ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jubilee

JH UW1 B AH0 L IY2   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jubilee-, *jubilee*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jubilee[N] งานฉลองครบรอบ 25 ปี หรือ 50 ปี, Syn. festivity, celebration

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jubilee(จู'บะลี) n. การฉลองครบรอบ (25 ปี:silver jubilee;50ปี:,golden jubilee 75 ปี: diamondjubilee) ,การฉลองครบรอบ50 ปี,การ,เฉลิมฉลอง,งานเฉลิมฉลอง,ความปลื้มปีติ,ความดีอกดีใจ, Syn. celebration,festivity,gala
cherries jubileen. ไอศกรีมวานิลาใส่ผลเชอรี่ ดำชนิดหนึ่ง
dimond jubileeการฉองครบรอบ 75 ปี
golden jubileeการฉลองครบรอบ 50 ปี
silver jubileen. การฉลองครบรอบ 25 ปี

English-Thai: Nontri Dictionary
jubilee(n) งานฉลอง,ความปีติยินดี,ความครึกครื้น,ความปลื้มปีติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
jubilee clipตัวรัดจูบิลี [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กาญจนาภิเษก [n. prop.] (Kānchanāphisēk) EN: Golden Jubilee   
ครบรอบ 50 ปี[X] (khrop røp hāsip pī) EN: golden jubilee ; 50th anniversary   

CMU English Pronouncing Dictionary
JUBILEE    JH UW1 B AH0 L IY2
JUBILEE    JH UW2 B AH0 L IY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jubilee    (n) ʤˈuːbɪliː (jh uu1 b i l ii)
jubilees    (n) ʤˈuːbɪliːz (jh uu1 b i l ii z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Jubiläumsausgabe {f}jubilee edition [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジュビリー[, jubiri-] (n) jubilee; (P) [Add to Longdo]
五十年祭[ごじゅうねんさい, gojuunensai] (n) jubilee; semicentennial [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  jubilee
      n 1: a special anniversary (or the celebration of it)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top