล็ก ๆ, Syn. lamb

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lambkin(แลม'คิน) n. ลูกแกะเล็ก ๆ ,ผู้มีอายุน้อยและไร้เดียงสา

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lambkin (n) lˈæmkɪn (l a1 m k i n)
lambkins (n) lˈæmkɪnz (l a1 m k i n z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  lambkin
      n 1: a very young lamb

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top