ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jubilees

   
64 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jubilees-, *jubilees*, jubilee
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา jubilees มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *jubilees*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jubilee[N] งานฉลองครบรอบ 25 ปี หรือ 50 ปี, Syn. festivity, celebration
golden jubilee[N] การฉลองครบรอบแต่งงานปีที่ 50, Syn. golden wedding, golden wedding
silver jubilee[N] การฉลองครบรอบ 25 ปี, Syn. anniversary
diamond jubilee[N] การฉลองครบรอบ 60 ปี (บางครั้ง 75 ปี), Syn. diamond anniversary, anniversary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cherries jubileen. ไอศกรีมวานิลาใส่ผลเชอรี่ ดำชนิดหนึ่ง
dimond jubileeการฉองครบรอบ 75 ปี
golden jubileeการฉลองครบรอบ 50 ปี
jubilee(จู'บะลี) n. การฉลองครบรอบ (25 ปี:silver jubilee;50ปี:,golden jubilee 75 ปี: diamondjubilee) ,การฉลองครบรอบ50 ปี,การ,เฉลิมฉลอง,งานเฉลิมฉลอง,ความปลื้มปีติ,ความดีอกดีใจ, Syn. celebration,festivity,gala
silver jubileen. การฉลองครบรอบ 25 ปี

English-Thai: Nontri Dictionary
jubilee(n) งานฉลอง,ความปีติยินดี,ความครึกครื้น,ความปลื้มปีติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jubilee clipตัวรัดจูบิลี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Silver jubilees. Shut up.เงียบเหอะ! Om Shanti Om (2007)
Who would believe his list film was a golden jubilee.ใครจะเชื่อในงานฉลองครบรอบ50ปีมีชื่อหนังของเขารวมอยู่ด้วย Om Shanti Om (2007)
Cherry jubilee...เชอรี่ จูบิลลี่... My Sassy Girl (2008)
Epsilon here makes a delicious cherries jubilee.เอปสิล่อน ทำขนมแสนอร่อยไว้แล้ว Up (2009)
You guys are still coming to the midyear jubilee, right?พวกเธอยังคงมาเรื่อยๆถึงกลางปีนี้ใช่มั้ย Pac-Man Fever (2013)
Cherries jubilee, my utter favorite.Cherries Jubilee, meine absolute Leibspeise. Ich dachte, du hasst Kirschen. Jeannie or the Tiger (1967)
It won't be from the cherries jubilee, either.Und auch nicht von den Cherries Jubilee. To Russia Without Love (1971)
It'll wash down the chateaubriand and the cherries jubilee.Er spült das Chateaubriand und die Cherries Jubilee hinunter. To Russia Without Love (1971)
- Kimberly?- Jubilee? X2: X-Men United (2003)
She's writing this big book about the tenth anniversary of 9/11.Sie schreibt dieses große Buch wegen des 10ten Jubileum von 9/11. Baptism (2009)
First time making cherries jubilee.Ich habe das erste Mal Kirschen-Jubilee gemacht. Painless (2009)
We've lost Jubilee, sir! Over.Wir haben Jubilee verloren, Sir. Victory of the Daleks (2010)
Jubilee Gardens, outside the Shell HQ.Jubilee Gardens, ausserhalb von Shell. Just Do It: A Tale of Modern-day Outlaws (2011)
We have a decoy in Jubilee Gardens and a no-show on the site.Jubilee Gardens ist der Köder und keiner ist am Platz. Just Do It: A Tale of Modern-day Outlaws (2011)
Jubileena Bing-Bing.Jubileena Bing-Bing. Wreck-It Ralph (2012)
When the two eyes are brought together... the Creator Jubileus will be made incarnate and a New World will be created.Werden beide Augen vereint, erhebt sich Jubileus, der Schöpfer, um eine neue Welt zu erschaffen. Bayonetta: Bloody Fate (2013)
Glory be to the Creator Jubileus!Möge Jubileus, der Schöpfer, auf dich herabkommen. Bayonetta: Bloody Fate (2013)
This year, the 500-year wait for the return of the Creator Jubileus is meant to come to an end.Alle 500 Jahre soll der göttliche Schöpfer Jubileus erscheinen. Bayonetta: Bloody Fate (2013)
Everything we do is to prepare for the coming of the Creator, Jubileus.Das alles soll nur die Ankunft des Schöpfers Jubileus vorbereiten. Bayonetta: Bloody Fate (2013)
Glory be to the Creator Jubileus!Möge Jubileus, der Schöpfer, auf dich herabkommen. Bayonetta: Bloody Fate (2013)
With the resurrection of the Creator Jubileus at hand, the angels are restless.Die Auferstehung von Jubileus naht. Die Engel spüren dies und sind unruhig und rastlos. Bayonetta: Bloody Fate (2013)
May my soul reside with the Creator, Jubileus.Ich weihe mein Leben Jubileus, dem Schöpfer. Das ist meine Bestimmung. Bayonetta: Bloody Fate (2013)
Umbra witch, receive the blessings of Jubileus.Umbra-Hexe, empfange den Segen von Jubileus. Bayonetta: Bloody Fate (2013)
Witch Jeanne... Hindering the coming of the Creator Jubileus will not be permitted.Hexe Jeanne, du darfst die Wiedererweckung von Jubileus nicht behindern. Bayonetta: Bloody Fate (2013)
Left Eye... Let us seek out the Creator Jubileus.Linkes Auge, komm und lass uns gemeinsam vor Jubileus, den Schöpfer, treten. Bayonetta: Bloody Fate (2013)
I opened the door of space-time distorted by the influence of Jubileus's coming.Das Erscheinen von Jubileus schuf eine Verbindung in der Raumzeit. Bayonetta: Bloody Fate (2013)
With the resurrection of Jubileus, the three worlds will become void and be reborn.Mit der Erweckung von Jubileus werden alle drei Welten aus dem Nichts wiedergeboren. Bayonetta: Bloody Fate (2013)
Jubileus... walk with us!Jubileus! Komm in unsere Mitte und werde eins mit uns. Bayonetta: Bloody Fate (2013)
We must become one with Jubileus.Der Augenblick der Vereinigung mit Jubileus ist gekommen. Bayonetta: Bloody Fate (2013)
Don't tell me that's Jubileus? !Kann das wirklich Jubileus sein? Bayonetta: Bloody Fate (2013)
And Princess Jubilee's entourage did the same thing.Und die Gefolgschaft von Prinzessin Jubilee war auch dabei. The One True King (To Unite Them All) (2016)
Yeah, we... We couldn't afford him or the leader of the Giants or Jubilee or really anyone else recognizable.Na ja, wir konnten ihn uns nicht leisten, oder den Anführer der Riesen oder Jubilee oder überhaupt jemand mit Wiedererkennungswert. The One True King (To Unite Them All) (2016)
There's also cherries jubilee in the fridge.Es gibt auch Cherries Jubilee im Kühlschrank. Grab It (2016)
25 Miller Street, Jubilee.- 25 Miller Street, Jubilee. Borrowed Time (2017)
- Hurry it up, Jubilee!- Beeil dich, Jubilee! Night Passage (1957)
Jubilee!Jubilee! Night Passage (1957)
Jubilee, lead them out.Jubilee, bring sie weg. Night Passage (1957)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รัชฎาภิเษก[N] royal silver jubilee ceremony, See also: a silver jubilee, Syn. รัชดาภิเษก, Thai definition: พิธีที่พระเจ้าแผ่นดินกระทำเมื่อครองราชสมบัติได้ 25 ปี, Notes: (โบราณ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดีอกดีใจ[v.] (dīøkdījai) EN: be very glad   FR: jubiler ; exulter
กาญจนาภิเษก [n. prop.] (Kānchanāphisēk) EN: Golden Jubilee   
ครบรอบ 50 ปี[X] (khrop røp hāsip pī) EN: golden jubilee ; 50th anniversary   
เพลิดเพลิน[v.] (phloētphloēn) EN: enjoy ; be amused ; be relaxed and happy ; be jubilant ; be entertained ; delight in ; take pleasure in ; relish ; be pleased with ; be absorbed   FR: jubiler
ยินดีเหลือ[v. exp.] (yindī leūa) FR: jubiler ; exulter

CMU English Pronouncing Dictionary
JUBILEE    JH UW1 B AH0 L IY2
JUBILEE    JH UW2 B AH0 L IY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jubilee    (n) ʤˈuːbɪliː (jh uu1 b i l ii)
jubilees    (n) ʤˈuːbɪliːz (jh uu1 b i l ii z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jubiläum {n}; Jubeljahr {n}jubilee [Add to Longdo]
Jubilar {m}person celebrating his jubilee [Add to Longdo]
Jubiläumsausgabe {f}jubilee edition [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジュビリー[, jubiri-] (n) jubilee; (P) [Add to Longdo]
五十年祭[ごじゅうねんさい, gojuunensai] (n) jubilee; semicentennial [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top