ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

kudos

K UW1 D OW0 S   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kudos-, *kudos*, kudo
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kudos[N] การสรรเสริญ, See also: การยกย่อง, Syn. honor, praise, prestige
kudos[N] คำยกย่อง, See also: คำสรรเสริญ, คำชม, Syn. praise, compliment, applause

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kudos(คู'โดซ,-ดอส) n. การสรรเสริญ,ความรุ่งโรจน์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, kudos anyway, boys.ยังไงก็ต้องชมพวกนาย Hair of the Dog (2013)
Kudos to you.ต้องยอมรับเลย Granite State (2013)
Major kudos for ingenuity.ขอคารวะไห้กับความเฉลียวฉลาดของเธอ Walk with Me (2012)
Oh, kudos for the family values.โอ้ ช่างน่าสรรเสริญที่เห็นแก่ครอบครัว Scandal (2012)
Yeah, well, kudos to you.เยี่ยม ขอยกย่องคุณเลย Commitment (2012)
Kudos for not putting labels on things.ดีแล้วที่เราไม่ได้กำหนดมัน Jess & Julia (2012)
Yeah. Kudos on selling them that crap.ใช่ ความสำเร็จแบบพวกเขาน่ะ มันไร้สาระ Shut Up, Dr. Phil (2011)
Well, kudos for landing the power forward of the Orson thundering hens municipal champs.ใช่.. การฉลองที่นำได้ ตำแหน่งต้าน ของทีมออร์สัน เฮนส์ ชนะระดับเทศบาล Forced Family Fun: Part 1 (2011)
- And kudos to the girls soccer team for defeating the other team from...และขอคารวะทีมซอกเกอร์หญิง ที่ชนะอีกทีม Royal Wedding (2011)
Appreciate the smear campaign and kudos to you and your bitchcrafty friend for staging a little coup, but if you wanted Prez, you shoulda had...ขอบใจนะที่มาละเลงหน้าป้ายฉัน ขอชมเธอกับเพื่อนแม่มดเธอเลย ที่มาแสดงตัวต่อต้านขนาดนี้ แต่ถ้าอยากจะเป็นประธานจริงล่ะก็ ทำไมไม่... Beastly (2011)
Kudos for doing the right thing.เจ๋ง โคตรเลย.. แน่นอน นายต้องรับผิดชอบ Episode #1.2 (2010)
Kudos for pulling through.เธอคงทนทุกข์ทรมาณมามาก Episode #1.18 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
kudosKudos for your outstanding achievement!

CMU English Pronouncing Dictionary
KUDOS    K UW1 D OW0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
kudos    (n) kjˈuːdɒs (k y uu1 d o s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
クックドソーセージ[, kukkudoso-se-ji] (n) cooked sausage [Add to Longdo]
ストリークド・スパインフット;ストリークドスパインフット;ジャワラビットフィッシュ[, sutori-kudo . supainfutto ; sutori-kudosupainfutto ; jawarabittofisshu] (n) streaked spinefoot (Siganus javus, species of Indo-Pacific rabbitfish); bluespotted spinefoot; Java rabbitfish [Add to Longdo]
高速度撮影[こうそくどさつえい, kousokudosatsuei] (n) high-speed photography [Add to Longdo]
高速度写真[こうそくどしゃしん, kousokudoshashin] (n) high-speed photography [Add to Longdo]
速度制限[そくどせいげん, sokudoseigen] (n) (set) a speed limit [Add to Longdo]
厄年[やくどし, yakudoshi] (n,adj-no) unlucky year; critical age; (P) [Add to Longdo]
諄諄しい;諄々しい[くどくどしい, kudokudoshii] (adj-i) (uk) wordy; verbose; prolix [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 kudos
   n 1: an expression of approval and commendation; "he always
      appreciated praise for his work" [syn: {praise},
      {congratulations}, {kudos}, {extolment}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top