ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

knavery

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -knavery-, *knavery*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
knavery(n) ความไม่ซื่อสัตย์ (คำเก่า), See also: พฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจหรือไม่น่าเชื่อถือ, Syn. triclery, deception, Ant. honesty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
knavery(เน'เวอรี) n. ความไม่ซื่อ,การคดโกง,การกระทำที่ไม่ซื่อ,เล่ห์เหลี่ยม, Syn. trickery

English-Thai: Nontri Dictionary
knavery(n) ความคดโกง,ความเลว,ความไม่ซื่อ

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
knavery (n) nˈɛɪvəriː (n ei1 v @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gaunerei {f} | Gaunereien {pl}knavery | knaveries [Add to Longdo]
Schurkenstreich {m} | Schurkenstreiche {pl}knavery | knaveries [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  knavery
      n 1: lack of honesty; acts of lying or cheating or stealing
           [syn: {dishonesty}, {knavery}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top