ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

judder

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -judder-, *judder*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
judderการสั่นกระตุก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สั่นระรัว[v. exp.] (san rarūa) EN: vibrate ; shake ; judder ; quiver ; tremble   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
judder    (v) ʤˈʌdər (jh uh1 d @ r)
judders    (v) ʤˈʌdəz (jh uh1 d @ z)
juddered    (v) ʤˈʌdəd (jh uh1 d @ d)
juddering    (v) ʤˈʌdərɪŋ (jh uh1 d @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジャダー[, jada-] (n) judder [Add to Longdo]
ブレーキジャダー[, bure-kijada-] (n) brake judder [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  judder
      v 1: shake or vibrate rapidly and intensively; "The old engine
           was juddering" [syn: {judder}, {shake}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top