ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

judged

JH AH1 JH D   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -judged-, *judged*, judg, judge
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ill-judged(อิล'จัดจฺดฺ') adj. ไม่รอบคอบ,ไม่ฉลาด,ซึ่งวินิจฉัยผิดพลาด, Syn. injudicious
well-judged(เวล'จัดจฺทฺ) adj. วินิจฉัยได้ดี,ตัดสินใจได้ถูกต้อง,เหมาะสม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr. Michima's novel was judged fairly, that's all.นิยายของคุณมิชิมะได้รับการตัดสิน อย่างยุติธรรมแค่นั้นเองครับ Appeal (2017)
The sheriff judged the riders to be upstanding, God-fearing citizens.วู้ นายอำเภอคิดว่าคนที่ขี่ม้ามา Trace Decay (2016)
Lock her away until she can be judged by the council.ล็อคของเธอไปจนกว่าเธอจะ ได้รับการตัดสินโดยสภา Underworld: Blood Wars (2016)
The bull is judged too, on speed, agility and power.วัวก็เป็นตัวตัดสินด้วย ตามความเร็ว และแรงของมัน The Longest Ride (2015)
This five lied to us, used us, judged us, yet exempts itself from judgment.ระดับ 5 คนนี้หลอกเรา ใช้เรา ตัดสินเรา แต่กลับกันตัวเองไว้ ไม่ให้ถูกตัดสิน App Development and Condiments (2014)
Because I know what it is to be judged unfairly.เพราะข้ารู้ว่าการถูกตัดสินอย่างไม่เป็นธรรม มันเป็นอย่างไร IV. (2014)
The Creator has judged us.พระเจ้าทรงตัดสินเราแล้ว Noah (2014)
I shouldn't have judged this magazine by its cover.ฉันไม่ควรมองใครที่รูปลักษณ์ภายภายนอกเลยจริงๆ Sin (2013)
Well, you got judged in the court of public opinion.คุณถูกตัดสินโดยมติมหาชน Carbon Copy (2013)
I know I'm being judged for my past, a past where I've caused pain, a past where I've inflicted misery, a past where I've...ข้ารู้ว่าข้ากำลังจะถูกตัดสินความผิดในอดีต อดีตที่ข้าเคยเจ็บปวด อดีตที่ช่างทุกข์ยาก The Cricket Game (2013)
I'm sorry I judged you two so harshly for being hunters.ฉันเสียใจที่รีบตัดสินพวกเธอ สำหรับการเป็นนักล่า As Time Goes By (2013)
He judged me guilty the moment he set eyes on me.เขาฟันธงว่าข้าผิด ตั้งแต่วินาทีที่เห็นข้าแล้ว Kissed by Fire (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
judgedA man cannot be judged by his appearance.
judgedA man should not be judged by his station in life.
judgedA man's worth should be judged by his character rather than by his social position.
judgedHe judged it wiser to remain silent.
judgedHe was judged sane and was therefore chargeable with murder.
judgedI judged from what he said that he did not agree with me.
judgedIt can't be judged in me.
judgedMan is judged by his courage, woman by her charm.
judgedMen judged those women to be odd or dangerous.
judgedNations are not to be judged by their size any more than individuals.
judgedOne is judged by one's speech first of all.
judgedOne is often judged by the company one keeps.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คดีแดง[n. exp.] (khadī daēng) EN: adjudged case ; decided case ; settled case   
ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย[v. exp.] (thūk phiphāksā hai pen bukkhon lomlalāi) EN: be adjudged bankrupt   

CMU English Pronouncing Dictionary
JUDGED    JH AH1 JH D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
judged    (v) ʤˈʌʤd (jh uh1 jh d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
人は見掛けに依らぬもの[ひとはみかけによらぬもの, hitohamikakeniyoranumono] (exp) (id) A man is not to be judged by his appearance [Add to Longdo]
判決が下る[はんけつがくだる, hanketsugakudaru] (exp,v5r) (See 下る・くだる,判決) to be judged; to be sentenced [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top