ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

joke

JH OW1 K   
90 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -joke-, *joke*
Possible hiragana form: じょけ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
joke[VI] พูดตลก, See also: เย้าแหย่, ล้อเลียน, Syn. jest, banter, tease
joke[N] เรื่องของคนหรือสถานการณ์ที่น่าหัวเราะ, See also: ตัวตลก, Syn. clown, buffon, laughing stock
joke[N] เรื่องตลก, See also: เรื่องขบขัน, คำพูดตลก, Syn. jest, gag, wisecrack
joker[N] ตัวตลก, See also: ตัวโจ๊ก, Syn. comedian, buffon
joker[N] ไพ่โจ๊กเกอร์ มีแต้มสูงสุดหรือจะนับเป็นแต้มอะไรก็ได้
joke with[PHRV] เล่นตลกกับ, See also: ล้อเล่นกับ
joke about[PHRV] เล่นตลก, See also: ล้อเล่น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
joke(โจค) {joked,joking,jokes} n. เรื่องตลก,เรื่องเล่น ๆ ,เรื่องล้อเล่น,เรื่องขำ ๆ ,คำตลก,สิ่งขบขัน,สิ่งง่าย ๆ vi. ล้อเล่น,พูดเล่น,พูดล้อเลียน,พูดตลก. vt. ทำตลก,เล่นตลก., See also: jokingly adv. -S.jest
joker(โจค'เคอะ) n. ผู้ล้อเล่น,ผู้เล่นตลก,ตัวตลก,ไพ่โจ๊กที่จะนับเป็นแต้มอะไรก็,ได้
practical joken. การแกล้งคน., See also: practical joker n.

English-Thai: Nontri Dictionary
joke(n) เรื่องตลก,เรื่องขำขัน
joke(vi) พูดเล่น,พูดตลก,พูดล้อเลียน,เล่นตลก
joker(n) ตัวตลก,จำอวด,ไพ่พิเศษ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, please don't joke about it. Mrs. Van Hopper's waiting.โอ้ อย่าล้อเล่นสิคะ คุณนายแวน ฮอปเปอร์กําลังรออยู่... Rebecca (1940)
What a grand joke it'll be. What a triumph. ""มันช่างเป็นเรื่องตลกอะไรอย่างนี้ ชัยชนะเเท้ๆ เลย!" Rebecca (1940)
We would need the straw mattress, at once pantry and strongbox, the fiercely contested blanket, the denunciations and curses, the orders repeated in every tongue, the sudden appearance of the SS, zealous in their spot checks and practical jokes.เราต้องการแค่ที่นอนฟาง ที่เก็บอาหาร และหีบเก็บของ มีเพียงผ้าห่มที่ไม่เพียงพอ คำกล่าวหา และด่าทอ กล่าวย้ำสั่งให้ทำงาน Night and Fog (1956)
- I don't think he oughta joke about it.- ฉันไม่คิดว่าเขา oughta ตลกเกี่ยวกับเรื่องนี้ 12 Angry Men (1957)
Laughs, drinks, jokes, tricks. You know?หัวเราะเครื่องดื่มตลกเทคนิค คุณรู้หรือไม่ว่า 12 Angry Men (1957)
This is gettin' to be a joke.นี้ gettin 'ที่จะเป็นเรื่องตลก 12 Angry Men (1957)
"They play and make jokes and love one another.มันเล่นและทำให้เรื่องตลก และความรักของอีกคนหนึ่ง มันเป็นพี่น้องของเรา The Old Man and the Sea (1958)
You're Joking Blondie. You wouldn't... you wouldn't play a Joke on me like that.นายล้อเล่นแน่เลย ไอ้หัวทอง นายอย่าล้อเล่นแบบนั้นสิ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
It's no Joke. it's a rope Tuco.ไม่ได้ล้อเล่น เอาเชือกไป ทูโก้ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Charge is the joke.ค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องตลก แก้ไข ดาบปลายปืนและค่าใช้จ่าย How I Won the War (1967)
Jokes. Mind you, I'm working class.เรื่องตลก ระดับใจคุณฉัน ทำงาน How I Won the War (1967)
Folks, we had some practical joker down there with a fake fin...ทุกท่านครับ เป็นการเล่นตลก ด้วยการใช้กระโดงปลอมครับ Jaws (1975)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
jokeHis crude jokes made Jane angry.
jokeHim, honest? What a joke!
jokeWhen he saw the joke, he laughed in spite of himself.
jokeI couldn't catch on to the joke he told us.
jokeHe tells a good joke.
jokeI am fed up with his vulgar jokes.
jokeI could not help laughing at his jokes.
jokeI didn't get the joke.
jokeThe whole class laughed at his joke.
jokeThey used to love jokes.
jokeIt is far from a joke.
jokeSome people laugh at his jokes, but others don't.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แก๊ก[N] joke, Syn. มุข, Example: นักเขียนการ์ตูนคนใดไม่มีแก๊กก็เขียนการ์ตูนไม่ได้, Count unit: แก๊ก, Notes: (อังกฤษ)
ขำขัน[V] humor, See also: joke, Syn. ขำ, ขบขัน, Example: การชมการแสดงเรื่องล้อยวนชวนขันนี้ให้ความสนุกสนานขำขันสมชื่อเรื่อง
เรื่องตลก[N] joke, See also: jest, gag, jape, prank, wisecrack, witticism, Syn. เรื่องขบขัน, เรื่องขำขัน, Ant. เรื่องเศร้าโศก, เรื่องโศกเศร้า, Example: ถ้ามีคนอื่นอยู่ด้วย เรามักจะเล่าเรื่องตลกให้คนอื่นฟัง, Count unit: เรื่อง
พูดตลก[V] joke, See also: tell a joke, jest, Example: แกนี่ชอบพูดตลกอยู่เรื่อย คนอื่นเขาหัวเราะกันท้องแข็งแล้ว, Thai definition: พูดเรื่องที่ชวนให้ผู้อื่นขำขัน
พูดเล่น[V] joke, See also: josh, jest, Syn. พูดล้อเล่น, พูดเล่นๆ, Example: ฉันก็แค่พูดเล่นไปอย่างนั้นเอง ไม่ได้ตั้งใจะทำให้เขาเสียใจเลย, Thai definition: ไม่ได้หมายความจริงจังอย่างที่พูด
เล่นตลก[V] joke, See also: play a joke, jest, Example: คณะนี้เล่นตลกได้สร้างสรรค์ไม่ทะลึ่งหยาบคายเหมือนคณะอื่น, Thai definition: แสดงให้คนดูขบขัน
ตัวโจ๊ก[N] joker, See also: clown, buffoon, jester, Syn. ตัวตลก, จำอวด, Example: ตัวโจ๊กในละครทีวีส่วนใหญ่เป็นนักแสดงตลกคาเฟ่, Thai definition: ผู้ที่แสดงบทตลกทำให้ผู้อื่นขบขัน
ตลก[V] fun, See also: joke, jest, ridicule, amuse, jeer, mock, sneer, taunt, Syn. ขบขัน, ขำขัน, โปกฮา, Ant. เศร้า, Example: แนวคิดบางอย่างตลกเสียจนแทบไม่น่าเชื่อว่าเป็นแนวคิดของรัฐมนตรี, Thai definition: ทำให้คนอื่นขบขันด้วยคำพูดหรือกิริยาท่าทาง
ตลก[N] joker, See also: comedian, comedienne, funnyman, clown, jester, buffoon, Example: พ่อเป็นตลกของคณะหมอลำชื่อดัง, Thai definition: ผู้ที่ทำให้คนอื่นขบขันด้วยคำพูดหรือกิริยาท่าทาง
กระเซ้า[V] tease, See also: joke, play, make fun of, Syn. หยอก, เย้าแหย่, Example: ผู้ชายเมื่ออยู่คนเดียวอาจไม่กล้ากระเซ้าเย้าแหย่ผู้หญิงที่เดินผ่าน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชวนหัว[n.] (chūanhūa) EN: funny story ; joke ; farce   FR: boutade [f] ; mot d'esprit [m] ; plaisanterie [f]
จำอวด[n.] (jam-ūat) EN: comedian ; clown ; entertainer ; joker   FR: pitre [m] ; bouffon [m]
โจ๊ก[n.] (jōk) EN: joke ; jest ; laughing-stock   FR: blague [f] ; plaisanterie [f]
โจ๊ก[n.] (jōk) EN: joker   FR: joker [m]
แก๊ก[n.] (kaek) EN: joke ; gag   
ขำขัน[v.] (khamkhan) EN: humour ; joke   
เล่นตลก[v. exp.] (len talok) EN: joke ; play a joke ; jest   FR: plaisanter ; faire l'idiot
ล้อ [v.] (lø) EN: tease ; banter; kid ; ridicule ; joke ; make fun of   FR: taquiner ; faire enrager ; contrarier ; charrier (fam.)
ไม่มีอารมณ์ขัน[v. exp.] (mai mi aromkhan) EN: have no sense of humour ; be in no mood for jokes   FR: ne pas avoir le sens de l'humour
พูดเล่น[v.] (phūtlen) EN: joke   FR: plaisanter ; blaguer

CMU English Pronouncing Dictionary
JOKE    JH OW1 K
JOKED    JH OW1 K T
JOKER    JH OW1 K ER0
JOKES    JH OW1 K S
JOKELA    JH AA1 K AH0 L AH0
JOKERS    JH OW1 K ER0 Z
JOKERST    JH AA1 K ER0 S T
JOKEBOOK    JH OW1 K B UH2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
joke    (v) ʤˈouk (jh ou1 k)
joked    (v) ʤˈoukt (jh ou1 k t)
joker    (n) ʤˈoukər (jh ou1 k @ r)
jokes    (v) ʤˈouks (jh ou1 k s)
jokers    (n) ʤˈoukəz (jh ou1 k @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
笑话[xiào huà, ㄒㄧㄠˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] joke; jest, #6,309 [Add to Longdo]
玩笑[wán xiào, ㄨㄢˊ ㄒㄧㄠˋ, ] joke; jest, #8,164 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
女権[じょけん, joken] Thai: สิทธิสตรี English: women's rights

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Joker {m} (Kartenspiel)joker [Add to Longdo]
Jokerzeichen {n}wildcard character [Add to Longdo]
Scherz {m}; Witz {m} | Scherze {pl}; Witze {pl}joke | jokes [Add to Longdo]
Spaß {m}; Streich {m} | jdm. einen Streich spielenjoke | to play a joke on sb. [Add to Longdo]
Witz {m} | Witze {pl} | abgedroschener Witz; alter Witz | verfänglicher Witz; schlüpfriger Witz | Witze reißen; Witze machenjoke | jokes | stale joke | off-color joke | to crack jokes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
とち狂う[とちぐるう;とちくるう, tochiguruu ; tochikuruu] (v5u,vi) to be playful; to gambol; to be amused (with something); to play; to sport; to frolic; to joke [Add to Longdo]
どち狂う[どちぐるう, dochiguruu] (v5u,vi) (See とち狂う) to be playful; to gambol; to be amused (with something); to play; to sport; to frolic; to joke [Add to Longdo]
ねた(P);ネタ[, neta (P); neta] (n) (1) (from たね, kana reversed) (See 種・たね) material; joke material; contents; proof; (2) topping of nigiri sushi; (P) [Add to Longdo]
ぴんと来る[ぴんとくる, pintokuru] (vk) to get (a joke or explanation); to strike home; to know intuitively [Add to Longdo]
ギャグ[, gyagu] (n) joke; gag; (P) [Add to Longdo]
ギャグる[, gyagu ru] (v5r) (See ギャグ) to joke; to say something funny [Add to Longdo]
ジョーカー[, jo-ka-] (n) joker; (P) [Add to Longdo]
ジョーク[, jo-ku] (n) joke; (P) [Add to Longdo]
ノリ突っ込み[ノリつっこみ, nori tsukkomi] (n) (See 突っ込み・2) going along with a joke, etc. at the beginning then pointing out its ridiculousness [Add to Longdo]
パンチライン[, panchirain] (n) (See 落ち・おち・3) punch-line (of story or joke) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
叙景[じょけい, jokei] Landschaftsbeschreibung, Naturschilderung [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 joke
   n 1: a humorous anecdote or remark intended to provoke laughter;
      "he told a very funny joke"; "he knows a million gags";
      "thanks for the laugh"; "he laughed unpleasantly at his own
      jest"; "even a schoolboy's jape is supposed to have some
      ascertainable point" [syn: {joke}, {gag}, {laugh}, {jest},
      {jape}]
   2: activity characterized by good humor [syn: {jest}, {joke},
     {jocularity}]
   3: a ludicrous or grotesque act done for fun and amusement [syn:
     {antic}, {joke}, {prank}, {trick}, {caper}, {put-on}]
   4: a triviality not to be taken seriously; "I regarded his
     campaign for mayor as a joke"
   v 1: tell a joke; speak humorously; "He often jokes even when he
      appears serious" [syn: {joke}, {jest}]
   2: act in a funny or teasing way [syn: {joke}, {jest}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top