ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

kinsman

K IH1 N Z M AE2 N   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kinsman-, *kinsman*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kinsman(n) ญาติพี่น้อง (คำเก่า), Syn. male relative, Ant. kinswoman, female relative

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kinsman(คินซ'เมิน) n. ญาติผู้ชาย

English-Thai: Nontri Dictionary
kinsman(n) ญาติผู้ชาย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พันธุ์(n) relatives, See also: kinsman, Syn. กำพืด, ตระกูล, พวก, สาย, Example: เขาคงหมดหวังที่จะมีลูกให้สืบพันธุ์สืบทายาดต่อไป, Thai Definition: พวกพ้อง, พี่น้อง, วงศ์วาน, Notes: (บาลี - สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วงศาคณาญาติ[wongsākhanāyāt] (n) EN: relations ; kin ; kinsman ; relatives
ญาติ[yāt] (n, exp) EN: relative ; relation ; kinsman (form.) ; folk ; kinfolk (old)  FR: parent [m] ; parente [f] ; parents [mpl] ; membre de la famille [m]
ญาติพี่น้อง[yāt phīnøng] (n, exp) EN: relatives ; relations ; folks ; kinfolk ; cousins ; kinsman  FR: famille [f] ; parents [mpl] ; parentèle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
KINSMAN K IH1 N Z M AE2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
kinsman (n) kˈɪnzmən (k i1 n z m @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
男性亲属[nán xìng qīn shǔ, ㄋㄢˊ ㄒㄧㄥˋ ㄑㄧㄣ ㄕㄨˇ, / ] kinsman [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
三親等[さんしんとう, sanshintou] (n) kinsman of the third degree (of consanguinity) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  kinsman
      n 1: a male relative

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top