ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

junta

HH UH1 N T AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -junta-, *junta*
Possible hiragana form: じゅんた
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
junta(n) รัฐบาลทหารที่เข้ามาบริหารประเทศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
junta(จัน'ทะ) n. กลุ่มเล็ก ๆ ที่บริหารประเทศ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการรัฐประหารและก่อนที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญ) ,สภาการเมือง,คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นเอง, Syn. clique

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
juntaคณะผู้ยึดอำนาจการปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

CMU English Pronouncing Dictionary
JUNTA HH UH1 N T AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
junta (n) ʤˈʌntə (jh uh1 n t @)
juntas (n) ʤˈʌntəz (jh uh1 n t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Junta {f}junta [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
準体言[じゅんたいげん, juntaigen] (n) {ling} secondary substantive (inflectable word or phrase that acts as an uninflectable within a sentence) [Add to Longdo]
準体助詞[じゅんたいじょし, juntaijoshi] (n) (e.g. the の of のです) (See のです) particle that attaches to a phrase and acts on the whole phrase [Add to Longdo]
潤沢[じゅんたく, juntaku] (adj-na,n) luster; lustre; favor; favour; abundance; plenty [Add to Longdo]
単純タンパク質;単純蛋白質[たんじゅんタンパクしつ(単純タンパク質);たんじゅんたんぱくしつ(単純蛋白質), tanjun tanpaku shitsu ( tanjun tanpaku shitsu ); tanjuntanpakushitsu ( tanjun tanpa] (n) simple protein [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  junta
      n 1: a group of military officers who rule a country after
           seizing power [syn: {military junta}, {junta}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top