ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jute

JH UW1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jute-, *jute*
Possible hiragana form: じゅて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jute(n) ปอกระเจา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jute(จูท) n. ปอกระเจา

English-Thai: Nontri Dictionary
jute(n) ปอ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Jute manufactureผลิตภัณฑ์ปอกระเจา [TU Subject Heading]
Jute plantปอกระเจา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The dust found inside the businessman's shoes was actually undyed jute fibersเศษผงที่พบในรองเท้าของนักธุรกิจ ที่จริงแล้วเป็นเส้นใยของปอกระเจาที่ยังไม่ได้ย้อมสี Art Imitates Life (2008)
Killer's probably covering his vics in woven jute i e,burlap at some point during the processบางทีฆาตกรอาจซ่อนเหยื่อไว้ในถุงปอถัก-- นั่นคือกระสอบป่าน-- ณ ที่ใดที่หนึ่งในช่วงนั้น Art Imitates Life (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปอ(n) jute, See also: kenaf, fibre crops, Example: ชาวนาที่อยู่ทั้งภาคกลางและภาคอีสานเริ่มปลูกปอและมันสำปะหลัง เนื่องจากได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากทั้งรัฐบาลและเอกชน, Thai Definition: ชื่อไม้ล้มลุกหลายชนิดที่เปลือกใช้ทำปอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉ่ำ[cham] (adj) EN: luscious ; juicy ; succulent  FR: juteux ; pulpeux
ผ้ากระสอบ[phā krasøp] (n, exp) EN: sackcloth  FR: toile de jute [f]
ผู้ช่วย[phūchūay] (n) EN: assistant ; helper  FR: assistant [m] ; assistante [f] ; adjoint [m] ; adjointe [f] ; aide [m] ; adjuteur [m] (vx)
ปอ[pø] (n) EN: hemp ; jute ; kenaf ; fibre crops  FR: chanvre [m] ; jute [m] ; lin [m]
ปอกระเจา[pøkrajao] (n) EN: jute

CMU English Pronouncing Dictionary
JUTE JH UW1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jute (n) ʤˈuːt (jh uu1 t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
黄麻[huáng má, ㄏㄨㄤˊ ㄇㄚˊ, / ] jute (Corchorus capsularis Linn.); plant fiber used for rope or sacks, #50,774 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jute {f}jute [Add to Longdo]
Jutesack {m} | Jutesäcke {pl}gunnysack | gunnysacks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イジュティハード[ijuteiha-do] (n) ijtihad (use of discretionary judgement in deducing a law not specified in scripture) (ara [Add to Longdo]
ジュート;ジュト[ju-to ; juto] (n) jute [Add to Longdo]
黄麻;綱麻[おうま(黄麻);つなそ;こうま(黄麻), ouma ( ki asa ); tsunaso ; kouma ( ki asa )] (n) jute [Add to Longdo]
麻(P);苧[あさ(麻)(P);お(ok), asa ( asa )(P); o (ok)] (n) (1) cannabis (Cannabis sativa); hemp (plant); (2) hemp (fiber); linen; flax; jute; (P) [Add to Longdo]
麻袋[あさぶくろ, asabukuro] (n) jute bag [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jute
   n 1: a plant fiber used in making rope or sacks
   2: a member of a Germanic people who conquered England and
     merged with the Angles and Saxons to become Anglo-Saxons

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top